sobota, 22 czerwca 2024

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju "iluzję" wokół nas to tylko proces przekazywania energii. Otaczająca na Rzeczywistość być może jest zupełnie inna niż ta, na która się "umówiliśmy". Wydaje się, ż to właściwie kwestia Interpretacji. Jeśli nie ma przestrzeni - wszystko jest "płaskie" w danym momencie, chwili i w taki sposób rozszerza się nasz Wszechświat. Płaskie interwały czasowe, które właśnie współtworzą Czasoprzestrzeń. Być może tak właśnie rozszerza się nasza przestrzeń, która współtworzy nasz Wszechświat po Wielkim Wybuchu?

piątek, 21 czerwca 2024

Fale Wawera cz.47

Fale Wawera cz.47 Struktur powstałej Przestrzeni Kwantowej jest poza czasem. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy zachodzące w niej zjawiska dokonują się w jakieś sekwencji, czy też wszystkie dokonują się jednocześnie. Bycie poza czasem ma swoje zupełnie inne prawa i z pewnością nasze prawa fizyki tam nie obowiązują - bo niby dlaczego miałyby obowiązywać? Atrybuty Przestrzeni Kwantowej ulegają transformacji do momentu, kiedy zaczynają przypominać nasze Opis Świata.

czwartek, 20 czerwca 2024

Czas na Komputery Kwantowe

Czas na Komputery Kwantowe, być może teraz nastąpi Supremacja Google w obszarze komputerów kwantowych? Tego do końca nie wiadomo, ale ostatni artykuł na temat postępów prac w obszarze komputerów kwantowych Google daje do myślenie [link]. Dlaczego właśnie komputery kwantowej? Czy będzie to kolejny rozwój w obszarze komputerów?

wtorek, 18 czerwca 2024

Fale Wawera cz.46

Fale Wawera cz.46 Opis Fal Wawera, to opis zjawisk, które dominują w powstałej strukturze Przestrzeni Kwantowej. Fala Wawera jest częścią interpretacji ruchu - struktur Przestrzeni Kwantowej jest strukturą statyczną. Oznacza to, że być może wszystkie te zachodzące zjawiska w Przestrzeni Kwantowej ulegają transformacji do Świata, który jest nam znany Tu i Teraz. Być może wszystko czego doświadczamy jest pewną iluzją, a otaczająca nas Rzeczywistość jest tylko interpretacją - to tylko pewien rodzaj wyobrażenia, który pozwala nam opisać nasz Wszechświat. Zobacz link.

Opis Wszechświata

Opis Wszechświata, jak można dokonać opisu otaczającej Rzeczywistości? Wydaje się dość proste, pod warunkiem, że posiadamy pewne utarte interpretacje zjawisk, jakie zachodzą i definiują otaczającą nas Rzeczywistość. Ale jeśli otaczająca nas Rzeczywistość nie ma tego, czym dysponujemy w naszym Wszechświecie, to w jaki sposób może dokonać się opis Wszechświata, w którym nie ma fizyki, praw fizyki, matematyki, żadnych wielkości fizycznych, podstawowych jednostek z układu SI - nie ma tego wszystkiego, czego doświadczamy w naszym Wszechświecie, w naszym Wymiarze Czasowym.

poniedziałek, 17 czerwca 2024

Fale Wawera cz.45

Fale Wawera cz.45 Wyznaczanie kierunków Przekazywania Energii jest podstawą do imitowania ruchu. Bez kierunkowego przekazywania energii z Punktu do Punktu - energii nieznanego typu, nie byłoby Fali Wawera. W strukturze Przestrzeni Kwantowej nie ma pojęcia ruchu, nie ma również pojęcia czasu, nie ma drogi, a cała struktura powstałej Przestrzeni Kwantowej jest statyczna i bezstratna energetycznie. Żadne występujące tam zjawisko nie przypomina tego, czego doświadczamy w naszym, ustabilizowanym Wszechświecie. To co obserwujemy, to wynik transformacji zjawisk pierwotnych, które dokonują się w strukturze Przestrzeni Kwantowej.

piątek, 14 czerwca 2024

Iluzja czy rzeczywistość

Iluzja czy rzeczywistość? Co tak naprawdę nas otacza? Czy to co znajduje się, czego doświadczany wokół nas to tylko iluzja? Czy nasz rzeczywistość to tylko pewna interpretacja tego wszystkiego czego doświadczamy? Jeśli tak, to owo doświadczanie przez nas rzeczywistości jest wyjątkowo zgodne od pokoleń. Niewątpliwie, nasz Wszechświat ma swoją interpretację - interpretację matematyczną. Wszystkie zachodzące w nim zjawiska mają również swoją interpretację - a więc "interpretacja", to słowo klucz, które należy traktować całkiem serio.

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...