czwartek, 29 czerwca 2023

Interpretacja Przestrzeni

Jaka jest interpretacja Przestrzeni? Sama przestrzeń w Tam świecie nie jest możliwa bez początku, jaki dokonuje się w Akcie Kreacji w Tu miejscu. Dopiero, kiedy uświadomisz sobie sieć, jako relację pomiędzy cząstkami +Energii, osiągamy świadomość przestrzeni w Tam miejscu – ale najpierw musi być sieć w Tu/Tam Świecie. Dzięki „wytrwałości” przestrzeni, a właściwie konsekwencji, przestrzeń jest w stanie utrzymać wymiary, wykrystalizować i utrzymać.

Przestrzeń możliwości

To teraz co to jest Przestrzeń Możliwości? Gdzie "teraz" jesteś? Gdzieś w miejscu Tu/Tam? Czy już wszystko wiesz? Poczułeś? Uświadomiłeś sobie? Zobaczyłeś? Rozumiesz? Sieć została zinterpretowana jako przestrzeń w Tam miejscu. Przestrzeń – nieskończoności, nieskończonych możliwości. Jak jest w Tam świecie? Tam miejsce, świat, tak bardzo już przypomina to wszystko, co próbowałeś poznać. Jak jest w przestrzeni – jakie są możliwości Tam świata?

wtorek, 27 czerwca 2023

Interpretacja ruchu

Możesz to sobie wyobrazić na przykładzie zapalonej listwy ledowej, wszystkie diody są zapalone, a jedna, pierwsza dioda nie świeci się. Pierwsze dioda zapala się a równocześnie gaśnie druga, później kolejno druga dioda się zapala, trzecia gaśnie i sekwencja powtarza się dalej aż do końca listwy ledowej. Obserwator ma wrażenia jakby miejsce, które nie świeci, przesuwało się w kierunku kolejnych światełek. To tylko interpretacja „ruchu”, której nie da się zobaczyć, można ją sobie tylko i wyłącznie uświadomić.

niedziela, 25 czerwca 2023

Przejście z sieci na przestrzeń

Ważnym elementem całej Teorii Wszystkiego jest samo przejście z sieci na przestrzeń.

Wracamy do sieci i do Tu/Tam miejsca. Sieć składa się z punkcików, to znaczy z cząstek +Energii. Cząstki są połączone relacjami, drgają, pulsują i podczas apogeum zmieniają kolor. Świadomość sieci, pozwala ci dostrzec w Tu/Tam miejscu trwanie tego stanu. Owocem tego trwania jest właśnie świadomość przestrzeni w Tam świecie.

Różnice w obserwacji

Dlaczego pojawiają się Różnice w obserwacji. W Tu/Tam Miejscu zaczęliśmy używać z premedytacją rozróżnienia i podziału „obserwacji” na integrację i świadomość. Nie używamy Tu/Tam Świecie słowa obserwacji. Otóż, w miejscu Tu/Tam słowo „obserwacja” nie ma sensu. Podobnie jak w miejscu Tu miejscu, nie można obserwować, tylko zintegrować się w procesie obserwacji z obiektem, bytem, który jest zarówno obserwatorem, punktem obserwowanym i układem odniesienia jednocześnie. Nie da się nic zrobić, jak tylko zintegrować w takim stanem w Tu świecie. W innym przypadku jaki to ma sens?

piątek, 23 czerwca 2023

Tam świat

Tam Świat - w Tam Miejscu można traktować działania podobnie, jak fraktal, wynika to z trwania, ten puls rozchodzi się bezstratnie, jest identyczny – dlatego fraktal pasuje do opisu, choć nie odnosi się do czegoś konkretnego tylko do ruchu, działania, do czegoś co powtarza się w nieskończoność, a właściwie ciągle. Przestrzeń jest  bardzo uporządkowaną strukturą, przynajmniej dążąca do uporządkowania poprzez uporczywe „trwanie”.

czwartek, 22 czerwca 2023

Medium energetyczne

Medium Energetyczne to między innymi pewien "nośnik energetyczny". Z czym kojarzy ci się słowo „nośnik”? Nośnik, to jest coś, co potencjalnie albo praktycznie może coś przesunąć, może coś przenieść, może coś transportować. Jak twój język jest ubogi w Tu/Tam miejscu. Żadne z tych pojęć, nie pasuje do interpretacji „nośnika” w Tu/Tam miejscu. Dlaczego tak jest? Bo sieć, jest zarówno pasem transmisyjnym oraz tym, co ten pas transportuje. Znasz takie pojęcie w twoim świecie? Wiele rzeczy jest w Tu/Tam świecie inaczej interpretowane pojęciowo. Dlatego nie ma szans na stosowanie w świecie i Tu/Tam twojej matematyki.

wtorek, 20 czerwca 2023

Transformacja sieci

Transformacja Sieci dokonuje się na przełomie Światów. Sieć może okazać się zatem przestrzenią, tak przynajmniej może zostać interpretowana w Tam miejscu, podczas gdy na granicy Tu/Tam jest tylko siecią połączeń. Może być dowolnym czymś, albo dowolnym … dowolnym. Ukształtowanie czegoś udaje się dzięki temu, że sieć trwa. Trwa przestrzeń, w której powoli zaczynają trwać wymiary. Konsekwentnie.

niedziela, 18 czerwca 2023

Interpretacja obserwacji

Wyjaśnimy ci jeszcze słowo „obserwacja”, a właściwie pokarzemy jak wygląda interpretacja obserwacji z punktu widzenia obserwatora z różnych Światów.

sobota, 17 czerwca 2023

Formowanie sieci

Formowanie Sieci dokonuje się poprzez relacje cząstek +Energii. Relacją to specyficzne połączenie, dzięki temu cząstka może zaobserwować dwie inne. Każda taka cząstka +Energii wchodzi w relację w dwoma innymi cząstkami, no i tak powstała sieć na granicy Tu Świata oraz Tam świata – w Tu/Tam miejscu. Wszystko to dzieje się gdzieś w Niebycie, płaszczyźnie energetycznej -Energii, w której nic nie ma, to tylko stan energetyczny niebytu -Energii, bezkształtny, bez czasu i bez wymiarów. Tu nic nie ma. O tym już wiesz.

czwartek, 15 czerwca 2023

Narodziny przestrzeni

W jaki sposób dokonują się Narodziny Przestrzeni? W Tu/Tam miejscu wszystko co możesz, to stworzyć odpowiednie warunki do jej obserwacji. Nie możesz zaprzeczyć kreacji i zniszczyć czegoś bezpowrotnie. To miejsce gotowe na permanentne zmiany, tak bardzo związane z trwaniem. W Tu/Tam tylko możesz „obserwować” aby dopełnić Akt Kreacji, oczywiście w zgodzie z prawem konsekwencji.

środa, 14 czerwca 2023

Upływ czasu

Ile właściwie minęło lat, jak zdefiniować upływ czasu? Wszechświat ma dla przykładu 13,82 mld lat. I to, poniekąd jest zbieżne, ale nie do końca. Tak to wygląda mniej więcej.

Początek sieci-miejsce w półświecie

Aby dojść do Przestrzeni Kwantowej, musimy zrozumieć najpierw początek sieci - miejsce w półświecie. Sieć wyznacza, definiuje przestrzeń, jest zbudowana z elementarnych cząstek +Energii, które w swym stanie skupienia – interpretowanym jako pulsujący punkt energetyczne, zawierają zarówno początek, jak i koniec.

poniedziałek, 12 czerwca 2023

Kreacja sieci połączeń

W Tu/Tam miejscu następuje kreacja sieci połączeń. Sieć jest interpretacją przestrzeni, jaką możesz już próbować opisać matematycznie. Jest wymiarowa, obdarzona czasem, a właściwie upływem czasu. To jeszcze nie pojęcie czasu, którym się posługujesz w twoim wszechświecie, ale jest bardzo blisko do tego pojęcia, do podstawowej jednostki czasu i przestrzeni, Czasoprzestrzeni. A docelowo - Przestrzeń Kwantowej.

niedziela, 11 czerwca 2023

Sieć jako model czasu i przestrzeni

Cząstki elementarne +Energii tworzą Sieć jako model czasu i przestrzeni - będzie on transformował aż do Tam Świata, wówczas to osiągnie dojrzałość Przestrzeni Kwantowej. Jak to się dokona? Mówiliśmy ci już, że trzy elementarne cząstki +Energii są w relacji, relacji specyficznej. To tak, jakby każda trójka stanowiła swój własny świat – z punktu widzenia obserwatora. Tworzy się Tam świat oraz Tam fizyka, fizyka adekwatna.

piątek, 9 czerwca 2023

Sieć połączeń

Relacje pomiędzy cząstkami +Energii wygenerowały Sieć połączeń. Teraz należy wspomnieć o pewnym uzupełnieniu informacyjnym dotyczącym sieci, jaka jest zorganizowana poprzez uwolnione i połączone relacjami cząstki energetyczne +Energii. Cała sieć przekracza twoje wyobrażenia. Dlaczego?

Znaczenie relacji

Jakie jest znaczenie relacji? Wyobraź sobie, że twoje cząstki energetyczne +Energii to ludzie, którzy stoją i patrzą w jednym kierunku. Jeśli pierwszy z nich nawiąże relacje i na znak tego, dotknie i położy ręce na dwie stojące osoby, to widzi tylko te dwie osoby spośród całej grupy ludzi. Tylko te dwie osoby. Jednocześnie, nie może się odwrócić i zobaczyć, czy ktoś inny z tyłu nawiązał z nim relację i nie dotkną go swoją ręką.

wtorek, 6 czerwca 2023

Układ obserwacji

Wiele informacji już zostało przekazana na temat formowania się relacji, połączenia dwóch cząstek +Energii. Wiadomo, również, że proces relacji zachodzi nieprzerwanie od Tu Świat do Tu/Tam Świata. Wówczas istotny jest układ obserwacji, jaki pojawi się na granicy Światów oraz będzie transformował do Tam Świata. To ważne z punktu widzenia formowania się przestrzeni - Przestrzeni Kwantowej. Ale po kolei. Najpierw omówmy układ obserwacji, który daje nową jakość dla obserwatora.

niedziela, 4 czerwca 2023

Interpretacja relacji

Teraz jeden z ważniejszych tematów: interpretacja relacji pomiędzy cząstkami energetycznymi +Energia. Przejście od niebytu do małego energetycznego punktu, jest równoważne przejściu od bezwymiaru do wymiaru oraz od bezczasu do upływu czasu. To jeden z ważniejszych elementów naszego poszukiwania odpowiedzi dotyczących powstania naszego Wszechświata.

sobota, 3 czerwca 2023

Samoobserwacja kreacji

W Tu/Tam Miejscu rozpoczyna się formowanie przestrzeni z sieci połączeń. W Tam miejscu można doświadczyć przestrzeni to samoobserwacja kreacji przestrzeni. To wszystko dokonuje się bez czasu, a musi być opisane i zaprezentowane w sposób sekwencyjny. Być może dla Ciebie to trudne do zrozumienia, ale ciężko prezentować, poszczególne elementy, które dzieją się równolegle, sekwencyjnie i w dodatku na przestrzeni dwóch Światów - dwóch wymiarów i to zupełnie obcych dla ludzi.

piątek, 2 czerwca 2023

Trójka cząstek energetycznych

Opiszemy teraz bardzo ważne zjawisko dla formowania się Wymiarów - jak interpretowana jest trójka cząstek energetycznych. Dlaczego obserwator siedzący na jednej cząstce +Energii, widzi tylko dwa pulsujące cząstki, zamiast trzech, skoro połączenie dotyczy trzech elementarnych cząstek +Energii? Powinny świecić trzy? Nie.

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...