poniedziałek, 26 lutego 2024

Problem tu i teraz

"Problem tu i teraz" jest jak na razie nie do przejścia dla świata nauki. Cóż to takiego? Otóż, wszystkie nasze Teorie i postulaty opierają się na intuicji, która rozgłasza na wszystkie pokolenia naukowców, że świat przed Wielkim Wybuchem można opisać według naszego wyobrażenia i naszej wiedzy z "Tu i Teraz". Nic bardziej mylnego. Trochę to nie jest jasne, ale postaram się wyjaśnić dokładnie o co mi chodzi.

niedziela, 25 lutego 2024

Stabilizacja czasu

Stabilizacja czasu uzależniona jest od szybkości przekazywania energii pomiędzy Punktami Energetycznymi. Jeśli szybkość przekazywania energii spadnie poniżej prędkości granicznej "C", wówczas rozpoczyna się proces stabilizacji. Proces stabilizacji konstytuuje swój obraz Wszechświata dla odpowiedniego Wymiaru Czasowego - dla odpowiedniej Warstwy Czasowej. To dość istotne, a stabilizacja czasu dotyczy tylko materii w danej chwili z naszego punktu widzenia. Co to oznacza?

Czas upływa

W naszym Wszechświecie Czas upływa non stop. Nie można zatrzymać czasu. W powstałej strukturze Przestrzeni Kwantowej, Czas nie funkcjonuje. Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem. Dlaczego Czasu musi zawsze upływać i nie da się go zatrzymać? To podstawowe pytanie dotyczące "Czasu". Upływ Czasu jest różnie interpretowany, w zależności od punktu widzenia obserwatora. Z pewnością, z punktu widzenia Przestrzeni Kwantowej, obserwacja wygląda zupełnie inaczej - Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem. Oznacza to, że obserwator struktury Przestrzeni Kwantowej ma inny problem - obserwacji poza czasem.

piątek, 23 lutego 2024

Czas a Upływ Czasu

Czas a Upływ Czasu. Jaka jest różnica i jak powstaje czas, a jak powstaje upływ czasu? Być może, najpierw należy powiedzieć kilka słów na temat różnicy pomiędzy Czasem a Upływem Czasu. W naszej Teorii Wszystkiego, Czas odgrywa szczególną rolę, dlatego: Czas a Upływ Czasu, jest szczególnie atrakcyjny i wymaga poświęcenia większej aktywności w moim BlogToE.

czwartek, 22 lutego 2024

Kwantum w Continuum

Kwantum w Continuum - to dwa światy, dwie koncepcje miejsca: jednego miejsca funkcjonującego w czasie i drugiego miejsca funkcjonującego poza czasem. Oba te światy egzystują na swój unikalny sposób. Obie te koncepcje są komplementarne. Oba te światy bazują na pewnym kompromisie, którego granicę wyznacza "CZAS".

środa, 21 lutego 2024

Szybkość przekazywania energii

W strukturze Przestrzeni Kwantowej dokonuje się imitacja ruchu. Jest to realizowane poprzez przekazywanie energii pomiędzy Punktami Energetycznymi, które współtworzą strukturę Przestrzeni Kwantowej. Szybkość przekazywania energii pomiędzy Punktami są niewyobrażalnie duże - to jak prędkość światła do potęgi milionowej. Co to właściwie oznacza?

wtorek, 20 lutego 2024

Abstrakcja

Abstrakcja (abstrahowanie, z łac. abstractio „oderwanie”) – proces tworzenia pojęć, w którym wychodząc od rzeczy jednostkowych (najczęściej konkretnych) dochodzi się do pojęcia bardziej ogólnego poprzez konstatowanie tego, co dla tych rzeczy wspólne (zazwyczaj właściwości). Drogą tego procesu dochodzi się do pojęć najuboższych w treść, ale o najszerszym zakresie, takich jak  rzecz,  przedmiotsubstancja czy byt. Pojęcie powstałe w wyniku procesu abstrakcji nazywamy abstraktem.

Problem tu i teraz

"Problem tu i teraz" jest jak na razie nie do przejścia dla świata nauki . Cóż to takiego? Otóż, wszystkie nasze Teorie i postul...