piątek, 29 marca 2024

Fale Wawera cz.14

Fale Wawera cz.14 zostaje zaprezentowany materiał, który dotyczy procesu obserwacji w Tu Świecie. Pojęcie obserwacji w Tu Miejscu jest traktowane odmiennie niż definicja, która posługujemy się w naszym Wszechświecie, w naszym Wymiarze Czasowym. Obserwacja dla tego Świata jest utożsamiana z nawiązywaniem relacji - energetycznych relacji i to bazujących na energii nieznanego typu. Wybudowanie relacji pomiędzy cząstkami +Energia przewidziane w Akcie Kreacji doprowadzi w konsekwencji do powstania struktury Przestrzeni Kwantowej.

W Tu Miejscu/Świecie nie ma mowy o czasie, nie ma takiego pojęcia, ale cząstki mają swoje upływy czasowe, które są rejestrowane przez pulsujące zasoby energetyczne danej cząstki +Energia. Ponieważ nie ma czasu, a cząstki są podobne nikt nie wie – może tylko sam Wielki Kreator, kiedy dana cząstka +Energia została uwolniona i ile zdołała razy zamanifestować swoje istnienie. Wszystko podlega konsekwencji.

Splątanie dwóch cząstek +Energia to wybudowanie pewnej relacji – innymi słowy, przebicie energetyczną więzią poprzez Niebyt. Analogicznie jak do splątania dwóch części jednaj cząstki +Energia. Wcześniej już mechanizm relacji został omówiony, teraz jednak należy się na niego powołać, aby dojść do przekazywania energii, a w konsekwencji do Fal Wawera, które wyznaczają kierunek przekazywania energii. Wracamy do budowania relacji pomiędzy uwolnionymi cząstkami +Energia.

Relacja dwóch cząstek dokonuje się za pomocą Prawa Zgodności. Jeśli dwa stany energetyczne, dwie uwolnione cząstki +Energia, w tej samej chwili będą świecić tą samą barwą (jednym z dwóch kolorów pulsowania) i jednocześnie osiągną apogeum i tej jednej, tej samej „chwili”, to wówczas się zobaczą. Pomiędzy mini zostanie wybudowane połączenie, jak most. Zdołają pokonać Niebyt – izolator energetyczny i zostanie wybudowana więź energetyczna pomiędzy tymi cząstkami. Proces wygląda podobnie jak w splątaniu dwóch połówek jednej cząstki +Energia. Więcej informacji na temat kolorów znajdziesz w linku.

Będzie kontynuacja ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...