wtorek, 28 maja 2024

niedziela, 26 maja 2024

Teoria ostateczna

Czy teoria wszystkiego może być traktowana jako Teoria ostateczna? Co to oznacza? Co to jest Teoria Ostateczna? Dzisiejszy Świat tłumaczy, interpretuje otaczające nas zjawiska według wiedzy, nauki i zgromadzonego doświadczenia przez wszystkie generacje ludzkości. Wiedza ulega jednak poszerzeniu. Podobnie nauka, rozwija swoje nowe obszary. Każdy kolejny rok gromadzi nowe doświadczenia.

środa, 22 maja 2024

Fale Wawera cz.37

Fale Wawera cz.37 Struktura Powstałej Przestrzeni Kwantowej jest strukturą statyczną - nie ma mowy w tym Miejscu/Świecie o jakimkolwiek "ruchu". Wszystko co można zaobserwować, to przekazywanie energii - energii nieznanego typu. Trudno to może sobie wyobrazić, ale Świat statycznej struktury Przestrzeni Kwantowej pozbawiony pojęcia ruchu, musi odwzorować docelowo nasz Wszechświat, który jest właściwie w "nieustannym ruchu". Coś, co wydaje się ruchem, jest jego imitacją, w naszym Świecie może okazać się złudzeniem? Tak właśnie transformują pewne własności - Atrybuty, które w jednym Miejscu są inne a w innym Świecie mają inną postać.

poniedziałek, 20 maja 2024

Fale Wawera cz.36

Fale Wawera cz.36 opisuje proces stabilizacji w Czasie Skupiska, w właściwie to co dzieje się wewnątrz danego Skupiska Punktów - procesy te powodują, że dane Skupisko Punktów "zmierza" w kierunku ustabilizowanie swojej formy. Ustabilizowana forma Skupiska Punktów Energetycznych zyskuje nowe Atrybuty, natomiast stare Atrybuty ulegają transformacji. Powstaje nowa "Wartość Dodana". Oznacza to, że niektóre cechy mogą dopiero objawić się po ustabilizowaniu w czasie.

niedziela, 19 maja 2024

Fale Wawera cz.35

Fale Wawera cz.35 dotyczy opisu "przekazywania energii" - energii nieznanego typu, który dokonuje się w strukturze powstałej Przestrzeni Kwantowej. Proces Przekazywania Energii jest możliwością interpretacji czegoś, co występuje w naszym Wszechświecie a nie występuje w strukturze Przestrzeni Kwantowej. Przekazywanie energii łączy ze sobą zupełnie inne Światy - statyczną strukturę Przestrzeni Kwantowej oraz nasz Świat, nasz Wymiar Czasowy.

czwartek, 16 maja 2024

Koncepcja Przestrzeni Kwantowej

Jeśli Koncepcja Przestrzeni Kwantowej mogłaby odnieść się do Teorii Wielkiego Wybuchu, to wówczas przed Wielkim Wybuchem nie było niczego: nie było czasu, nie było miejsca, nie było przestrzeni (czasoprzestrzeni) – nie było ruchu. Żadne z praw fizyki nie obowiązywało, nie było również matematyki ani żadnych pojęć filozoficznych (filozofii). Koncepcja Przestrzeni Kwantowej musi zatem rozwiązać powstanie: czasu, miejsca, punktu w czasie i miejscu – czasoprzestrzeni.

poniedziałek, 13 maja 2024

Problemy z Czasem

Nasza Teoria traktuje "Czas" w sposób szczególny. Nie oznacza to, że wystąpiły jakieś Problemy z Czasem. Przestrzeń Kwantowa występuje poza czasem - ma swoją interpretację bezczasowości. Czas jaki znamy jest "skończonym", "ukształtowanym" produktem, który odmierza naszą Egzystencję. Ale, jak wszystko w naszym Wymiarze Czasowym, kiedyś i Czas miał swój początek, a to co teraz obserwujemy to modyfikacje tego co narodziło się pierwotnie. Sugeruje to jakąś sekwencje, a sekwencja powiązana jest przecież z upływem czasu. Jak zatem rozwiązać Problemy z Czasem?

sobota, 11 maja 2024

Fale Wawera cz.34

Fale Wawera cz.34 opisuje proces bilansu Energetyczno-Czasowego, który wydaje się wyznaczać reguły w procesie przekazywania energii - energii nieznanego typu. Dlaczego Bilans jest ważny? Ponieważ powstająca struktura Przestrzeni Kwantowej jest strukturą bezstratną energetycznie. Oznacza to, że energia uwolniona ze stanu energetycznego -Energia nie może zostać rozproszona, nie może zostać utracona w żaden sposób.

piątek, 10 maja 2024

Czarna Dziura

Czarna Dziura to zjawisko, które fascynuje i jednocześnie budzi ogromny respekt. Czym jest? Tego dokładnie nie wiemy, choć jest kilka teorii na temat Czarnych Dziur. Jedyne, co wiemy, to opis matematyczny, który definiuje tego typu Obiekty, jako obiekty o ogromnym oddziaływaniu grawitacyjnym. Cecha o tyle istotna, że została potwierdzona eksperymentalnie - poprzez obserwacje astronomiczne.

poniedziałek, 6 maja 2024

Fale Wawera cz.33

Fale Wawera cz.33 Wpis porusza opis procesu transformacji Atrybutów, jakie opisują Punkt Energetyczny. Transformacja cech Fal Wawera podlega również podobnym mechanizmom. Wszystko opisuje Koncepcja Fali Wawera. Transformacja Atrybutów jest odpowiedzią na opis adekwatnego miejsca, gdzie Atrybut definiują zbiór własności danego zjawiska. Atrybuty są wyróżnikami interpretowanych zjawisk.

sobota, 4 maja 2024

Fale Wawera cz.32

Fale Wawera cz.32 Porusza temat synchronizacji czasu. Podstawa synchronizacji czasu jest ustalenie jego konkretnego upływu - to jeszcze nie czas tylko upływ czasu. Synchronizacja może dokonać się poprzez sprzęgi czasowe. Sprzęgi czasowe formują Skupisko Punktów w Powstałem strukturze Przestrzeni Kwantowej.

środa, 1 maja 2024

Fale Wawera cz.31

Fale Wawera cz.31 Kreacja Skupiska Punktów Energetycznych to początek naszego materialnego świata. Skupisko Punktów "wyróżnia" się w czasie. Czas jaki znamy, nie ma swojego w powstającej Przestrzeni Kwantowej. Wszystko zaczyna się jednak od Skupiska Punktów - dzięki temu mamy do czynienia z interpretacją ruchu. Bez imitacji ruchu nie ma interpretacji masy - nie ma materii. Materia odwzorowuje obraz Wszechświata - stabilny w czasie obraz naszej otaczającej nas Rzeczywistości dla jednej "chwili". To interpretacja fragmentu Wszechświata dla konkretnego punktu w Czasoprzestrzeni.

Kombinatoryczna eksplozja

Kombinatoryczna eksplozja to rodzaj pewnego "hamulca" w analizie i przetwarzaniu danych jakie należy przeanalizować. Liczba możliwych rozwiązań dla naszej Koncepcji Przestrzeni Kwantowej może być niewyobrażalna. Można zatem powiedzieć, że obowiązuje tu "Kombinatoryczna eksplozja". Co to jest kombinatoryka? dział matematyki, zajmujący się badaniem struktur skończonych lub nieskończonych, ale przeliczalnych. Np. określenie, ile jest podzbiorów k-elementowych w zbiorze n-elementowym stanowi jedno z typowych zagadnień kombinatoryki. Aby zrozumieć problem odwołamy się do pewnego przykładu.

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...