poniedziałek, 31 lipca 2023

Powstanie warszawskie

Dzisiaj jest ważna data - 1 sierpnia - kolejna rocznica wybuchu Powstania warszawskiego. Wszystko co mogę w ten dzień, to solidaryzować się z Powstańcami, których tak wiele zginęło, którzy poświęcili swoje życie, abym mógł napisać te słowa. Chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego. Tekst został dołączony ze źródeł Wiki (link).

niedziela, 30 lipca 2023

Działania korekcyjne

Obserwacja, jaka dokonuje się w Przestrzeni Kwantowej wspiera działania korekcyjne. Działania te, jaką na celu utrzymanie struktury Przestrzeni Kwantowej w idealnych proporcjach sześcianu, o nieskończonych wymiarach. Właśnie wówczas, każdy Punkt Energetyczny dokonuje takich działań korekcyjnych, wydatkują na to swoje zasoby energetyczne - przekazuje część energii sąsiedniemu Punktowi Energetycznemu, którego właśnie obserwuje.

piątek, 28 lipca 2023

Obserwacja jednokierunkowa

Każdy Punkt Energetyczny w Przestrzeni przeprowadza korektę położenia - podstawą tych działań jest obserwacja jednokierunkowa. Działania korekcyjne mogą być dokonywane na podstawie obserwacji, a ta nie dokonuje się dookoła otoczenia Punktu - jest przeprowadzana kierunkowo, tylko w konkretnym kierunku. Tak powstaje szczególny układ odniesienia.

czwartek, 27 lipca 2023

Koszty obserwacji

Pozycjonowanie Punktu Energetycznego w Przestrzeni wymaga obserwacji. W czasie obserwacje, Punkty dokonują działań korekcyjnych. Koszty obserwacji, są związane bezpośrednio właśnie z działaniami korekcyjnymi. Wszystko to, w celu doprowadzenia do idealnych wymiarów sześciennych powstającej Przestrzeni.

środa, 26 lipca 2023

Brakujący wymiar

Nadal pozostaje pewna kwestia do rozwiązania - brakujący wymiar. W jaki sposób ten problem został rozwiązany, jak go zaprezentować? Jak działa mechanizm ustalania trzeciego składnika pozycji Punktu Energetycznego w tworzącej się przestrzeni w Tam miejscu?

wtorek, 25 lipca 2023

Wymiar Wolna Wola

Wymiar Wolna Wola, jest podstawowym dziedzictwem jakie w nas ludziach funkcjonuje. To pierwotny przywilej, prawo, które otrzymaliśmy od pojedynczej cząstki energetycznej +Energia. Wszyscy jesteśmy spadkobiercami Prawa do Wolnej Woli.

niedziela, 23 lipca 2023

Pulsowanie w przestrzeni

Przestrzeń w Tam miejscu, jak widać, ma ogromne możliwości w porównaniu z Tu światem. W Tam miejscu już jest moc świadomej nieskończoności bytu, jaką jest nieskończenie trwająca czasoprzestrzeń. Obserwator doświadcza wrażenia, że z każdym pulsem następuje zmiana przestrzeni, dążenie do doskonalenia wymiarów, to jak trwanie wszechświata, pulsujący Wielki Wybuch.

piątek, 21 lipca 2023

Obraz przestrzeni

Obraz przestrzeni, który wyłania się w twojej świadomości jest interpretowany jak przestrzenna siatka, regularna, przestrzeń pulsujących punktów, które wchodzą z sobą również w relacje – relacje energetyczne. Każdy z punków, składa się w istocie, z trzech cząstek +Energii, które posiadają informacje o swojej relacji wyznaczając w ten sposób swoją pozycję w przestrzeni. Jeśli tak się dzieje, wówczas mam do czynienia z pojęciem „Wymiaru”. Oto „uświadomił się” pierwszy punkt odniesienia.

wtorek, 18 lipca 2023

Rozróżnienie obserwacji

Uformowanie współrzędnych jest już na ukończeniu. Ważne jest rozróżnienie obserwacji dla dalszego wyjaśnianie formowania się wymiarów, współrzędnych w przestrzeni. Pierwotnie, w Akcie Kreacji, Kreator pozostawił zalążek, namiastkę wolnej woli, która objawia się właśnie w postaci trzeciej współrzędnej. Punkt będzie "decydował" według własnych kryteriów o położeniu. To prawo do własnej woli będzie dziedziczone.

poniedziałek, 17 lipca 2023

Dopasowanie przestrzenne

Sytuacja z brakującym wymiarem wymusza pewne dopasowanie przestrzenne. To nowa jakość jaka pojawi się w Tam Miejscu, która ogłosi się nowym prawem dla każdego Punktu Energetycznego w Przestrzeni Kwantowej. Nim jednak do tego dojdzie, ważne jest zrozumienie interpretacji trzeciej współrzędnej, która wpłynie na kształt późniejszej przestrzeni.

Brakująca współrzędna

Aby zaistniały "warunki" do wzbudzenia przestrzeni jaka jest nam znana, konieczne jest dysponowaniem przestrzenią z trzema wymiarami. W Tu/Tam Świecie Sieć transformuje na Przestrzeń, jednak na razie mamy interpretację dwóch wymiarów. Pozostaje jeszcze brakująca współrzędna, która nie ma jeszcze swojej interpretacji.

sobota, 15 lipca 2023

Przynależność do sieci

Cząstki +Energii połączone w trójki osiągają przynależność do sieci. Prawo skończoności określa stopień uwolnionej energii, jaka jest potrzebna do osiągnięcia apogeum energetycznego. Co to oznacza? Otóż, niektóre cząstki energetyczne +Energii wymagają do ukończenia relacji większej energii dla pulsujących cząstek +Energii. Natomiast niektóre połączenia osiągną apogeum przy mniejszym świeceniu cząstek +Energii. Ukończony most, relacja, musiał uwolnić większą porcję energii, aby się dokonać.

piątek, 14 lipca 2023

Interpretacja Wymiarów

Jak wygląda Interpretacja Wymiarów? Powiedzieliśmy ci, że wymiary są możliwe dopiero w Tam miejscu, w przestrzeni. Każda z połączonych cząstek +Energii nawiązując relację, zyskuje informację o swoim potencjale energetycznym, w nim zawarta jest informacja o możliwościach interpretacji wymiaru. Pełna wiedza o wymiarach, położeniu trójki połączonych cząstek +Energii, możliwa jest dopiero po połączeniu – relacji. Wówczas zachodzą pewne mechanizmy, które umożliwiają ustalenie położenia, to jak pamięć komputera.

środa, 12 lipca 2023

Struktura Przestrzeni

Jak krystalizuje się Struktura Przestrzeni? Czy to tylko zbiór ulokowanych gdzieś Punktów? Idąc dalej w Tam miejscu, gdzie reprezentacją świata w Tam jest nasza przestrzeń, wypełniona punktami energetycznymi, pulsującymi punktami, widzimy, a właściwie uświadamiamy sobie to zjawisko – idealnej samodoskonalącej się sześciennej struktury przestrzennej. Z czego to uświadamiania wynika?

Obserwacja Punktu

No dobrze. Jak wygląda obserwacja Punktu, a może należy zapytać jak przebiega taka obserwacja? Teraz skupiamy się na tym, dlaczego obserwator widzie wszystkie punkty w przestrzeni, oczywiście wszystkie reprezentacje trójek połączonych cząstek +Energi, dla ścisłości. Otóż w Tu miejscu, obserwacja jest możliwa tylko dwóch cząstek, trzeci cząstka przeznacza swoją energię na otoczenie, na punkt „odniesienia”. I nic więcej nie zobaczymy.

poniedziałek, 10 lipca 2023

Układ odniesienia

Teraz powstaje pytanie: dlaczego obserwator może zauważyć wszystkie punkty na raz? Przecież w Tu miejscu, jego obserwacja była ograniczona tylko do dwóch cząstek +Energii. Pomimo tego, że kreacji mogło doświadczyć nieskończona liczba cząstek +Energii. Na płaszczyźnie widać co prawda pulsujący Punkt Energetyczny, ale jest on reprezentacją każdej trójki połączonych cząstek +Energii. Dlaczego jest to możliwe? Czyżby zmienił się układ odniesienia?

niedziela, 9 lipca 2023

Narodziny współrzędnych

Kiedy obserwujesz przestrzeń, możesz uświadomić sobie, że cała przestrzeń tworzy w miarę regularną strukturę, wygląda to jak, sześcian o nieskończonych wymiarach wypełniony świecącymi, pulsującymi Punktami Energetycznymi. Każdy z tych pulsujących punktów, to faktyczna reprezentacja trójki połączonych cząstek +Energii. Innymi słowy, obserwator widzi jeden pulsujący punkt świetny, który w istocie jest trójką Cząstek Energetycznych +Energii połączonych relacją.

sobota, 8 lipca 2023

Obserwator z Przestrzeni Kwantowej

 Obserwator jest świadomy – nieskończonej liczby pulsujących punktów energetycznych. Proces  obserwacji, wprowadza pewne zniekształcenia, dlaczego. Obserwator nieustannie może wpływać na obiekt obserwacji, który powoduje zniekształcenie. Zniekształcenie to niwelowane jest pewnym kosztem. To Prawo kosztów. Prawo to zachodzi w Tam fizyce. Co to takiego, Prawo Kosztów?

czwartek, 6 lipca 2023

Interpretacja odległości

Jak powstaje wymiar? Najpierw musimy trochę opowiedzieć o tym. Wymiar. To już coś, coś do czego możesz się odnieść. Nie mówiliśmy ci jeszcze, jak postrzegana jest przestrzeń w Tam miejscu, oprócz tego, że przestrzeń docelowo zinterpretujemy jako "siłę grawitacji". Ale po kolei.

wtorek, 4 lipca 2023

Z półświata do Tam Świata

W Tam miejscu, rozważania zaczynamy od tyłu. Najlepiej pokazać na początku to, co chcemy sobie uświadomić. Przestrzeń interpretuje siłę grawitacji. Przestrzeń może być interpretowana również jako spoiwo energii i masy – energii i masy? Tak, w Tam świecie w fizyce adekwatnej, mamy pewne prawo. Prawo możliwości. To jest dopiero możliwość: masa, albo energia. Są jeszcze inne prawa, jest ich więcej, a niektóre dziedziczą własności trochę z Tu miejsca, a trochę z Tu/Tam świata – półświata.

Świat grawitacji

Przechodzimy powoli do Tam miejsca. Nasza przestrzeń jest jak fraktal energetycznych skoków, pulsów, dzięki czemu następuje interpretacja ruchu. Zyskujesz świadomość ruchu. Jeśli wystąpi jakakolwiek możliwość ruchu, choćby interpretacja, to jest również możliwość pędu, bądź interpretacja pędu, prędkości. W Tam jest już upływ czasu i wymiar, a to składniki na prędkość, - droga i czas.

niedziela, 2 lipca 2023

Transformacja sieci w przestrzeń

Jak wygląda Transformacja sieci w przestrzeń? Po pierwsze musimy silnie uświadamiać sobie, sieć to przestrzeń i powinna być traktowana jako jedność, po prostu – taki byt istnieje tylko w takiej symbiozie. To znaczy, z siecią mamy do czynienia w Tu/Tam miejscu, a z przestrzenią mamy do czynienia w Tam miejscu – chociaż to ten sam byt widziany z innej perspektywy, inaczej interpretowany ze względu na zmianę punktu widzenia.

Fale Wawera cz.35

Fale Wawera cz.35 dotyczy opisu " przekazywania energii " - energii nieznanego typu , który dokonuje się w strukturze powstałej ...