niedziela, 29 października 2023

Tuning czasu

Świadome wpływanie na czas jest możliwe, wymaga ogromnej determinacji ze strony obserwatora, czyli Cząstki/Punktu w Tam miejscu. Dokonuje się wówczas "Tuning czasu". Powiedzieliśmy ci już, że przestrzeń w Tam świecie, to przestrzeń wielu możliwości. W Tam miejscu kształtuje się właściwie wszystko; wymiary, czas, ruch, materia. Wszystko jest jednak zależne od czasu - upływu czasu. Dlatego pytanie o Tuning czasu może być zasadne.

Imitacja ruchu

Przestrzeń w Tam miejscu imituje ruch. Omówiliśmy już to, ale dla przypomnienia powtórzymy to raz jeszcze. Ruch w przestrzeni Tam świata, jest interpretacją rozchodzącego się pulsowania. Właściwie, dokonuje się to za pomocą przekazywanie energii pomiędzy Punktami Energetycznymi. Mechanizm imitacji ruchu jest dość prosty.

czwartek, 26 października 2023

Czas w przestrzeni

Od Aktu Kreacji, poprzez Tu Świat oraz między świat Tu/Tam Miejsca, dochodzimy do Tam Miejsca, gdzie czas jest dziedziczony, to znaczy upływ czasu jest dziedziczony. Oznacza to, że również Czas w przestrzeni ma swoją interpretację. Czas w Przestrzeni upływa inaczej na każdym Energetycznych Punkcie. W Tam MIejscu - Czas w Przestrzeni okazuje swoją siłę w postaci interpretacji Grawitacji. Powoli krystalizuje się kształt Przestrzeni Kwantowej, gdzie czasu upływa na każdym kwancie (Punkcie) w innym rytmie.

środa, 25 października 2023

Obserwacja w czasie

Pierwszy puls jest znakiem, atrybutem Aktu Kreacji. To jedyna, szczególna „obserwacja w czasie” jaką można zinterpretować. Możesz to sobie interpretować jak chcesz, wolna wola, lub na przykład, jako „Wielki Wybuch” - błysk. Teoria wielkiego Wybuch? Może być. W Tu miejscu dokonuje się Akt Kreacji, zostaje uwolniona pojedyncza, elementarna porcja energetyczna, cząstka +Energia.

wtorek, 24 października 2023

Atrybut czasu

W Tu Świecie, gdzie niczego nie ma, żadnych pojęć, fizyki czy matematyki, jest tylko jedna maleńka cząstka energetyczna. To +Energia, która reprezentuje cały Świat. Od niej się wszystko zaczyna. To ona uwalnia atrybut czasu. To kwintesencja istnienia, rozumiana i zgodna z naszym doświadczeniem. To trwanie, to niezmiennie związane jest z czasem.

poniedziałek, 23 października 2023

Time flowing

Nie wiadomo jakie określenie jest najlepsza dla tego co się rozpoczęło w Tu Świecie. Może jeśli do końca nie jesteśmy pewni definicji, powagi sytuacji, najlepiej użyć jakąś frazę obcojęzyczną np. "time flowing". To nie załatwi do końca sprawy. Oddali proces zrozumienia, definiowania, obserwacji na lepsze czasy. Oto ruszył czas - sens istnienia każdego z nas - to naprawdę doniosła chwila.

piątek, 20 października 2023

Kreator jest poza czasem

Człowiek jest przypisany do swojego czasu. Kreator jest poza czasem. Ludzie nie są w stanie wyobrazić sobie miejsca bez czas. Kreator jest poza czasem. Co to oznacza? Wydaje się, że jest jakaś granica, pomiędzy Kreatorem a ludźmi. Granicą jest Czas. My ludzie, nie jesteśmy w stanie żyć bez czasu. Nie dopuszczamy nawet myśli, że czasu jest zupełnie inny niż nam się wydaje. Nie traktujemy czasu z odpowiednim szacunkiem. Wydaje się nam, że Czas jest wszechobecny - niewzruszony. A jeśli tak nie jest?

sobota, 14 października 2023

Start Czasu

Kiedy następuje start czasu? Kiedy zaczyna się nasze istnienie - oczywiście z punktu widzenia upływu czasu. Czas rozpoczyna swój "bieg", jest kierunkowy, ponieważ kierunkowość czasu zafunkcjonowała przed jego rozpoczęciem. Jaki sią to zaczęło? Start Czasu. Od tego się zaczął Wielki Wybuch?

piątek, 13 października 2023

Synchronizacja czasu

Synchronizacja czasu wydaje się nastąpić wraz z uporządkowaniem struktury przestrzeni w Tam miejscu w idealny sposób. Wówczas na wszystkich punktach upływ czasu będzie identyczny, albo czas się po prostu zatrzyma. Czy to jest możliwe? Czy czas może się zatrzymać w całej przestrzeni w Tam miejscu? Tak może wyglądać o dziwo, koniec czasów, koniec wszystkich Wszechświatów - pełna synchronizacja czasu w jednym pulsie, w jednym upływie czasowym.

środa, 11 października 2023

Interpretacja czasu

Interpretacja czasu to najważniejszy element obok materii, który dotyczy istnienia człowiek. Istnieć, oznacza być w czasie. Trwać. Nie ma czasu nie ma istnienia. Przynajmniej tak nam się wydaje. Pojęcia: Interpretacja czasu, synchronizacja czasu stanowi dla nas "definicję" istnienia, nieistnienia. To samo dotyczy cząstki +Energia. Istnieje, bo pulsuje, a pulsowanie to interpretacja czasu - to manifestacja istnienia.

poniedziałek, 9 października 2023

Proces synchronizacji

Teraz omówimy proces synchronizacji czasu. Wszystkie te aktywności i zjawiska są ważne, a żadne z nich, nie może zaistnieć bez innych. Jednak synchronizacja czasu, to namacalna podstawa twojej egzystencji. Bez Czasu nie ma istnienia. Człowiek nie jest w stanie mentalnie zmierzyć się z sytuacją, w której czas by nie istniał. To podstawa wszystkiego. A jeśli jest inaczej? Jeśli Czas, to taki sam element jak energia? Jeśli czas jest zamiennikiem energii? To co wówczas z naszą egzystencją? Co wówczas z naszych pojęciem Czasu?

niedziela, 8 października 2023

Upływ czasu

Pojęcie czasu niestety nie oddaje tego co dzieje się w Tu Świecie. W Tu miejscu mamy do czynienia z czymś innym - to upływ czasu. To upływ czasu jest odpowiednikiem czasu. Jest różnica. Dla układu, gdzie czas upływa inaczej w każdym punkcie, pojęcie czasu nie funkcjonuje. Czas może upływać, i to w zróżnicowanym rytmie. Może przyspieszać, albo zwalniać. Nigdy nie jest taki sam - chyba, że osiągnie stabilizację. Dlatego zwykłe pojecie czasu nie oddaje tego, co się w Tu Świecie dzieje. Jest upływ czasu.

sobota, 7 października 2023

Logika czasu

Niestety ale w naszym opisie nie działa logika czasu. Ludzie obserwują wszystko z jakiegoś punktu w czasie. To jest logika czasu. Czas płynie, dokonujemy obserwacji, układ odniesienia, obiekty obserwowane istnieją. W Tam Świecie jest zupełnie inaczej. W Tu Świecie rusza "Czas", objawia się nam upływ czasu w postaci pulsowania. Obserwujesz coś poza czasem. Czas jest "skoncentrowany" na tobie, na tobie jako cząstce +Energia. To czas daje sens istnienia - według ciebie. Bez czasu ...

czwartek, 5 października 2023

Czas - początek dyskusji

To tylko początek rozmowy o "Czasie". A jest on szczególny, niewątpliwie, wymaga szczególnego traktowania. Jak powstał czas? Jak narodziły się Wymiary Czasowe? Czy czas można traktować jako ekwiwalent energii? Pytań o "czas" jest znacznie więcej. Czas z pewnością odgrywa istotną rolę. Wyznacza nasze trwanie, czyli istnienie. Bez czasu nie ma istnienia. Czy można istnieć, kiedy czas nie płynie? Jak jest traktowany czas przez nas, przez ciebie? Za nim zmierzymy się z "czasem", najpierw opowiemy o procesie obserwacji, o którym już sporo zostało tu powiedziane.


środa, 4 października 2023

Akt poznania

Akt poznania jest wpisany w Akt Kreacji. Akt poznania to dziedzictwo, które przejmujemy z Aktu Kreacji. Nie jest wyraźny. To my "używamy" Aktu poznania na swój użytek. Może właśnie dlatego poznajemy po części - częściowo. Jest więc całkowicie subiektywny - zależny od nas samych. Zależny od poznanej części - częściowej informacji.

wtorek, 3 października 2023

Definicje

Zbiór jako “definicje”, które powstały na użytek Teorii Wszystkiego według Marka Ożarowskiego. Elementy te są używane we wpisach i na stronach serwisu. Niektóre z definicji zostały omówione adekwatnie do kontekstu sytuacji zaprezentowanej w tekście. Niektóre z definicji zostały zaczerpnięte z innych źródeł. Należy jednak pamiętać, że zamieszczone w tym miejscu definicje i pojęcia to tylko pewien szkic nieformalny, wolne myśli na temat innego rozumienia pojęć, które są użyte w tekstach. 

Decyzje energetyczne

Proces przekazywania energii dokonują "decyzje energetyczne". Decyzje energetyczne to termin umowny. Oznacza zdolność każdego Punktu Energetycznego do podejmowania decyzji o wydatkowaniu energii na korekty położenia. Można było by użyć zupełnie innego określenia, jak na przykład wola energetyczna. Jednak decyzje energetyczne wydają się odpowiednia do procesu realizującego przekazywanie energii pomiędzy Punktami.

Czas z naszego Wszechświata

Czas z naszego Wszechświata definiowany jest jako coś, co podlega nieustannym zmianom. " Czas " nieustannie płynie - ma wiele zn...