środa, 4 października 2023

Akt poznania

Akt poznania jest wpisany w Akt Kreacji. Akt poznania to dziedzictwo, które przejmujemy z Aktu Kreacji. Nie jest wyraźny. To my "używamy" Aktu poznania na swój użytek. Może właśnie dlatego poznajemy po części - częściowo. Jest więc całkowicie subiektywny - zależny od nas samych. Zależny od poznanej części - częściowej informacji.

Kreator w Akcie Kreacji, zawarł pewne informacje o stanach energetycznych, jakie powinny zostać wydatkowane do utworzenia idealnego świata, idealnej przestrzeni o idealnych współrzędnych. Zawarte to zostało w Akcie Kreacji, w tym małym, splątanym punkcie, cząstce +Energii.

Tam właśnie jest zawarta informacja o idealnych współrzędnych i idealnych porcjach energii koniecznych do idealnego świata zaprojektowanego przez Kreatora w Swoim Akcie Kreacji. Każdy na miejscu Kreatora zrobiłby tak samo, stworzyłby świat idealny, bez wad. To takie ludzkie, a twoje myślenie w taki, a nie w inny sposób, wynika z dziedziczenia, z tego co przekazał nam Kreator.

Akt Kreacji dopełnia się wówczas, gdy nie jest tylko sam dla siebie. Musi zatem być, i to być dla więcej, niż tylko dla Kreatora. Aby tak było, twoja cząstka +Energii otrzymała w darze splątanie, by mogła być, mogła się zauważyć, by mogła dziedziczyć. By mogła świadomie być. Kreator nie potrzebuje do niczego czasu, to cząstka +Energii, potrzebuje go do trwania, potrzebuje do konsekwencji. Wszystko co się później wydarzy jest tylko kwestią konsekwencji, a więc kwestią upływu czasu.

Dlatego nie możesz mieć udziału w Akcie Kreacji, to znaczy nie możesz stwarzać, skoro możesz tylko trwać. Możesz za to przetwarzać, darować innej cząstce część swojej energii. I to właśnie jest twoje dziedzictwo wolnej woli, a właściwie jej interpretacji. Możesz. Nie musisz. Ale jeśli możesz, a doświadczasz tylko trwania, nie masz pojęcia o początku i o końcu, możesz "ofiarować" swoje zasoby wraz z każdym upływem czasu.

Wydatkowanie energetyczne, oprócz tego, że jest zależne i utożsamianie z obserwacją, wpływa na świat, konsekwentnie. Z twojego punktu widzenie, wpływa na idealną strukturę przestrzeni w Tam miejscu. Żaden punkt, to znaczy, żaden obserwator, nie widział i nie zobaczy ani początku, ani końca czasów. Obserwuje tylko w określonym upływie czasu, w pewnym trwaniu.

Poznaje po części w swojej obserwacji i dokonuje zmiany. Nie wie dokąd to zmierza, intuicyjnie, może gdzieś jest odziedziczone jakieś przesłanie, że ten świta jest idealny i nie należy przy nim koniecznie „majstrować”. Będąc Punktem "widzisz" zawsze tylko część Przestrzeni. Poznajesz więc częściowo i to subiektywnie. To Akt poznania.

Jednak wolna wola jest tak silna, to jak ogromny potencja, że sama ciekawość obserwacji i tak wprowadzi korektę świata, według prawa Kosztów. Owa ciekawość obserwacji, to konsekwencja Aktu Kreacji, to wszystko, zostało umieszczone w tym elementarnym stanie energetycznym +Energii – to takie nasze DNA, odziedziczone z Aktu Kreacji.

Akt poznania jest dziedziczony. Dziś, nic się nie zmieniło. Wszystko co starasz się poznać, układ odniesienia, który stosujesz jest subiektywny. Subiektywny pod każdym względem. W procesie poznawczym kładziesz na szali wszystko: zmysły, doświadczenie, wiedzę, tradycję, religię, nawet przekonania - polityczne również. To Akt poznania. Dziedzictwo, z którego korzystasz w sposób subiektywny.

Czy zatem Przestrzeń Kwantowa jest również subiektywna? Każdy Punkt Energetyczny w tej Przestrzeni jest z pewnością subiektywny. Dokonuje obserwacji subiektywnie, ze swojego punktu widzenia, a właściwie ze swojej lokalizacji z Przestrzeni. Akt poznania wpływa na wszystko, co dokonuje się w Przestrzeni Kwantowej.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.35

Fale Wawera cz.35 dotyczy opisu " przekazywania energii " - energii nieznanego typu , który dokonuje się w strukturze powstałej ...