niedziela, 30 czerwca 2024

Prawo Zachowania Czasu

Prawo Zachowania Czasu jest powiązane z definicją czasu. Aby zrozumieć co to jest czas, musimy zrozumieć Prawo Zachowania Czasu. Według teorii Wielkiego Wybuchu, nasza przestrzeń ulega ekspansji. A co z czasem? Być może czas również ulega ekspansji. Powstała w ten sposób Czasoprzestrzeń ulega rozszerzeniu. Nasz Wszechświat jest stabilny w czasie. Oznacza to, że masa/materia jest w stabilnej formie - możemy ją zatem doświadczać, nie ulega rozpadowi, dezintegracji.

Oznacza to, że stabilizacja masy/materii w czasie może stabilnie oddziaływać grawitacyjnie. Oddziaływanie to, powiązane jest z oddziaływaniem czasowym. Takie podejście musi prowadzić do wielowymiarowej definicji czasu. Ale, jeśli tak jest, to muszą istnieć pewne konsekwencje takiego podejścia. Jeśli Czas ma wielowymiarową definicję - inaczej płynie w każdym Miejscu/Świecie, to pomimo tego, że opis "czasu" ulega zmianie, "czas" ma swoje oddziaływanie.

Owo oddziaływanie czasowe, jak się okazuje - dla koncepcji Wielo-światów, jest, może być inne dla danego miejsca w punkcie przestrzeni. Innymi słowy, każdy punkt naszej Czasoprzestrzeni, jest albo unikalny - niepowtarzalny, nie można go doświadczyć dwa razy - z racji tego, że nasz Wszechświat się rozszerza, albo dla każdego punktu przestrzeni, można przypisać inny "czas/upływ czasu". A to oznacza istnienie Prawa Zachowania Czasu dla jednego miejsca - jednego punktu przestrzeni. Wówczas istnienie koncepcji Wielo-światów - Świtów równoległych, wydaje się możliwe.

Koncepcja istnienie wielo-światów - wszechświatów równoległych.
Koncepcja istnienie wielo-światów - wszechświatów równoległych. Według tej koncepcji w jednym miejscu może znaleźć się inny Wszechświat Równoległy tylko przesunięty w czasie, albo definicja "czasu" będzie tam zupełnie inna, oznacza to, że obraz postrzeganej materii w tamtym świecie może być inny. Inaczej na przykład będziemy postrzegać kolory, wymiary, ponieważ "czas" może mieć inną definicję - a to oznacza, że otaczająca Rzeczywistość będzie w wym Wszechświecie Równoległym inna.

Prawo Zachowania Czasu jest powiązane z oddziaływaniem grawitacyjnym. To oddziaływanie musi być stabilne. Owa stabilizacji objawia się poprzez stabilizację masy/materii w czasie. Jeśli masa/materia nie jest w formie stabilnej, dla nas nie istnieje - nie ma swoich atrybutów, którymi można ją opisać, nie ma swojego położenia w miejscu i w czasie. Z naszego punktu widzenia, doświadczania masy/materii, taki niestabilny obraz Wszechświata jest dla nas niedostępny - czy zatem istnieje? Jeśli istnieje to Prawo Zachowania Czasu funkcjonuje - dla jednej lokalizacji stabilna forma masy/materii może istnieć w dwóch czasach na raz. Prawo Zachowania Czasu może funkcjonować w mikro- świecie oraz w makro-świecie. Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem i poza miejscem.

Powiązanie czasu i grawitacji
Koncepcja Przestrzeni Kwantowej zakłada, że każde Skupisko Punktów jest przypisane do innego Upływu Czasu. Upływ Czasu wyznacza dla danej chwili stabilna formę/obraz materii w punkcie. Tak powstaje Czasoprzestrzeń dla opisu Wszechświat w konkretnym miejscu i konkretnym czasie. Masa/Materia z naszego punktu widzenia jest stabilna tylko w chwili bieżącej, a zatem nie mamy dostępu (stabilnego dostępu) ani do przeszłości, ani do przyszłości. Stabilny obraz materii występuje tylko w naszym Tu i w naszym Teraz. To nie oznacza, że masy/materii z naszej przeszłości nie ma. Jest. Ma coraz słabsze oddziaływanie grawitacyjne - być może to może być interpretowane jako ciemna materia?

Koncepcja Przestrzeni Kwantowej została zaprezentowana dodatkowo w artykule w linku. Sama Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem. Nie ma tam również mowy o konkretnym miejscu, dlatego nie można przypisać w powstałej strukturze Przestrzenie Kwantowej żadnego "czasu" oraz żadnego "miejsca". A to oznacza, że Prawo Zachowania Czasu dla konkretnego Miejsca, w strukturze Przestrzeni Kwantowej nie ma zastosowania. W strukturze Przestrzeni Kwantowej można jedynie być poza czasem oraz być poza miejsce. Jednak z naszego punktu widzenia nie można istnieć bez czasu i konkretnego miejsca - te dwa Atrybuty wyznaczają kolejny atrybut - Czasoprzestrzeń.

 

sobota, 29 czerwca 2024

Fale Wawera cz.53

Fale Wawera cz.53 - czas na podsumowanie naszego opisu, który koncentrował się na temacie Fal Wawera. Gdyby nie Fale Wawera, nie byłoby takiego obrazu otaczającej nas Rzeczywistości. Fala Wawera koegzystuje w bezczasie oraz w naszym Wymiarze Czasowym. Gdyby nie Fala Wawera, nie byłoby imitacji ruchu w strukturze Przestrzeni Kwantowej. Pomimo tego, że struktura jest statyczna i bezstratna energetycznie - wszystko co może się w strukturze pojawić to przekazywanie energii pomiędzy Punktami Energetycznymi - kierunek tego przekazywania wyznacza właśnie Fala Wawera.

Oddziaływanie grawitacyjne

Prawdopodobnie, na "Oddziaływanie grawitacyjne" zostanie poświęconym kilka wpisów. Temat ten, nawiązuje do połączenia "czasu" i "grawitacji", jaki została zaproponowany w naszej Teorii Wszystkiego - Teorii Przestrzeni Kwantowej (ToE). Każdy rodzaj oddziaływania jest możliwy dopiero wówczas, jeśli jest "ustabilizowany". Wtedy to, można dopiero mówić o "czasie", o "grawitacji" - jeśli nie byłby to procesy ustabilizowane, to czas, byłby niepewny i stanowił by raczej chaos, a nie systematyczność i pewność upływu chwili. Podobnie byłoby z grawitacją. Jeśli nie byłoby to stabilne oddziaływanie, to w niektórych momentach grawitacja by działała, a w niektórych moglibyśmy unosić się w powietrzu.

piątek, 28 czerwca 2024

Fale Wawera cz.52

Fale Wawera cz.52 to przedostatni wpis, który dotyczy koncepcji Fali Wawera. Kolejne wpisy z pewnością będą czerpać w treści wszystkich 53 części, jakie zostały/zostaną opublikowane na BlogToE. O Fali Wawera i o zjawiskach, jakie towarzyszą temu niewątpliwie tajemniczemu Atrybutowi, można by napisać dużo więcej. Miejsce, w którym pojawia się Fala Wawera - powstająca struktura Przestrzeni Kwantowej, jest jeszcze trudniejsze do wyobrażenia. Fala Wawera ewoluuje wraz ze opisem nowych miejsc/światów.

środa, 26 czerwca 2024

Fale Wawera cz.51

Fale Wawera cz.51 To już jeden z ostatnich wpisów poświęcony tylko Fali Wawera. Pozostałe wpisy z pewnością będą odwoływał się do informacji, które będą zawarte w tych wpisach. Fale Wawera to niespotykane zjawisko, które wymaga intelektualnej wyobraźni. Istnieje poza czasem, ale również może istnieć w innej postaci w naszym Wszechświecie. Być interpretowana w naszym "czasie". Zmienia się wraz z punktem obserwacji - choć to ta sama Fala Wawera - może mieć zupełnie inna interpretację.

Nowe wyzwania

Przed nami Nowe wyzwania - Świat nauki próbuje użyć Technologii opartej na Sztucznej Inteligencji. Nastały czasy, gdzie technologia służy technologii. Czym to zakończy? Tego jeszcze dokładnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Sztuczna Inteligencja, ChatGPT to nowe wyzwania, ale również potencjalnie nowe zagrożenia. Coś, co w pierwotnym zamyśle twórców miała nas wspierać, może okazać się dla nas pewnego rodzaju zagrożeniem. Nie chodzi tu o przejęcie kontroli przez Sztuczną Inteligencję nad naszym życiem - choć w pewnych obszarach jest dość możliwe.

wtorek, 25 czerwca 2024

Fale Wawera cz.50

Fale Wawera cz.50 Fala Wawera zmienia swoje własności, Atrybuty, to powoduje inny opis miejsca/świata, w którym pojawia się interpretacja Fali Wawera. Oznacza to, że każdy świat ma swoją interpretacja, która wypływa z naszego punktu widzenia. To, co możemy doświadczyć w naszym Wszechświecie nie musi w ogóle występować w innym miejscu/Świecie. Z pewnością inne miejsca/Światy można opisać zupełnie inaczej, niż opis naszej, otaczającej nas Rzeczywistości.

niedziela, 23 czerwca 2024

Relatywizm czasu

Relatywizm czasu jest częścią definicji czasu. Nasza ToE traktuje czas szczególnie, od momentu jego "narodzin". Czas, definicja “czasu” musi być wielowymiarowa. Oznacza to, pewien rodzaj relatywizmu w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy. Właściwie od definicja “czasu” zależna jest od wielu aspektów. Czas z naszego punktu widzenia to tylko jeden z aspektów. Nawet układ odniesienia musi mieć swój czas – swoją definicję czasu. Spróbujemy to wyjaśnić i odpowiedzieć na pytanie dlaczego “czas” ma swoją wielowymiarową definicję.

sobota, 22 czerwca 2024

Fale Wawera cz.49

Fale Wawera cz.49 Początkiem naszej interpretacji, opisu naszego Świata jest "Czas". "Czas" oznacza w naszym Wszechświecie zmianę. Tylko zmiana może być postrzegana przez nas jako upływ czasu. Bez zmian nie ma naszego postrzegania Świata, nasza Rzeczywistość opiera się na zmianach. To zmiany tworzą dla nas specyficzny układ odniesienia - bez zmian, czas byłby niezauważalny. Gdyby "zatrzymać" czas, mogłoby się okazać, że nasz świat jest "płaski" - dwuwymiarowy. To zmiany nadają mu kształt przestrzenny. Odniesieniem dla nas, referencją, że czas upływa, jest różnica stanów, stanów jakie uformowane są dla chwili T1 oraz dla chwili T2. Ta różnica, zmiana, jest naszą interpretacją upływu czasu.

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju "iluzję" wokół nas to tylko proces przekazywania energii. Otaczająca na Rzeczywistość być może jest zupełnie inna niż ta, na która się "umówiliśmy". Wydaje się, ż to właściwie kwestia Interpretacji. Jeśli nie ma przestrzeni - wszystko jest "płaskie" w danym momencie, chwili i w taki sposób rozszerza się nasz Wszechświat. Płaskie interwały czasowe, które właśnie współtworzą Czasoprzestrzeń. Być może tak właśnie rozszerza się nasza przestrzeń, która współtworzy nasz Wszechświat po Wielkim Wybuchu?

piątek, 21 czerwca 2024

Fale Wawera cz.47

Fale Wawera cz.47 Struktur powstałej Przestrzeni Kwantowej jest poza czasem. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy zachodzące w niej zjawiska dokonują się w jakieś sekwencji, czy też wszystkie dokonują się jednocześnie. Bycie poza czasem ma swoje zupełnie inne prawa i z pewnością nasze prawa fizyki tam nie obowiązują - bo niby dlaczego miałyby obowiązywać? Atrybuty Przestrzeni Kwantowej ulegają transformacji do momentu, kiedy zaczynają przypominać nasze Opis Świata.

czwartek, 20 czerwca 2024

Czas na Komputery Kwantowe

Czas na Komputery Kwantowe, być może teraz nastąpi Supremacja Google w obszarze komputerów kwantowych? Tego do końca nie wiadomo, ale ostatni artykuł na temat postępów prac w obszarze komputerów kwantowych Google daje do myślenie [link]. Dlaczego właśnie komputery kwantowej? Czy będzie to kolejny rozwój w obszarze komputerów?

wtorek, 18 czerwca 2024

Fale Wawera cz.46

Fale Wawera cz.46 Opis Fal Wawera, to opis zjawisk, które dominują w powstałej strukturze Przestrzeni Kwantowej. Fala Wawera jest częścią interpretacji ruchu - struktur Przestrzeni Kwantowej jest strukturą statyczną. Oznacza to, że być może wszystkie te zachodzące zjawiska w Przestrzeni Kwantowej ulegają transformacji do Świata, który jest nam znany Tu i Teraz. Być może wszystko czego doświadczamy jest pewną iluzją, a otaczająca nas Rzeczywistość jest tylko interpretacją - to tylko pewien rodzaj wyobrażenia, który pozwala nam opisać nasz Wszechświat. Zobacz link.

Opis Wszechświata

Opis Wszechświata, jak można dokonać opisu otaczającej Rzeczywistości? Wydaje się dość proste, pod warunkiem, że posiadamy pewne utarte interpretacje zjawisk, jakie zachodzą i definiują otaczającą nas Rzeczywistość. Ale jeśli otaczająca nas Rzeczywistość nie ma tego, czym dysponujemy w naszym Wszechświecie, to w jaki sposób może dokonać się opis Wszechświata, w którym nie ma fizyki, praw fizyki, matematyki, żadnych wielkości fizycznych, podstawowych jednostek z układu SI - nie ma tego wszystkiego, czego doświadczamy w naszym Wszechświecie, w naszym Wymiarze Czasowym.

poniedziałek, 17 czerwca 2024

Fale Wawera cz.45

Fale Wawera cz.45 Wyznaczanie kierunków Przekazywania Energii jest podstawą do imitowania ruchu. Bez kierunkowego przekazywania energii z Punktu do Punktu - energii nieznanego typu, nie byłoby Fali Wawera. W strukturze Przestrzeni Kwantowej nie ma pojęcia ruchu, nie ma również pojęcia czasu, nie ma drogi, a cała struktura powstałej Przestrzeni Kwantowej jest statyczna i bezstratna energetycznie. Żadne występujące tam zjawisko nie przypomina tego, czego doświadczamy w naszym, ustabilizowanym Wszechświecie. To co obserwujemy, to wynik transformacji zjawisk pierwotnych, które dokonują się w strukturze Przestrzeni Kwantowej.

piątek, 14 czerwca 2024

Iluzja czy rzeczywistość

Iluzja czy rzeczywistość? Co tak naprawdę nas otacza? Czy to co znajduje się, czego doświadczany wokół nas to tylko iluzja? Czy nasz rzeczywistość to tylko pewna interpretacja tego wszystkiego czego doświadczamy? Jeśli tak, to owo doświadczanie przez nas rzeczywistości jest wyjątkowo zgodne od pokoleń. Niewątpliwie, nasz Wszechświat ma swoją interpretację - interpretację matematyczną. Wszystkie zachodzące w nim zjawiska mają również swoją interpretację - a więc "interpretacja", to słowo klucz, które należy traktować całkiem serio.

wtorek, 11 czerwca 2024

Fale Wawera cz.44

Fale Wawera cz.44 Każdy Punkt Energetyczny współtworzy strukturę powstającej Przestrzeni Kwantowej. Struktura Przestrzeni Kwantowej dąży do ideału - sześcianu o nieskończonych wymiarach. Oznacza to, że każdy Punkt Energetyczny ma wpływ na kształt struktury Przestrzeni Kwantowej. Wówczas to, Punkt Energetyczny staje się obserwatorem w Tam Świecie i bada swoje położenie względem innych, sąsiednich Punktów Energetycznych.

niedziela, 9 czerwca 2024

Fale Wawera cz.43

Fale Wawera cz.43 Nasz Wszechświat opiera się na matematyce. Matematyka, prawa fizyki, to tylko pewna interpretacja tego czego "doświadczamy" Tu i Teraz. Dzięki temu mamy własny opis Wszechświata i wszystkich zjawiska, jakie Tu i Teraz zachodzą. probujemy je wytłumaczyć na swój sposób, korzystają z opisu matematycznego jakim dysponujemy Tu i Teraz. Jeśli zatem opisujemy tylko iluzję, coś co jest doświadczane Tu i Teraz? Tworzymy wówczas dla naszego Tu i Teraz specyficzny układ odniesienia (zobacz artykuł w linku).

sobota, 8 czerwca 2024

Fale Wawera cz.42

Fale Wawera cz.42 Opisuje koncepcję Fal Wawera, które odpowiedzialne są za kierunek (orientację) propagacji energii (podobnie jak w propagacji fal radiowych) - kierunek przekazywania energii przez Skupisko Punktów w strukturze Przestrzeni Kwantowej. Powstała struktura Przestrzeni Kwantowej jest strukturą statyczną, nie ma tam pojęcia ruchu, jaki jest nam znany w naszym Wszechświecie. W strukturze Przestrzeni Kwantowej nie ma niczego, co mogłoby przypominać nasze Świat (Rzeczywistość) - choćby w wąskim, mikroskopijnym stopniu. Nawet pojęcie energii to energia nieznanego typu. Wszystkie zachodzące tam zjawiska, muszą być opisane za pomocą wiedzy i doświadczenia - za pomocą naszego doświadczenia i wiedzy z naszego Tu i Teraz. Dlatego nasz opis z wpisu "Fale Wawera cz.42" musi to uwzględniać. Dotyczy to również pozostałych wpisów.

piątek, 7 czerwca 2024

Fale Wawera cz.41

Fale Wawera cz.41 Opis dotyczy samej koncepcji Fali Wawera. Fala Wawera ma swoją interpretację, posiada również swój unikalny kształt. Fala Wawer określna nowe atrybuty dla danego Skupiska Punktów, które imituje swój ruch w strukturze Powstałej Przestrzeni Kwantowej. Wreszcie, sama Fala Wawera zmiania swoje atrybuty, które są wynikiem transformacji - "przejścia" z jednego Świata do drugiego Świata. Jeden Świat wydaje się być ustabilizowany w czasie z naszego punktu widzenia, drugi Świat jeszcze nie dokonał wyborów w czasie. Dlatego Fala Wawera również może być poza czasem - w zależności od punktu obserwacji.

środa, 5 czerwca 2024

Fale Wawera cz.40

Fale Wawera cz.40 Opis tej części prezentuje sens istnienia i funkcjonowania Fal Wawera. Fale Wawera zostały obdarzone nazwą, która nawiązuje do nazwiska Tomka Wawera. Tomek Wawer zainspirował mnie i wspierał w opracowaniu struktury Przestrzeni Kwantowej.

niedziela, 2 czerwca 2024

Trochę o Czasie

Opowiadać o pojęciu "Czasu", w naszym Wszechświecie właściwie nie konkretnego nie oznacza. Trochę o Czasie można opowiedzieć z punktu widzenie Filozofii, która pewne kwestie próbuje mniej lub bardziej skutecznie "rozważać". Czas traktowany jest przez ludzi, jako "nieuchronna konsekwencja" - upływ kolejnych jednostek czasowych, które bez względu na to, czy nam się to podoba, czy też nie, muszą stale, permanentnie upływać. I nic nie jest w stanie tego zmienić. (Zobacz różnicę pomiędzy czasem a upływem czasu według ToE)

sobota, 1 czerwca 2024

Fale Wawera cz.39

Fale Wawera cz.39 opisuje mechanizm powstania Fali Wawera, która transformuje wraz z otaczającym ją otoczniem. Każdy opisany Świat rozpoczyna się dzięki ujawnieniu Atrybutów, które go opisują. Każdy opisany Świat ma swoje definicje, swój "czas", swoje pojęcia i interpretację tych pojęć z punktu widzenia naszego Wszechświata. Oznacza to, że to co było/jest/będzie w Tu Świecie było/jest/będzie pochodną w Tam Świecie. Gdzieś pomiędzy tymi transformatami Atrybutów znajduję się między-świat - Tu/Tam Świat, który łączy ewaluacje Atrybutów tych dwóch Światów zapewniają kontynuację Wszechrzeczy - kontynuację interpretacji z naszego punktu widzenia.

Czas z naszego Wszechświata

Czas z naszego Wszechświata definiowany jest jako coś, co podlega nieustannym zmianom. " Czas " nieustannie płynie - ma wiele zn...