niedziela, 31 grudnia 2023

Funkcja Czasu

Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem - jest w bezczasie. Jaka jest więc funkcja czasu? Jaką rolę pełni czas? Czy to jest "obszar", który wydziela poszczególne wszechświaty równoległe? Czas z pewnością jest bardzo ważny dla nas. W naszym rozumieniu - istnienie, dokonuje się w czasie. Bez czasu nie ma mowy o egzystencji.

piątek, 29 grudnia 2023

Formacja skupiska

Formacja skupiska Punktów Energetycznych zachodzi w szczególnym przypadków. Dokonuje się w czasie, kiedy dwa lub więcej Punkty Energetyczne - wyłącznie sąsiadujące ze sobą w strukturze Przestrzeni Kwantowej, osiągną prawie identyczny, wspólny upływ czasu.

środa, 27 grudnia 2023

Kreacja Skupiska

Rozpoczynamy nową opowieść. Dotyczy ona zdarzeń i zjawisk, jakie zachodzą w naszej Przestrzeni Kwantowej. Już wiesz, w jaki sposób powstała Przestrzeń Kwantowa - teraz opowiemy ci, w jaki sposób dokonuje się Kreacja Skupiska. To temat bardzo ważny. Dotyczy bowiem interpretacji naszego Wymiaru Czasowego, który jest implementacją naszego Wszechświat.

Zgodność światów

Wszystko co zostało powiedziane na temat Prawa zgodności podkreśla również Zgodność światów. Zgodność pomiędzy światami, dla miejsc Tu Świata oraz dla Miejsca Tam Świata tworzy harmonię, pewną kontynuację. Zgodność jest konsekwentna - łączy się z Prawem Konsekwencji. Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie kolory pulsowania. Zgodność światów dotyczy również i naszego Wymiaru Czasowego - naszego Wszechświata.

wtorek, 26 grudnia 2023

Implementacja zgodności

Zgodność nie jest przejawem mody, trendu. To obligo, jeśli chcesz myśleć o rozwoju. Zgodność ma swoje szersze konsekwencje. Implementacja zgodności dokonuje się na wielu płaszczyznach. Nie powodu, aby tworzyć odstępstwa od zgodności. Nasza Teoria Wszystkiego z założenia nie neguje żadnych osiągnięć, próbuje nawiązać do nich, znaleźć zgodność.

sobota, 23 grudnia 2023

Prawo decydowania

Kolory, Prawo Zgodności, mają nas przygotować na nasz Wszechświat. To nie ludzie są kreatorami otaczającego nas Wszechświata. Nie rozumiemy go i nie znamy praw fizyki, jakie rządzą Wszechświatem. Ludzie mają za to Prawo decydowania. To prawo objawia się z kolorów, zgodności i z Aktu Kreacji. Wystarczy tak nie wiele, aby być zgodnym. Można wówczas decydować, używać wolnej woli, a jednocześnie nie obawiać się utraty Celu Ostatecznego. Cokolwiek to oznacza. Wybór pierwotny determinuje cała nasze życie.

piątek, 22 grudnia 2023

Bez zgody nie ma kreacji

Dlaczego o tym tyle mówimy o Zgodności? Musisz pamiętać, że zgodność również obowiązuje w twoim świecie. To konsekwencja tego wszystkiego, co dokonało się w Przestrzeni Kwantowej. Nie ma innej możliwości, to Prawo Zgodności jest bardzo ściśle związane również z tobą. Ale. Prawo zgodności jest niezależne od czasu. Bez zgody nie ma kreacji.

czwartek, 21 grudnia 2023

Sprostowanie

Mały komentarz do tekstów zawartych w BlogToW - właściwie, będzie to Sprostowanie. Jak już wiesz, nasza Teoria Wszystkiego cały czas jest rozwijana. Oznacza to, że informacje zawarte w na stronie w linku www.theoryofeverything.info, podlegają ciągłym weryfikacjom. Autor stara się dokonywać samooceny i badać spójność publikowanych tekstów. To raczej normalna praktyka.

środa, 20 grudnia 2023

Progres kreacji

Prawo Zgodności zapewnia nam Progres kreacji. Wydaje się, że zawartość Aktu Kreacji, pomimo uwolnienia przez Kreatora, nie mogłaby się objawić, nie mogła by ewaluować bez Prawa Zgodności. Aby "zauważyć" wzrost, rozwój - gdziekolwiek, musimy dokonywać obserwacji, musimy uprawiać proces poznania.

wtorek, 19 grudnia 2023

Kryterium koloru

Prawo Zgodności używa zatem Kryterium koloru do rozstrzygania zgodności. To jedyny element, według którego cząstka +Energia może określić swoją zgodność. Cały nasz wywód, zarówno w aspekcie filozoficznym, jak i ... "technologicznym" sprowadza się do bycia zgodnym według kryterium koloru.

poniedziałek, 18 grudnia 2023

Dlaczego dwa kolory

Powstaje pytanie: dlaczego dwa kolory? A jeśli są dwa kolory, to co to oznacz, jaka jest interpretacja tego zjawiska? Pytań jest więcej i wszystkie mogą okazać się ważne w naszej teorii. Zacznijmy od tego, że są tylko dwie barwy – dwa kolory. Oczywiście to jest tylko interpretacja. Kolor w Tu Świecie może w ogóle nie istnieć. Kolor ma być pewnym odnośnikiem, odwołaniem się do naszego doświadczenia.

sobota, 16 grudnia 2023

Apogeum obserwacji

Istotna zmiana dokonuje się po osiągnięciu apogeum. W apogeum dokonuje się zmiana. Następuje "Apogeum obserwacji". Apogeum jest kulminacyjnym momentem dla procesu obserwacji w Tu Świecie. Zmiana dotycząca obserwacji jest jednocześnie traktowana jako zwykły cykl oraz unikalne zjawisko, które "zadziwia" pojedynczą cząstkę +Energia.

środa, 13 grudnia 2023

Zgodność kolorów

Jak to wszystko odnosi się do naszej Przestrzeni Kwantowej? Owa zgodność odnosi bezpośrednio do kolorów pulsowania, które manifestują cząstki +Energia w Tu Świecie … W Tu Miejscu zgodność ma swój "udział". Prawo Zgodności przejawia się w Tu Świecie poprzez Zgodność Kolorów.

wtorek, 12 grudnia 2023

Fizyka filozoficzna

Dużo zostało powiedziane w obszarze Filozofii. Szczególnie ostatnie wpisy do BlogToE. Temat "początku istnienia" jest raczej intelektualnym "sporem" filozoficznym. To taka Fizyka filozoficzna. Nikt z nas przecież nie jest w stanie, ani udowodnić tych twierdzeń, czy też tej Teorii. Nikt z nas nie jest w stanie podważyć tej Teorii - no chyba, że spójność całości przekazu - wykazać pewną nie konsekwencję. Ale to zawsze można poprawić. Każda teoria tak miała w przeszłości. Była ulepszana, poprawiana, nawet jeśli pierwsze jej publikacje już się pojawiły.

sobota, 9 grudnia 2023

Filozofia chwili

Ludzie nie są w stanie panować na skutkami swoich decyzji. To nie jest możliwe. To jest właśnie Filozofia chwili. Polega ona na stosowanie Prawa Zgodności w danej chwili. Jeśli coś rozstrzygamy, aby podjąć odpowiednią decyzję, to najczęściej nasz "dobra" decyzja jest przemyślana w danej chwili. Nie wiemy jakie skutki będą w przyszłości. Filozofia chwili jest oczywiście pewną przenośnią.

czwartek, 7 grudnia 2023

Zgoda na Akt Kreacji

Jeśli dokonałeś pierwotnego wyboru według Prawa Zgodności, to być może udało ci się zaakceptować Cel Ostateczny zawarty w Akcie Kreacji. Oznacza to, że wszystko, co wynika z konsekwencji Aktu Kreacji, jest w tobie zgodne. Pomimo, że czasami dokonujesz złych wyborów - właściwie niezgodnych wyborów. Zgoda na Akt Kreacji powoduje, że powracasz na pierwotny kurs do Celu Ostatecznego.

środa, 6 grudnia 2023

Konsekwencje decyzji

Konsekwencje decyzji są nieprzewidywalne w perspektywie długoterminowej. Nie są przewidywalne nawet w perspektywie krótkoterminowej. Konsekwencje decyzji, jakie podejmujesz używając swojej wolnej woli, skutkują inaczej niż jesteś w stanie to przewidzieć. Zawsze to jest "decyzja danej chwili".

wtorek, 5 grudnia 2023

Mechanizm dobra i zła

Dlaczego tyle poświęcamy czasu na rozważania na temat dobra i zła? Czy Mechanizm dobra i zła jest istotny i wpływa na kreację Przestrzeni Kwantowej? W tamtych czasach, a właściwie bezczasach, i Miejscach, gdzie dopiero co narodziła się cząstka +Energia, nie ma pojęć dobra i zła. Nie ma mowy o czymś takim, jak Mechanizm dobra i zła. To produkty wytworzone przez człowieka, za pomocą rozważań filozoficznych. Istnieje/istniało jednak Prawo Zgodności, które zostało zastąpione przez Mechanizm dobra i zła.

niedziela, 3 grudnia 2023

Stan subiektywny

Większość procesów, zjawisk, jakie zachodzą w Tu Świecie, a w konsekwencji w Tam Świecie, to procesy subiektywne - subiektywne z punktu widzenia Aktu Kreacji. To Akt Kreacji wyznacza kierunek - cel ostateczny. Każda cząstka +Energia - według "wolnej woli" próbuje być zgodna z atrybutami Aktu Kreacji. To stan subiektywny.

piątek, 1 grudnia 2023

Cel ostateczny

Akt Kreacji ma jeden cel ostateczny. Nie może mieć więcej celów. Wówczas Akt Kreacji byłby wadliwy, nie byłby idealny - można by zacząć filozofować: a który cel jest ważniejszy?. Gdyby Akt Kreacji miał więcej rozwiązań – segregowałby ludzi. Akt Kreacji ma tylko jedno, klarowne, idealne i nieskończenie dobre zakończenie. Cel Ostateczny.

Czas z naszego Wszechświata

Czas z naszego Wszechświata definiowany jest jako coś, co podlega nieustannym zmianom. " Czas " nieustannie płynie - ma wiele zn...