niedziela, 31 marca 2024

Fale Wawera cz.15

Fale Wawera cz.15 opisuje mechanizm połączenia dwóch cząstek +Energia. Uwolniona cząstka +Energia jest odizolowana od wszystkiego - od innych cząstek +Energia poprzez izolator energetyczny "Niebyt". Niebyt zapewnia doskonałą izolację energetyczną, która powoduje, że cząstka +Energia nie może utracić swoich zasobów energetycznych - to energia nieznanego typu, która manifestuje egzystencję energetyczną naszej uwolnionej cząstki +Energia. Dlatego połączenie dwóch cząstek +Energia dokonuje się w specjalnych warunkach. To mechanizm nawiązywania relacji pomiędzy cząstkami +Energia. "Środowisko" to dotyczy również powstałej struktury Przestrzenie Kwantowej - dlatego Przestrzeń Kwantowa nie może również utracić energii.

piątek, 29 marca 2024

Fale Wawera cz.14

Fale Wawera cz.14 zostaje zaprezentowany materiał, który dotyczy procesu obserwacji w Tu Świecie. Pojęcie obserwacji w Tu Miejscu jest traktowane odmiennie niż definicja, która posługujemy się w naszym Wszechświecie, w naszym Wymiarze Czasowym. Obserwacja dla tego Świata jest utożsamiana z nawiązywaniem relacji - energetycznych relacji i to bazujących na energii nieznanego typu. Wybudowanie relacji pomiędzy cząstkami +Energia przewidziane w Akcie Kreacji doprowadzi w konsekwencji do powstania struktury Przestrzeni Kwantowej.

czwartek, 28 marca 2024

Fale Wawera cz.13

Fale Wawera cz.13 Ten wpis odnosi się do konsekwencji - jest ściśle powiązana z czasem. Konsekwencji szczególnego typu, która nie ma swojego odpowiednika w naszym Wszechświecie. Przestrzeń Kwantowa posiada własną definicję konsekwencji, która determinuje prawo Konsekwencji. Zauważ, że w powstającej Przestrzeni Kwantowej nie ma pojęcia czasu, jaka jest nam znana w naszym Świecie - w naszym Wymiarze Czasu. Dlatego ciężko w Tu Świecie "uprawiać" konsekwencję, gdzie nie ma ani Czasu, ani Miejsca - jest za to bezczasowość i bezwymiarowość.

wtorek, 26 marca 2024

Fale Wawera cz.12

Fale Wawera cz.12 porusza opis pojęcia Niebytu. To dość specyficzny element, który w Tu Świecie pełni rolę izolatora energetycznego o szczególnych własnościach. Takich Atrybutów nie ma w naszym Wszechświecie. Niebyt izoluje energię nieznanego typu wprowadzając stan separacji w danym środowisku - to tak, jakby w akwarium pełnym wody wyodrębnił się bąbel powietrza, w którym jest również woda. Takie własności ma Niebyt.

niedziela, 24 marca 2024

Fale Wawera cz.11

Fale Wawera cz.11 skupia swoja uwagę na pojęciu "istnienia" elementarnej cząstki +Energia. Pojęcie Egzystencji w Tu Świecie wymaga pewnego doprecyzowania z racji tego, że w Tu Świecie pojęcie Czasu jest rozumiane inaczej niż w naszym Wszechświecie, w naszym Wymiarze Czasowym. Istnienie cząstki utożsamiane jest z procesem samo-obserwacji, ale aby proces samo-obserwacji mógł się objawić, cząstka musi stworzyć szczególny układ odniesienia - uwolniona cząstka +Energia stać się obserwatorem i obiektem obserwacji jednocześnie. Atrybuty te ulegną transformacji i będą miały wpływ na tworzącą się strukturę Przestrzeni Kwantowej.

środa, 20 marca 2024

Fale Wawera cz.10

Fale Wawera cz.10 - to wpis poświęcony narodzinom. Narodzinom cząstki +Energia. Właściwie Fale Wawera dziedziczą pewne atrybuty od elementarnych cząstek +Energia, dlatego warto jest powtórzyć temat, w jaki sposób cząstka +Energia została uwolniona i "przedarła" się przez Niebyt. Wszystko to zostało przewidziane w Akcie Kreacji przez Wielkiego Kreatora, teraz jednak formowanie się struktury Przestrzeni Kwantowej rozpoczyna się od uwolnienia cząstki +Energia.

poniedziałek, 18 marca 2024

Fale Wawera cz.9

Fale Wawera cz.9 został zawarty materiał, który porusza interpretację samo-obserwacji uwolnionej cząstki +Energia. Obserwacja w Tu Świecie ma również swoją interpretację. Proces obserwacji nie do końca odpowiada naszym wyobrażeniom, które są oparte o doświadczenia jakie nabywamy w naszym stabilnym czasowo Wszechświecie. Dlatego aby to wyjaśnić i nawiązać do koncepcji Fal Wawera, musimy najpierw pokazać różnice w pojmowaniu obserwacji.

niedziela, 17 marca 2024

Fale Wawera cz.8

Fale Wawera cz.8 skupiamy się na procesie uwalniania Energii nieznanego typu, która daje Początek wszystkich Wszechrzeczy. To inny świat, który rządzi się swoimi prawami, swoimi regułami. Nic w Tu Świecie nie jest takie jak nam się wydaje. Nie ma żadnych pojęć, żadnych zjawisk - dokonuje się Akt Kreacji. Opis tego Miejsca to tylko pewne filozoficzne podejście do koncepcji Teorii Wszystkiego - naszej teorii Przestrzeni Kwantowej.

środa, 13 marca 2024

Fale Wawera cz.7

Fale Wawera cz.7 - ta część odnosi się przede wszystkim do Energii - do stanu energetycznego nieznanego typu. Nie jesteśmy do końca określić czym jest stan energetyczny, który odpowiada zarówno -Energia jak i uwolnionej cząstce +Energia. Wydaje się, że stan nieznanej energii jest gdzieś wokół nas, ale nie mamy żadnych referencji, aby wiedzieć czego "szukać", jak mogłoby to wpływać na nasz Świat.

wtorek, 12 marca 2024

Fale Wawera cz.6

Fale Wawera cz.6 opisuje jakie atrybuty otrzymuje uwolniona cząstka +Energia. Wszystkie te cechy zostały zaprojektowane przez Wielkiego Kreatora i umieszczone w Akcie Kreacji. Nasza Teoria Wszystkiego uwzględniła również Akt Kreacji - a w związku z tym, również Wielkiego Kreatora. Być może rola Wielkiego Kreatora jest pewnym "wykrętem", który może uzasadnić aspekt zarówno religijny, jak i brak wytłumaczenia, logiki, które można skwitować poprzez koncepcję Aktu Kreacji i Wielkiego Kreatora. Wszystko zależne jest od odbiorcy tego przekazu. Jedno jest pewne - większość naukowców - poszukiwaczy, którzy odrzucili koncepcję Pana Boga, na końcu swojego życia musieli ją w końcu uznać.

niedziela, 10 marca 2024

Fale Wawera cz.5

Fale Wawera cz.5 - ta część poświęcona jest wyjaśnieniom w jaki sposób zostaje uwolniona pojedyncza cząstka +Energia. Wszystko będzie zmierzać do prezentacji opisu Fal Wawera, ale najpierw musimy sięgną do wiedzy na temat cząstki +Energia. To ta cząstka oraz jej Atrybuty zostaną dziedziczone do Punktu Energetycznego, który jest częścią tworzącej się struktury Przestrzeni Kwantowej. Bez tej wiedzy nie możemy dojść do koncepcji Fal Wawera.

piątek, 8 marca 2024

Fala Wawera cz.4

Fala Wawera cz.4 koncentruje się na problemie czasu i upływu czasu. Jak już zostało wspomniane, w strukturze Przestrzeni Kwantowej nie ma czasu. Dlatego też powtórzenie pojęcia czasu i rozróżnienie jej od Upływu Czasu wydaje się dość istotne. Nasza Teoria Wszystkiego - Teoria Przestrzeni Kwantowej, szczególną uwagę poświęca tematowi "Czasu". Czas będzie przewijał się w różnych aspektach. Fale Wawera mają również swoją interpretację w czasie.

czwartek, 7 marca 2024

Fale Wawera cz.3

Fale Wawera cz.3 opisuje podstawowe elementy i zjawiska, jakie występują w tworzącej się strukturze Przestrzeni Kwantowej, gdzie w sposób istotny dokonuje się propagacja Fal Wawera. Koncepcja Fal Wawera w konsekwencji mają wpływ na wiele istotnych zjawisk zarówno w naszym Świecie jak i samej strukturze Przestrzeni Kwantowej. Fale Wawera mają również swoją odpowiednią interpretację. Oznacza to, że są również istotnym elementem w stabilizacji czasu. Wreszcie, zastanawiamy się nad samym zjawiskiem Fal Wawera.

poniedziałek, 4 marca 2024

Fale Wawera cz.2

Fale Wawera cz.2 to nasz kolejny przystanek na drodze do wyjaśnienia czym są Fale Wawera i w jaki sposób powstają. Świat, jaki jest wokół nas, nie musi być wcale iluzją, nie musi być również stałą materią trwającą w czasie. Być może, otaczająca nas Rzeczywistość, to tylko zbiór "nawlekanych" chwil na naszą oś czasu. Nigdy pewnie nie dowiemy się, jak jest naprawdę. Ale możemy się nad tym przez chwilę zastanowić.

niedziela, 3 marca 2024

Wstęp do Fali Wawera

Wstęp do Fali Wawera musi być poprzedzony przypomnieniem informacji dotyczących powstania samej struktury Przestrzeni Kwantowej. Mało tego, cofniemy się jeszcze dalej - do Tu Świata, do Tu Miejsca, gdzie wszystko się zaczyna i trwa być może dalej. Tu Miejsce nie ma przecież pojęcia "czasu" w naszym rozumieniu, chociaż "czas", zaczyna się właśnie w Tu Świecie - wraz z pierwszym pulsem uwolnionej cząstki +Energia.

sobota, 2 marca 2024

Fale Wawera cz.1

Fale Wawera cz.1 - temat, który będzie kontynuowany przez kolejne wpisy na moim BlogToE. Zjawisko to, dokonuje się zarówno w strukturze powstającej Przestrzeni Kwantowej, jak w w naszym Wszechświecie. Oznacza to, że to zjawisko funkcjonuje zarówno poza czasem, jak i w ustabilizowanym czasowo naszym Wymiarze Czasowym. To dość ciekawe i bardzo ważne zjawisko. Fale Wawera - jak jest interpretować?

piątek, 1 marca 2024

Egalitaryzm Przestrzeni Kwantowej

Egalitaryzm Przestrzeni Kwantowej - to dość dziwaczne pojęcie, ale jakże pasujące do naszej Przestrzeni Kwantowej. Sama struktura powstałej Przestrzeni Kwantowej wydaje się być egalitarna. Cóż to takiego? Przestrzeń Kwantowa jest stanem statycznym, który imituje ruch. Oznacza to, że każdy Punkt Energetyczny jest równy, tworzy pewną społeczność - strukturę Przestrzeni Kwantowej.

Fale Wawera cz.35

Fale Wawera cz.35 dotyczy opisu " przekazywania energii " - energii nieznanego typu , który dokonuje się w strukturze powstałej ...