niedziela, 9 lipca 2023

Narodziny współrzędnych

Kiedy obserwujesz przestrzeń, możesz uświadomić sobie, że cała przestrzeń tworzy w miarę regularną strukturę, wygląda to jak, sześcian o nieskończonych wymiarach wypełniony świecącymi, pulsującymi Punktami Energetycznymi. Każdy z tych pulsujących punktów, to faktyczna reprezentacja trójki połączonych cząstek +Energii. Innymi słowy, obserwator widzi jeden pulsujący punkt świetny, który w istocie jest trójką Cząstek Energetycznych +Energii połączonych relacją.

Jak to się dzieje, że zamiast trzech świecących punktów widzisz tylko jeden pulsujący punkt? Za sprawą prawa Kosztów. Obserwator widzi jeden punkt. Zasadniczo, obserwator obserwuje trzy punkty, ale każdy z punktów „przypisany” jest do jednego wymiaru daje to interpretację „przestrzeni”; jedna cząstka do wymiaru X, jedna cząstka do wymiaru Y oraz jedna cząstka jest przypisana do wymiaru Z. Odpowiada to prawie Przestrzeni Euklidesowej.

Obserwator dzięki temu uświadamia sobie przestrzeń, jeden świecący punkt złożony jest z trzech, które wyznaczają wymiary. Cały obraz składa się z trzech współrzędnych, trzech wymiarów, dzięki temu przestrzeń zyskuje wymiary, ale musi ponieść koszty i z trzech punktów pulsujących na trzech płaszczyznach uzyskujemy jeden punkt pulsujący w przestrzeni.

To jest właśnie Prawo Kosztów. Uwalniana Energia cząstek, musi skumulować z trzech miejsc bez wymiarowych do reprezentacji w postaci jednego punkt, ale pulsującego już w przestrzeni. To teraz dla ścisłości, trójka pulsujących cząstek +Energii jest interpretowane, jako pulsujący punkt w przestrzeni. Tak zmienił się punkt widzenia w Tam świecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...