czwartek, 17 sierpnia 2023

Dziedzictwo Kreacji

Wiele zawdzięczamy dziedziczeniu praw z kolejnych Światów. Szczególnie należy tu przytoczyć i powołać się na dziedzictwo Kreacji. To Akt Kreacji nadał kształt naszemu światu. Ukształtował go w taki właśnie sposób. A wszystko to na obraz Kreatora. Nie sądzimy, aby dowolny kreator, kreował coś, co jest mu całkowicie obce. Jeśli Akt Kreacji się dokonał, to przez Kreatora, który uczynił to na swoje podobieństwo. I takie jest również dziedzictwo Kreacji.

Prawdą jest, że Kreator, w Akcie Kreacji, zawarł możliwość wpływu przez obserwatora na „otaczający” świat. Już sama obecność obserwatora, może wpływać na obserwowany obiekt. Okazuje się bowiem, że Proces Obserwacji imituje poczucie istnienia - widzę, obserwuję więc jestem, istnieję. Kreator, prawdopodobnie zapragną, aby pośrednio w Akcie Kreacji, swój udział miał również obserwator.

To chyba musiało być bardzo „ogromne” pragnienie Kreatora, jeśli w konsekwencji, Ty również dziedziczysz te prawa do wpływu na rzeczywistość, która zmienia się na skutek twojej obserwacji, twojego poznania. Obserwacja ma ogromne oddziaływanie. Jest potwierdzeniem, jest konsekwencją. Obserwacja to również dziedzictwo Kreacji.

Dziedziczenie prawa do wpływu na zmianę świata poprzez akt obserwacji w twoim świecie, dają ci możliwość interpretacji rzeczy, obiektów w zależności upływu czasu. Twój aparat poznawczy, interpretacja rzeczywiści, obserwacja świata wprowadza zmiany – jest funkcją czasu, a właściwie jego upływu. Dziś już nie myślisz tak jak… wczoraj, dlaczego? Bo świat się zmienił na skutek obserwacji. Dziś patrzysz na rzeczy, zjawiska inaczej niż wczoraj.

Pamiętaj, że rzeczywistość człowieka jest chwilą zanurzoną w trwaniu przestrzeni, czasoprzestrzeni. Ludzie nie są w stanie znać początku i końca rzeczy, to zbyt abstrakcyjne, albo zbyt proste. To może tylko Kreator. Nawet mała elementarna cząstka +Energii nie jest w stanie nic „powiedzieć” o akcie kreacji, poza tym jednym, małym rozbłyskiem w niebycie, płaszczyźnie energetycznej -Energii.

+Energia może mieć jednak „poczucie” integracji z Kreatorem, pierwotne poczucie integracji, które jest dziedziczone poprzez wszystkie miejsca i wszystkie światy. To dziedzictwo Kreacji.

Cząstka energetyczna +Energii można powiedzieć „doświadczyła” poczucia integracji ze swoim Kreatorem. Ty dziedziczysz to poczucie poprzez światy, miejsca, pokolenia, systemy wartości, przekaz historyczny. Jak ciężko jest w takiej znaleźć tą pierwotną cząstkę w sobie, ten pierwotny obraz Kreatora, który uległ nieskończonym modyfikacją i interpretacjom, właśnie dlatego, że w twoim świecie możesz tylko być chwilą zawieszoną w nieskończonym trwaniu.

To jak chcesz odwołać się do pierwotnych praw? To tylko pozostałości, po nieskończonych interpretacjach, jakie „dopadły” Akt Kreacji, wykrzywiając jego pierwotny kształt. Teraz jest już przez ciebie zupełnie inaczej interpretowany. Ważne jest to, aby twoje interpretacje były zgodne z twoimi wyborami, twoją wolą. To jest dziedzictwo kreacji, które pozostało ludziom po Akcie Kreacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...