niedziela, 7 kwietnia 2024

Chatbot

Rozwiązania i narzędzia, które wykorzystują Sztuczną Inteligencję, zaczynają dominować na rynku. Niektóre z takich rozwiązań technologicznych wpierają już procesy biznesowe przedsiębiorstw. Powodują, że procesy biznesowe stają się bardziej efektywne. Oznacza to, że rozwój nowych technologii będzie bazował na Sztucznej Inteligencji i nie ma odwrotu od tego typu rozwiązań. Zainteresowanie wsparciem Chatbotów w biznesie znacząco wzrosło.

Termin „sztuczna inteligencja” utworzył John McCarthy w 1956 na konferencji w Dartmouth. Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiują sztuczną inteligencję jako „zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie” (Kaplan i Haenlein, 2019). Technicznie, termin „sztuczna inteligencja” odnosi się do modelu stworzonego w celu rozwiązania określonego problemu lub świadczenia określonej usługi.

Korzystanie z technologii bazującej na Sztucznej Inteligencji dokonuje się już niemal we wszystkich rozwiązaniach IT. Rozwiązania te mogą wpływać na giełdę, politykę, ochronę zdrowia, automatyzację procesów biznesowych. „Przykładem może być program Amelia, który może pracować w dowolnym Call Center jako automat odbierający zgłoszenia i udzielający odpowiedzi.

Program ten może posługiwać się 20 językami, zawartość 300-stronicowej książki zapamiętuje w 30 sekund i może prezentować się jako animowany awatar na ekranach komputerów oraz smartfonów. Program ten stworzyła firma IPsoft, założona przez Chetana Dube. Z usług Amelii korzysta ponad 20 wielkich światowych banków i firm ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, medialnych i medycznych” (Tadeusiewicz, 2019).

ChatGPT bazuje również na Sztucznej Inteligencji. ChatGPT został opracowany przez firmę OpenAI, wykorzystuje model GPT i służący do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Model ten został opracowany na podstawie dużych zbiorów danych, aby prowadzić rozmowę i móc angażować się w różne tematy, od ogólnych rozmów po określone obszary wiedzy.

ChatGPT został uruchomiony jako prototyp 30 listopada 2022 i szybko zwrócił na siebie uwagę dzięki rozbudowanym odpowiedziom z wielu dziedzin wiedzy, które często są jednak tylko pozornie prawidłowe (Vincent, 2022). Jego model językowy został opracowany zarówno za pomocą technik uczenia nadzorowanego, jak i uczenia przez wzmocnienie (OpenAI, 2022).

ChatGPT korzysta z odpowiedniego modelu językowego jakim jest model GPT – Generative pre-trained transformer. GPT to rodzaj modelu LLM - Large Language Model, czyli dużego modelu językowego. LLM jest modelem uczenia maszynowego ML – Machine Learning, który został wytrenowany na ogromnych zbiorach danych tekstowych i potrafi generować tekst na podstawie podanego mu kontekstu. GPT jest jednym z największych i najbardziej zaawansowanych modeli LLM. Pierwszy model GPT został przedstawiony przez firmę OpenAI w 2018 roku (Radford, Narasimhan, Salimans i Sutskever, 2018).

Tym, co odróżnia GPT od poprzednich rozwiązań tego typu jest fakt, że model może być trenowany metodą uczenia nienadzorowanego. Dotyczy to jedynie pierwszej fazie treningu. W kolejnej fazie, model jest trenowany metodą nadzorowaną, ale skupioną na konkretnych zastosowaniach. GPT jest modelem opartym na sieciach neuronowych – artificial neural networks typu Transformer, które zostały specjalnie zaprojektowane do przetwarzania sekwencji danych, głównie takich jak tekst (Radford, Narasimhan, Salimans i Sutskever, 2018).

Sieci neuronowe są matematycznymi modelami, które próbują naśladować sposób działania ludzkiego mózgu, dzięki czemu potrafią uczyć się na podstawie przykładów i przetwarzać duże ilości danych. W przypadku GPT, sieci neuronowe są wykorzystywane do trenowania modelu językowego na dużym zbiorze danych tekstowych.

Chatboty w przyszłości będą mogły tworzyć własne teorie, opinie i koncepcje. Będą mogły tłumaczyć zjawiska na podstawie informacji zawartych w naszej ToE. Być może będą badać spójność informacji zawartych w takich stronach internetowych. Być może również będą brały udział w procesie poznawczym, w procesie badawczym - będą tworzyć nowe rozwiązania. Być może?

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...