środa, 31 stycznia 2024

Cechy Skupiska

Każde Skupisko Punktów posiada swoje cechy, własności. Cechy Skupiska ostały zostały odziedziczone z cech Punktów Energetycznych w tworzącej się strukturze Przestrzeni Kwantowej. Natomiast cechy Punktów Energetycznych w Przestrzeni Kwantowej zostały odziedziczone z cząstki +Energia. Cechy Skupiska Punktów transformowały do warunków samej Przestrzeni Kwantowej, ale pochodzą głównie z dziedziczenia - wszystko za sprawą Aktu Kreacji.

niedziela, 28 stycznia 2024

Perspektywa miejsca

Dużo powiedzieliśmy już o "Czasie", z pewnością jeszcze sporo zostanie powiedziane o Czasie. A co z miejscem? Czy coś takiego jak miejsce, przestrzeń da się zinterpretować w powstałej Przestrzeni Kwantowej? Perspektywa miejsca ma również swoją interpretację - właściwie ma inne znaczenie w Przestrzeni Kwantowej, w porównaniu do naszego Wszechświata.

sobota, 27 stycznia 2024

Dziedzictwo Skupiska

Dziedzictwo Skupiska dokonuje się, jest realizowane podobnie, jak w przypadku Punktu Energetycznego. Punkt dziedziczy pewne własności po cząstce +Energia, oznacza to, że również Skupisko Punktów posiada własności cząstki +Energia. Dziedzictwo Skupiska dotyczy również cech, które posiada Punkt Energetyczny.

środa, 24 stycznia 2024

Perspektywa Czasu

Jak można interpretować czas? Czym jest Perspektywa Czasu? Ponad Czas, Super Czas - czy coś takiego może istnieć, funkcjonować? Czy może istnieć coś poza czasem? Czy może być coś takiego, jak bezczas? Czas jest elementem, który wyróżnia naszą Teorię Wszystkiego od innych teorii. W naszej ToE - czas jest traktowany zupełnie inaczej.

poniedziałek, 22 stycznia 2024

niedziela, 21 stycznia 2024

Proces stabilizacji

Proces stabilizacji dopełnia się poprzez stowarzyszenie odpowiedniej liczby Punktów Energetycznych w Skupisku. Wówczas definiuje się Skupisko Punktów. Definicja dokonuje się wokół prawie identycznego upływu czasowego. Czas jest kluczem do formowania się skupiska w powstałej strukturze Przestrzeni Kwantowej. W strukturze Przestrzeni Kwantowej nie ma czasu - czas upływa na poszczególnych Punktach Energetyczny różnie, w innym rytmie. Dlatego jeden Punkt może zaistnieć w konkretnej strukturze Skupiska przyporządkowanej do konkretnego Wymiaru Czasowego.

sobota, 20 stycznia 2024

Liczba Punktów

Liczba Punktów jest dość istotnym "parametrem". Liczba Punktów decyduje o stabilizacji w czasie danego skupiska. Oznacza to, że dane Skupisko Punktów może zostać przypisane do konkretnego Wymiaru Czasowego, do konkretnej "Warstwy Czasowej". Wówczas takie skupisko "zyskuje" masę, a właściwie interpretację masy - stabilną materię w czasie.

czwartek, 18 stycznia 2024

Przekazywanie energii

Struktura Przestrzeni Kwantowej jest strukturę bezstratną energetycznie. Oznacza to, że energia Punktów (kwantów) nie może się rozproszyć. Zasoby energetyczne utrzymują Punkt Energetyczne w powstałej strukturze Przestrzeni Kwantowej oraz przeznaczone są na poprawę położenia. Poprawa położenia Punktu w Przestrzeni Kwantowej dokonuje się poprzez Przekazywanie energii.

poniedziałek, 15 stycznia 2024

Definicja Skupiska

Definicja Skupiska opiera się właściwie na ustalonym, jednolitym upływie czasu. Upływ czasu to dość specyficzne pojęcie w naszym przypadku - w przypadku powstanie Przestrzeni Kwantowej. Już powiedzieliśmy ci, że Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem, jest zanurzona w bezczasie. Dlatego Punkt Energetyczny posiada własną, charakterystyczną "pamięć". Dzięki tej pamięci jest realizowany upływ czasu, a dzięki upływowi czasu dokonuje się Definicja Skupiska. Wszystkie zjawiska wynikają już z Prawa Konsekwencji.

sobota, 13 stycznia 2024

Wpływ Grawitacji

Wpływ Grawitacji, w naszej ToE jest zależny od czasu, a właściwie od upływu czasu. To czas determinuje wartość siły grawitacyjnej w danym miejscu struktury Przestrzeni Kwantowej. W Przestrzeni Kwantowej, wpływ Grawitacji ściśle powiązany jest z czasem, natomiast w Naszym Wymiarze Czasowym - grawitacja powiązana jest z materią.

piątek, 12 stycznia 2024

Struktura grawitacji

Struktura powstałej Przestrzeni Kwantowej odpowiada grawitacji - grawitacji kwantowej. Wydaje się, że grawitacja zależna jest od czasu - od punktu w czasie - od chwili. Struktura grawitacji ma podobnie, jak Przestrzeń Kwantowa charakter kwantowy, oparty na strukturze Punktów Energetycznych. Owa struktura grawitacji posiada punktowe, energetyczne oddziaływanie, które wydaje się mieć inną wartość w danym momencie czasowym. Ta zależność czasowa determinuje jej wartość - wartość siły grawitacji.

czwartek, 11 stycznia 2024

poniedziałek, 8 stycznia 2024

Manifestacja czasu

Struktura powstającej Przestrzeni Kwantowej zbudowana jest z kwantów energetycznych (Punktów). Na każdy z nich może wystąpić inny czas. Manifestacja czasu dokonuje się również w obszarze Skupiska Punktów. Upływ czasu jest wyróżnikiem, który definiuje dane Skupisko Punktów. Upływ czasu powoduje przypisanie danego Skupiska do odpowiedniego Wymiaru Czasowego. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Manifestacja czasu.

sobota, 6 stycznia 2024

Istota skupiska

Kreacja Przestrzeni Kwantowej daje ogromne możliwości. To właśnie w strukturze Przestrzeni Kwantowej tworzą się skupiska Punktów Energetycznych. Owe Punktów integrują się, skupiają, wokół jednego, prawie identycznego upływu czasowego. To właśnie Istota Skupiska. Jednolity upływ czasu jest wyróżnikiem w strukturze Przestrzeni Kwantowej. To silna więź, oparta na "czasie". Podobnie jak energia, czas jest "zamienny" w Przestrzeni Kwantowej.

piątek, 5 stycznia 2024

Upływ czasu w Skupisku

Powiedzieliśmy już o Paradoksie czasu - Wynika on przede wszystkim z faktu, że Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem. Tak na prawdę, to liczy się Upływ czasu w Skupisku. To Upływ czasu w Skupisku definiuje Skupisko Punktów Energetycznych w powstałej strukturze Przestrzeni Kwantowej. W jaki sposób oznaczyć przynależność Skupiska Punktów do konkretnego Wymiaru Czasowego. To ważne Pytanie, ponieważ nadaje sens definicji Skupiska Punktów Energetycznych w strukturze Przestrzeni Kwantowej.

czwartek, 4 stycznia 2024

Skupisko Punktów

Skupisko Punktów jest podstawową "strukturą" - mikrocząstką elementarną, która tworzy materię. Właściwie Skupisko Punktów twory wszystko co możesz sobie wyobrazić, ale o innych aspektach Skupiska Punktów opowiemy później.

środa, 3 stycznia 2024

Paradoks czasu

Uformowanie się skupiska Punktów Energetycznych w strukturze Przestrzeni Kwantowej będzie się dokonywać, dokonuje się albo już dokonało się w bezczasie. To Paradoks czasu, który jest bardzo trudny do zrozumienia. Owa trudność przejawia się tym, że ludzie nie są w stanie wyobrazić sobie stanu w "bezczasie". A przecież taki stan jest wielce prawdopodobny.

poniedziałek, 1 stycznia 2024

Zmiana nie oznacza ruchu

Zmiana nie oznacza ruchu - wydaje się nam, że wszechświat wokół nas gdzieś podąża. Galaktyki "uciekają" od siebie. Przestrzeń Kwantowa jest układem statycznym i nie ma w strukturze Przestrzeni Kwantowej pojęcia "Ruchu". Struktura Przestrzeni Kwantowej podlega zmianom i to dość gwałtownym. Chociaż nie wiadomo, jak to jest do końca, ponieważ Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem. Zmiana nie oznacza ruchu, jest tylko interpretacją ruchu - to tylko imitacja ruchu.

Czas z naszego Wszechświata

Czas z naszego Wszechświata definiowany jest jako coś, co podlega nieustannym zmianom. " Czas " nieustannie płynie - ma wiele zn...