wtorek, 28 listopada 2023

Filozofia dobra i zła

Problem dobra i zła towarzyszył od zawsze człowiekowi. Oznacza to, że pojęcia te, mają swój "rodowód" z Aktu Kreacji. Być może powstanie "dobra i zła" dokonało się zupełnie w inny sposób, jednak i ten aspekt musi mieć swoje "przemyślenia", swoją filozofię. Filozofia dobra i zła wpisana jest w nasze istnienie. Ale nie oznacza to, że musiała funkcjonować w takiej formie w Akcie Kreacji. Filozofia dobra i zła odziedziczyła również pewne atrybuty z Aktu Kreacji. Teraz przybliżymy ten wątek.

sobota, 25 listopada 2023

Filozofia Aktu Kreacji

Teraz opowiemy ci o prawie zgodności z punktu widzenia filozoficznego. Jaka jest Filozofia Aktu Kreacji. Wiesz już, że prawo zgodności zostało nam podarowane przez Kreatora. Jest dziedziczone i spełnia pewną funkcję. Dziś, Prawo to, nie do końca odwołuje się do korzeni (pierwotnego zamysłu Kreatora) i nie sposób powiedzieć jak bardzo zostało zniekształcone.

niedziela, 19 listopada 2023

Zgoda w kolorze

Czas to pulsacja. Pulsacja to drganie, świecenie, pulsowanie w kolorze. A to wyznacza istnienie. Bez czasu, czyli pulsowania, cząstka +Energia nie może manifestować swego uwolnienia ze stanu energetycznego -Energia. Pulsowanie dokonuje się w dwóch kolorach. To w konsekwencji pozwala na nawiązanie relacji pomiędzy cząstkami +Energia - oczywiście, jeśli występuje zgoda w kolorze. To dzięki temu cząstka +Energia może "przebić" się przez Niebyt (izolator energetyczny). Dlatego tak istotna jest zgoda w kolorze.

sobota, 18 listopada 2023

Depozyt Aktu Kreacji

Akt Kreacji to zbiór pewnych cech, które dziedziczysz i rozwijasz. Czasami modyfikujesz te cechy na swój unikalny sposób - według wolnej woli. Depozyt Aktu Kreacji, jest w każdym człowieku. To według jego "reguł" zmieniamy świat - "czynicie Ziemie sobie poddaną". Bez Depozytu Aktu Kreacji nie jesteś w stanie zrozumieć powstania Świata, ani dlaczego powstałeś.

piątek, 17 listopada 2023

Mechanizm wolnej woli

Aby zrozumieć depozyt "Wolnej Woli", jaki został przekazany w dziedzictwo ludziom, należy przede wszystkim zrozumieć gdzie człowiek znajduje się obecnie i czym dysponuje. Wówczas można również zrozumieć dylematy dzisiejszych naukowców. Szczególnie tych od mechaniki kwantowej. Dlatego należy przyjrzeć się wszystkim elementom jakie dziedziczymy - wprost z Aktu Kreacji, a które niestety ewaluowały i powoli zatracają swój pierwotny kształt i przeznaczenie. Jednym z tych elementów jest Mechanizm wolnej woli.

środa, 15 listopada 2023

W Tu Miejscu tylko wiara

Weszliśmy na grunt filozofii. Każda teoria miała taki grunt. W naszym przypadku jednak to nie wystarczy. W Tu Miejscu, w Tu Świecie niczego nie jesteś w stanie zobaczyć, sprawdzić, oprócz samo-obserwacji. Nic nie da się potwierdzić. Dlatego w Tu Świecie fizyka, matematyka może po prostu nie mieć żadnego zastosowania. W Tu Miejscu tylko wiara. Nigdy nie dowiesz się jak jest naprawdę. A nawet jeśli byś się dowiedział, nie otrzymasz żadnego dowodu, żadnego sposobu na dowód prawdziwości tego, co dokonuje się w Tu Świecie. W Tu Miejscu tylko wiara.

niedziela, 12 listopada 2023

Prawo zgodności

Aby wyjaśnić niektóre zjawiska z początku Początka, należy "wejść" na grunt filozofii. Nie jesteś w stanie "być" i "obserwować" tych zjawisk, tych miejsc. To właśnie główny powód do odwołania się do filozofii a nie bezpośrednio do fizyki czy matematyki. Dotyczy to również Prawa zgodności, które jest dziedziczone, ale pierwotnie pojawiło się w Akcie Kreacji.

sobota, 11 listopada 2023

Dzisiaj święto 11 Listopada, napisałem artykuł na ten temat - osobisty, jeśli ktoś chce poznać moje zaangażowanie to podaję link https://theoryofeverything.info/2023/11/niepodlegla/

 

czwartek, 9 listopada 2023

Definicja czasu

Mówi się, że "Czas" ma swoje prawa. W naszym ustabilizowanych Wymiarze Czasowym, faktycznie czas ma swoje prawa. Jest nieugięty w trwaniu. Definicja czasu ściśle kojarzona jest w jego upływem. Czasu nie można zatrzymać. Zawsze będzie w biegu. Choć wydaje ci się, że zdarza się, że czas płynie wolniej, a raz płynie szybciej. Takie odnosisz wrażenie. To jednak naukowcy przekonują cie, że czas, tu na Ziemi upływa w niemal stałym tempie.

Filozofia Czasu

Nigdy nie uda ci się zrozumieć zjawisk poza czasem. Jak to zinterpretować? Czy jest coś poza czasem? A jeśli jest, to jaka jest/będzie wówczas filozofia czasu? Co musiałby się zmienić w twojej głowie, aby inaczej podejść do "czasu"?

środa, 8 listopada 2023

Aspekt filozoficzny

Każda teoria ma swoją "historię powstania". Na ogół, ta historia jest wieloaspektowa. Teoria Wszystkiego musi uwzględniać wiele aspektów. Nie da się się również potwierdzi jej słuszności, ani kompletnie zaprzeczyć w miejscach, gdzie nasze mechanizmy poznawcze zawodzą lub nie dysponuje jeszcze takimi. Wówczas pozostaje zmaganie na polu filozofii. Aspekt filozoficzny jest częścią każdej teorii. To myśl przewodnia, z której wypływa koncepcja.

niedziela, 5 listopada 2023

Wpływ na zmianę czasu

Punky Energetyczny może mieć wpływ na zmianę czasu. Pośrednio, poprzez wydatkowanie swoich zasobów energetycznych. Ponieważ - w sposób niewytłumaczalny, Energia Punktu ma pewien rodzaj "świadomości", może dokonać się to w sposób świadomy. Owa "świadomość" Punktu Energetycznego ulokowanego w Przestrzeni Kwantowej jest pewnym depozytem odziedziczonym z Aktu Kreacji. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób owo "świadomość" energetyczna Punktu funkcjonuje.

Imitacje

Imitacje stanowią podstawę wszelkich zjawisk. Dlaczego tak się dzieje? To tylko nasz, nieudolny język, tak bardzo związany z TERAZ, przepełniony teraźniejszością musi kształtować opis w odniesieniu do dzisiejszej wiedzy, dzisiejszej rzeczywistości. Wydaje się wam, że coś powinno się poruszać. Ruch, masa, materia to wszystko musi mieć taki kształt, definicję, jaka został "uwiarygodniony" przez wszystkie generacje nauki. Nic podobnego.

sobota, 4 listopada 2023

Czas to odwzorowanie energii

Już wiesz, że możesz potraktować czas inaczej. Czas to odwzorowanie energii. Wynika to bezpośrednio z pulsowania. To pulsowanie jest związane bezpośrednio w energią, a pulsowanie to odmierzanie czasu. Dlatego czas to odwzorowanie energii. Nie takiej Energii jak w twoim Wszechświecie.

czwartek, 2 listopada 2023

Pulsowanie czasu

Teraz widzisz jak ważne jest pulsowanie. W Tam miejscu dokonuje się pulsowanie czasu. Oznacza to, że czas podlega ciągłym zmianom, do chwili ustabilizowania. Pulsowanie czasu być może nie jest trafnym określeniem na to, co tu się dokonuje, jednak pulsacja w Tu Świecie są ogromnie niewyobrażalne. Zmiany pulsowania dokonują się więc szybko i stale. I najważniejsze - zmiany w pulsowaniu dokonują się niezależnie, na każdej cząstce +Energia inaczej, na każdym Punkcie w Przestrzeni Kwantowej inaczej. Oznacza to, że nie funkcjonuje tu jakiś "ponad-czas". Czas, który synchronizowałby wszystkie inne upływy czasowe.

środa, 1 listopada 2023

Prawo pulsacji

Czarne dziury. To pierwszy przypadek, gdzie może być okazja do zmiany czasu, przez pulsujący Punkt. Powiedzieliśmy ci już, że zdarza się, iż Punkt Energetyczny traci swoją energię podczas korekt i odzyskuje ją z szybkości pulsowania. W Tam świecie jest pewne prawo tutejszej fizyki, fizyki adekwatnej. To prawo pulsacji. Na czym polega prawo pulsacji?

Czas z naszego Wszechświata

Czas z naszego Wszechświata definiowany jest jako coś, co podlega nieustannym zmianom. " Czas " nieustannie płynie - ma wiele zn...