niedziela, 28 kwietnia 2024

Linia Czasu

Linia Czasu to element, który łączy wszystkie chwile, momenty w jeden spójny obraz. Linia czasu ma na celu "definiowanie" czasu. Linia czasu ustala pewną chronologię, sekwencję zdarzeń, która dokonuje się w odpowiedniej kolejności zgodnie ze strzałka czasu. Dla naszej Teorii Wszystkiego, czas odgrywa szczególną rolę. Bez czasu nie ma istnienia. Jednak struktura naszej Przestrzeni Kwantowej jest poza czasem, a zjawiska tam zachodzące nie mają sekwencji zdarzeń w naszym rozumieniu. W Przestrzeni Kwantowej jest bezczasowość. Wszystko wydaje się proste - według koncepcji Przestrzeni Kwantowej. Niestety, ale tak nie jest, wszystkie te zjawiska mogą wydarzyć się w jednej chwili, albo trwać nieprzerwanie w wieczności.

sobota, 27 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.30

Fale Wawera cz.30 Idea naszej TeE to koncepcja struktury Przestrzeni Kwantowej, która jest zbudowana z Punktów Energetycznych. Każdy Punkt Energetyczny ma swój Upływ Czasu zapamiętany w stanie energetycznym - to rodzaj nieznanej energii, która zachowuje się jak "Pamięć". Poszczególne Punkty Energetyczne, które współtworzą Skupiska (Skupisko Punktów o takim samym Upływie Czasu) są interpretowane jako oddziaływanie grawitacyjne. Oddziaływanie grawitacyjne odpowiada sile grawitacji po ustabilizowaniu się w czasie.

środa, 24 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.29

Fale Wawera cz.29 cała powstająca struktura Przestrzeni Kwantowej łączy różne Światy, daje inną interpretację energii nieznanego typu. Prowadzi to, do opisu świata według zupełnie "innych" Atrybutów. Owa "inność" zależna jest od punktu obserwacji. Oznacza to, że na przykład, jeśli patrzysz na Skupisko Punktów Energetycznych z punktu widzenia naszego Wszechświata, to widzisz cząstkę materii - fragment obrazu Naszego Świata w jednym, konkretnym punkcie Czasoprzestrzeni. Taka cząstka ma swoje atrybuty, charakterystyczne dla naszego Wszechświata - wymiary, czas, położenie, prędkość, masę itp.

wtorek, 23 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.28

Fale Wawera cz.28 Jak można było zauważyć, Atrybuty zmieniają się, ulegają modyfikacji do charakterystycznej postaci danego środowiska - transformują do konkretnego Świata. Dla uwolnionej cząstki +Energia to Tu Świat, a dla zinterpretowanego Punktu Energetycznego będzie to nowy wymiar - Tam Świat. Być może wydaje się to niewiarygodne, ale gdyby nie transformacja Atrybutów, nie byłoby rozróżnienia na inne Miejsca, inne Światy. Czy zatem nasz Wszechświat również może się zachowywać podobnie? Tego nie wiem.

niedziela, 21 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.27

Fale Wawera cz.27 opisuje Atrybuty, niesamowite własności energetyczne w jakie "wyposażona" jest energia uwolnionej cząstki +Energia, a w konsekwencji zinterpretowany Punkt Energetyczny. Energia ta, jest energią nieznanego typu. To rodzaj stanu energetycznego, który analogicznie odpowiadałby energetycznej "pamięci". Oznacza to, że stan energetyczny może przechowywać pewną informację - nie tylko o samych wartościach energetycznych, ale również dotyczącą na przykład "czasu życia" cząstki +Energia albo Punktu Energetycznego. Stany energetyczne są bilansowane według Prawa Zachowania Czasu i Energii, ponieważ struktura Przestrzeni Kwantowej jest strukturą bezstratną energetycznie.

piątek, 19 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.26

Fale Wawera cz.26 dotyka chyba najistotniejszej kwestii - Czasu. Nasza Teoria Wszystkiego traktuje czas jak każdy inny element - w podobny sposób, jak energię - energię nieznanego typu. Takie podejście - równość Energii i Czasu, powoduje przewrotnie, że "Czas" traktowany jest w ToE w sposób szczególny. Był przecież moment, kiedy "czas" w naszym rozumieniu nie istniał. Czy wówczas nie istniały warunki, które doprowadziły do powstania czasu?

czwartek, 18 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.25

Fale Wawera cz.25 Aby zrozumieć czym jest "czas" w strukturze Powstałej Przestrzeni Kwantowej, należy najpierw zrozumieć w jaki sposób działa Bilans Energetyczno-Czasowy. To jest pewien trop do interpretacji bezczasowości. Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem, oczywiście w takim rozumieniu i kontekście jaki jest postrzegany przez Ludzkość. Wszelkie zjawiska, procesy, jakie dokonują się w strukturze Przestrzeni Kwantowej nie znają definicji "czasu". Każdy opisany tu Świat, ma inne pojmowanie czegoś, co przypomina poprzez analogię nasz "czas". Fale Wawera są dobrym przykładem ewolucji. W każdym Świecie mają inną interpretację - wyrażaną poprzez atrybuty oraz kształt.

środa, 17 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.24

Fale Wawera cz.24 opisujemy dziedziczenie Atrybutów. Właściwie, to bardziej skomplikowane, ponieważ oprócz samego dziedziczenia cech z innych Światów, ujawniają się zupełnie inne własności, zjawiska, które mogą objawić się ze względu na transformację Atrybutów pierwotnych w inne formy - inne interpretacje. Proces ten ilustruje problemy dzisiejszej nauki. Wszystko, co dzisiaj dokonuje się w obszarze Badań Naukowych, jest rozpatrywane z punktu widzenia naszej Teraźniejszości. Nie ma "śladu determinacji" przeszłości. Jest to poniekąd zrozumiałe, ponieważ Ludzkość jest zależna od czasu. Czy zatem jest szansa na wniknięcie w inne światy, które "zapracowały" na obraz naszego Wszechświata?

niedziela, 14 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.23

Fale Wawera cz.23 został tu poruszony temat "Przekazywania Energii". Mamy tu do czynienia z energią nieznanego typu, która nie odpowiada energii jaką znamy w naszym Wszechświecie. Struktura powstałej Przestrzeni Kwantowej jest strukturą statyczną, dlatego "Przekazywanie Energii pomiędzy punktami" jest pewną formą interpretacji ruchu. Poprzez imitację ruchu objawia się interpretacja masy. Ustabilizowana materia w czasie, jest obrazem Wszechświata w danym punkcie czasoprzestrzennym. Dlatego "Przekazywanie Energii" to bardzo ważny Atrybut.

sobota, 13 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.22

Fale Wawera cz.22 opisuje koncepcję obserwacji Punktu Energetycznego. Proces obserwacji ściśle powiązany jest z działaniami korygującymi położenie Punktu Energetycznego w strukturze powstałej Przestrzeni Kwantowej. Oznacza to, że interpretacja Punktu Energetycznego w strukturze Przestrzeni Kwantowej powinna być kojarzona z Obserwacją w Tam Świecie. To szczególny rodzaj obserwacji, który objawia inne Atrybuty statycznej struktury Przestrzeni Kwantowej - objawia imitację ruchu, a ta prowadzi do Fal Wawera. Bez działań korekcyjnych nie dokona się interpretacja ruchu jaki znamy. Aby to zobaczyć całościowo, należy zapoznać się z Koncepcją Przestrzeni Kwantowej.

piątek, 12 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.21

Fale Wawera cz.21 Opisanie Tu Świata, w którym nie ma niczego oprócz uwolnionej cząstki +Energia wydaje się dość szczególnym przypadkiem. Nie ma tam czasu pojmowanego i rozumianego przez nas, nie ma tam również żadnego miejsca, żadnych koordynat - żadnego układu współrzędnych. Jednak Tu Świat jest pierwszym możliwym Światem, jaki jesteśmy w stanie mentalnie sobie wyobrazić. Dalsza podróż "w czasie" - w czasie, który przecież i tak nie istnieje, nie jest w ogóle możliwa. Dalej się nie da cofnąć.

środa, 10 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.20

Fale Wawera cz.20 Opisuje interpretację egzystencji w Tu Świecie oraz mechanizm transformacji tej interpretacji egzystencji w Tam Świecie. Podobna sytuacja - interpretacja procesu obserwacji, została również zaprezentowana. Poprzez analogię, może zrozumieć te inne miejsca/światy, które mają zupełnie inne Atrybuty. Atrybuty są wyróżnikami zjawisk, które mogą dokonywać się w tych miejscach/światach. Na bazie tych podstawowych informacji można zauważyć i zrozumieć ewaluację Fal Wawera. W zależności od punktu widzenia, Fale Wawera mają swoją inną interpretację - dzieje się tak, ponieważ każde miejsce/świat ma swoje odmienne Atrybuty, które mogą występować tylko w danym Świecie.

poniedziałek, 8 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.19

Fale Wawera cz.19 Tworzenie się struktury Przestrzeni Kwantowej powoduje objawienie się nowej jakości. Proces obserwacji również transformuje - jeszcze może nie wygląda według naszego wyobrażenia, ale powoli zaczyna przypominać to, co uważamy za obserwację w naszym Wszechświecie. Transformacji ulega wszystko, dlatego rozdzielamy Światy/Miejsca na różne, unikalne środowiska. Nie ma tam pojęcia czasu w naszym rozumieniu, dlatego rozdział ten jest z naszego punktu widzenia pewną koncepcją filozoficzną - Filozofią ToE. Na początku, w Tu Świecie jest tylko jedna uwolniona cząstka +Energia, a teraz - o ile słowo "teraz" cokolwiek znaczy, jest struktura Przestrzeni Kwantowej, składająca się z niezliczonej liczby Punktów Energetycznych. W strukturze, następują propagacje - to Fale Wawera, ale do tego jeszcze dojdziemy.

niedziela, 7 kwietnia 2024

Chatbot

Rozwiązania i narzędzia, które wykorzystują Sztuczną Inteligencję, zaczynają dominować na rynku. Niektóre z takich rozwiązań technologicznych wpierają już procesy biznesowe przedsiębiorstw. Powodują, że procesy biznesowe stają się bardziej efektywne. Oznacza to, że rozwój nowych technologii będzie bazował na Sztucznej Inteligencji i nie ma odwrotu od tego typu rozwiązań. Zainteresowanie wsparciem Chatbotów w biznesie znacząco wzrosło.

czwartek, 4 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.18

Fale Wawera cz.18 - ta część kontynuuje rozważania na temat różnic pomiędzy Światami, Miejscami - pomiędzy Tu Światem i Tam Światem. Nie tylko opis świat jest inny, jego atrybuty, ale również jego postrzeganie - proces obserwacji. Obserwacja Tu Świata jest inaczej interpretowana oraz obserwacja w Tam Świecie ma swoją interpretację - oczywiście wszystko to z punktu widzenia naszego Wszechświata, naszego wyobrażenia tych miejsc. Dlatego Fale Wawera mają swoją interpretację w różnych tych miejscach/światach.

środa, 3 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.17

Fale Wawera cz.17 skupia się na dziedziczeniu informacji, atrybutów itp. Każdy opisany tu Świat został w pewnym sensie wyróżniony, oznacza to, że posiada cechy charakterystyczne, które go wyróżniają. Zarówno Tu Świecie jaki i Tam Świat muszą więc się czymś wyróżniać. Aby rozróżnić i oddzielić te miejsca, muszą pojawić się pewne atrybuty dla cząstki +Energia w Tu Świecie oraz dla Punktu Energetycznego dla Tam Świata. Cechy, które pojawiły się w Tu Świecie są dziedziczone w Tam Świecie. Ulegają jednak pewnej modyfikacji, a raczej są inaczej interpretowane - aby wyróżnić oba te Światy. Tak sama sytuacja będzie również dotyczyć Fal Wawera, które mają inne interpretacje w zależności od stabilizacji czasu.

poniedziałek, 1 kwietnia 2024

Historia ChatGPT

João Ferrão dos Santos to inżynier i marketingowiec z Portugalii. W ramach eksperymentu założył startup i stery nad powstałą firmą oddał chatbotowi GPT-4. Sam na rozwój marki zdecydował się poświęcać godzinę dziennie. Uznał, że to sztuczna inteligencja będzie decydować, czym ma się zajmować firma i jak będzie się nazywać. Swoje doświadczenia "ludzki" asystent CEO opisuje w serwisie LinkedIn (Santos, 2023). Być może to informacja zaklasyfikowana jako „fake news” jednak strona internetowa wymienionej firmy istnieje zobacz link.

Fale Wawera cz.16

Fale Wawera cz.16 Opisuje zjawiska jakie zachodzą w Tu Świecie - to głównie uwolnienie cząstki +Energia. Cząstki +Energia tworzą relacjem, z których wykreowane zostają Punkty Energetyczne. To już jest zupełnie inny Świat - Tam Świat. W nowym Świecie, w nowym Miejscu, dokonują się zupełnie inne zjawiska, a to oznacza, że muszą pojawić się - objawić nowe własności, nowe atrybuty. Nowe Atrybuty umożliwiają objawienie się zupełnie nowych zachowań, nowych, innych zjawisk, które opisują właśnie innych świat. To przejście ze Świata Tu do Świata Tam jest możliwe tylko dzięki pojawieniu się nowych własności. Nowe własności definiują nowy, inny Świat.

Fale Wawera cz.35

Fale Wawera cz.35 dotyczy opisu " przekazywania energii " - energii nieznanego typu , który dokonuje się w strukturze powstałej ...