czwartek, 31 sierpnia 2023

Opis wszechświata

Wiele zostało powiedziane na temat powstania wszechświata, jego opisu. Opis wszechświata nieustannie pojawia wszędzie. Każda cywilizacja, każda kultura ma na ten temat sporo do zaoferowania. To jest nasze wspólne dziedzictwo. Nasza wspólna historia, opowieść dotycząca nas samych. To samo dotyczy również naszej opisu Przestrzeni Kwantowej. To opis wszechświata, który jest naszą własną interpretacją. Interpretacją tego wszystkiego co znajduje się wokół nas.

Podróż w przestrzeń

Każdy kolejny wpis do tego, Bloga to próba odpowiedni na pytanie - jak to się wszystko zaczęło? Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest bardzo subiektywna. Nie mniej jednak podróż w przestrzeń została rozpoczęta. Każda nasze działanie jest właściwie subiektywne. Każda nasza aktywność życiowa, zawodowa, wszystko to wydaje się być "kierowane" naszymi subiektywnymi przesłankami. To właśnie dziedziczymy z Tam Świata.

środa, 30 sierpnia 2023

Energia anomalii

Otoczenie anomalii próbuje pochłonąć, przejąć energię z anomalnego Punktu. Dokonuje się to według określonych reguł, oczywiście zgodnie z prawami Tam świata, zgodnie z fizyką adekwatną w Tam miejscu. Przekazanie nadmiaru energii realizowane jest zgodnie z bilansem energetyczno-czasowym.

poniedziałek, 28 sierpnia 2023

Niedobory i Nadmiary

Dużo zostało powiedziane na temat osobliwości. Osobliwość dla Przestrzeni jest kojarzona z anomalią. Anomalie to przede wszystkim Niedobory i Nadmiary Energii w strukturze przestrzeni. Cały układ struktury przestrzeni jest układem bezstratnym. Energia może być przenoszona z Punktu do Punktu. Nie może ulec degradacji, nie można jej więcej wytworzyć.

niedziela, 27 sierpnia 2023

Interpretacja anomalii

Mówiliśmy wcześniej o osobliwości, która objawiała się pewną anomalią. Jak zatem jest postrzegana anomalia, jaka jest interpretacja anomalii? Wiesz już, że nie należy jej postrzegać w kategoriach negatywnych. To raczej szansa zawarta w Akcie Kreacji. Jak jest interpretacja anomalii?

Defekt osobliwości

Osobliwość nie powinna mieć wydźwięku pejoratywnego. Natomiast "defekt osobliwości", właśnie ma takie negatywne brzmienie. W naszym przypadku osobliwość powstaje na skutek "defektu" idealnej struktury Przestrzeni Kwantowej. To defekt jest wyróżnikiem osobliwości. Warto się nad tym zastanowić. A zatem defekt osobliwości - czy to ma sens?

piątek, 25 sierpnia 2023

Defekt osobliwości

Osobliwość nie powinna mieć wydźwięku pejoratywnego. Natomiast "defekt osobliwości", właśnie ma takie negatywne brzmienie. W naszym przypadku osobliwość powstaje na skutek "defektu" idealnej struktury Przestrzeni Kwantowej. To defekt jest wyróżnikiem osobliwości. Warto się nad tym zastanowić. A zatem defekt osobliwości - czy to ma sens?

czwartek, 24 sierpnia 2023

Osobliwość

Działania korekcyjne mają na celu poprawę położenia Punktu Energetycznego w Przestrzeni. W czasie obserwacji, Punkt może "zauważyć" pewien defekt "odległości", ponieważ w strukturze Przestrzeni Kwantowej nie ma pojęcia odległości, możemy zastosować tu inne pojęcie - osobliwość.

środa, 23 sierpnia 2023

Pulsowanie czasu

Dziedziczenie dotyczy również pulsacji, właściwie jej adekwatnej interpretacji, która dokonuje się w Tam miejscu – teraz będzie ona źródłem naszych kolejnych rozważań. Pulsowanie czasu, to ukonstytuowanie się Wymiaru Czasowego. Upływ Czasu kojarzony jest z pulsowanie - wówczas rusza czas.

czwartek, 17 sierpnia 2023

Dziedzictwo Kreacji

Wiele zawdzięczamy dziedziczeniu praw z kolejnych Światów. Szczególnie należy tu przytoczyć i powołać się na dziedzictwo Kreacji. To Akt Kreacji nadał kształt naszemu światu. Ukształtował go w taki właśnie sposób. A wszystko to na obraz Kreatora. Nie sądzimy, aby dowolny kreator, kreował coś, co jest mu całkowicie obce. Jeśli Akt Kreacji się dokonał, to przez Kreatora, który uczynił to na swoje podobieństwo. I takie jest również dziedzictwo Kreacji.

wtorek, 15 sierpnia 2023

Prawo obserwatora

Zasoby energetyczne poszczególnych Punktów w formującej się Przestrzeni są konieczne do zmiany położenia, do przeprowadzania korekt. Wszystko to dokonuje się na podstawie Bilansu energetyczno-czasowego i na podstawie obserwacji - to prawo obserwatora.

poniedziałek, 14 sierpnia 2023

Struktura Przestrzeni Kwantowej

Struktura Przestrzeni Kwantowej w Tam miejscu jest nieustannie zmieniającym się bytem. Nie da się w Tam miejscu tworzyć, ani nic w Tam nie „umiera” – nie ma takich pojęcie w Tam świecie, według praw fizyki adekwatnej, bo nie ma w Tam Świecie Aktu Kreacji. Wszystko za to trwa, podlega zmianom, upływ czasu, jaki Tam się dokonuje, przeznaczony jest na zmiany energetyczne punktów, na doprecyzowanie idealnej struktury przestrzeni Tam miejsca. Jak to się ma do naszej imitacji ruchu?

niedziela, 13 sierpnia 2023

Współrzędne Przestrzeni

Przyszedł czas na współrzędne, współrzędne Przestrzeni. To kolejny etap po "Upływie czasu", jaki jest konieczny do powołania czasoprzestrzeni jaką znasz ze swojego świata - Twojego Wszechświata. Do położenia w Przestrzeni Kwantowej konieczne są "koordynaty" dla każdego punktu energetycznego. Konieczne są "wymiary" położenia, gdzie każdy Punkt będzie utrzymywał swoją lokalizację. Przestrzeń jest przecież statyczna i bezstratna. Dlatego współrzędne Przestrzeni są konieczne.

sobota, 12 sierpnia 2023

Czas i wymiary

Co to za Przestrzeń, która nie posiadałaby podstawowych atrybutów takich, jak czas i wymiary. Nasz przestrzeń transformuje - stanie się czasoprzestrzenią. Z Twojego punktu widzenia to proces, ale w Tam Świecie, stanie się to nagle, staje się to nieskończenie, a może już się dokonało?

piątek, 11 sierpnia 2023

Mechanika w Tam Miejscu

Imitacja ruchu jest dziedziczona do Tam miejsca, jednak z racji innych praw obowiązujących w Tam świecie, mechanika w Tam miejscu posiada inną interpretację. Oznacza to, że obserwator doświadcza, a właściwie uświadamia sobie zupełnie inną interpretację ruchu, wynikającą ze specyfiki Tam miejsca.

środa, 9 sierpnia 2023

Imitacja ruchu

Konstytuowana przestrzeń w Tam Świecie transformuje z sieci połączeń. Nie wiadomo ile czasu to zajmuje, ponieważ nie ma tam pojęcia czasu. Przestrzeń jest układem bezstratnym, statycznym, a jednak w takim "środowisku" pojawia się ruch, a właściwie imitacja ruchu. Imitację ruchu omówiono w linku.

wtorek, 8 sierpnia 2023

Świadomość cząstki

Świadomość cząstki +Energii, a właściwie zintegrowanie się z tą cząstką energetyczną, daje ci poczucie przynależności do czegoś więcej niż sama ta cząstka, co ujawnia się w relacji pomiędzy dwoma podobnymi cząstkami +Energii. Świadomość punktu energetycznego w naszej czasoprzestrzeni, daje ci poczucie posiadania unikalnej informacji o położeniu w przestrzeni, to dziedziczenie własności pojedynczej cząstki +Energii z Tu świata.

poniedziałek, 7 sierpnia 2023

Obserwator przestrzeni

Obserwator przestrzeni dziedziczy atrybuty obserwacji z "poprzednich" Miejsc, "poprzednich" Światów. Zyskuje nowe możliwości te, które są przewidziane w Tam Świecie. To w Tam miejscu dokonuje się transformacja - interpretacja przestrzeni z sieci. Dlatego obserwacja podlega również transformacji.

niedziela, 6 sierpnia 2023

Przestrzeń jako byt

Czy przestrzeń jest bytem? Czy też raczej można ją traktować jako byt? Przestrzeń jako byt. To czysto filozoficzne rozważania, jakże ważna dla naszego istnienia. Nigdy nie dowiemy się wszystkiego, ale możemy, wolno nam mieć na ten temat własne poglądy.

piątek, 4 sierpnia 2023

Czym jest przestrzeń

Czym jest przestrzeń (Czasoprzestrzeń)? Mówiliśmy już, że można ją zinterpretować jako siłę grawitacji, spoiwo, pewną koncentrację uporządkowanych stanów energetycznych, pulsujących punktów. Każdy z punktów dąży do równowagi energetycznej, cyklicznie podczas każdego apogeum zmienia perspektywę jako obserwator i stara się osiągnąć swoje idealne odległości względem innymi punktów w przestrzeni Tam miejsca.

czwartek, 3 sierpnia 2023

Kreacja przestrzeni

Kreacja przestrzeni dokonuje się w trwaniu, czas ma już swój wymiar. Co prawda upływa różnie, na poszczególnych Punktach Energetycznych, ale upływa - czas ma swój upływ. Powoli wyłaniają się też możliwości jakie posiada Przestrzeń. Teraz przejdźmy do małego podsumowania jak Tam jest w Przestrzeni.

środa, 2 sierpnia 2023

Siła grawitacji

Przestrzeń składa się z kwantów energii, to Punkty Energetyczne, na których czas upływa różnie, w innym rytmie. Przestrzeń to siła grawitacji. Stanowi podstawę kreacji wszystkiego - wszechrzeczy. Siła grawitacji jest interpretacją Przestrzeni Kwantowej - oznacza to, że grawitacja ma również charakter kwantowy. Jeszcze przyjdzie czas powiedzieć więcej, jednak siła grawitacji tworzy spoiwo, środowisko.

Fale Wawera cz.35

Fale Wawera cz.35 dotyczy opisu " przekazywania energii " - energii nieznanego typu , który dokonuje się w strukturze powstałej ...