poniedziałek, 26 lutego 2024

Problem tu i teraz

"Problem tu i teraz" jest jak na razie nie do przejścia dla świata nauki. Cóż to takiego? Otóż, wszystkie nasze Teorie i postulaty opierają się na intuicji, która rozgłasza na wszystkie pokolenia naukowców, że świat przed Wielkim Wybuchem można opisać według naszego wyobrażenia i naszej wiedzy z "Tu i Teraz". Nic bardziej mylnego. Trochę to nie jest jasne, ale postaram się wyjaśnić dokładnie o co mi chodzi.

niedziela, 25 lutego 2024

Stabilizacja czasu

Stabilizacja czasu uzależniona jest od szybkości przekazywania energii pomiędzy Punktami Energetycznymi. Jeśli szybkość przekazywania energii spadnie poniżej prędkości granicznej "C", wówczas rozpoczyna się proces stabilizacji. Proces stabilizacji konstytuuje swój obraz Wszechświata dla odpowiedniego Wymiaru Czasowego - dla odpowiedniej Warstwy Czasowej. To dość istotne, a stabilizacja czasu dotyczy tylko materii w danej chwili z naszego punktu widzenia. Co to oznacza?

Czas upływa

W naszym Wszechświecie Czas upływa non stop. Nie można zatrzymać czasu. W powstałej strukturze Przestrzeni Kwantowej, Czas nie funkcjonuje. Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem. Dlaczego Czasu musi zawsze upływać i nie da się go zatrzymać? To podstawowe pytanie dotyczące "Czasu". Upływ Czasu jest różnie interpretowany, w zależności od punktu widzenia obserwatora. Z pewnością, z punktu widzenia Przestrzeni Kwantowej, obserwacja wygląda zupełnie inaczej - Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem. Oznacza to, że obserwator struktury Przestrzeni Kwantowej ma inny problem - obserwacji poza czasem.

piątek, 23 lutego 2024

Czas a Upływ Czasu

Czas a Upływ Czasu. Jaka jest różnica i jak powstaje czas, a jak powstaje upływ czasu? Być może, najpierw należy powiedzieć kilka słów na temat różnicy pomiędzy Czasem a Upływem Czasu. W naszej Teorii Wszystkiego, Czas odgrywa szczególną rolę, dlatego: Czas a Upływ Czasu, jest szczególnie atrakcyjny i wymaga poświęcenia większej aktywności w moim BlogToE.

czwartek, 22 lutego 2024

Kwantum w Continuum

Kwantum w Continuum - to dwa światy, dwie koncepcje miejsca: jednego miejsca funkcjonującego w czasie i drugiego miejsca funkcjonującego poza czasem. Oba te światy egzystują na swój unikalny sposób. Obie te koncepcje są komplementarne. Oba te światy bazują na pewnym kompromisie, którego granicę wyznacza "CZAS".

środa, 21 lutego 2024

Szybkość przekazywania energii

W strukturze Przestrzeni Kwantowej dokonuje się imitacja ruchu. Jest to realizowane poprzez przekazywanie energii pomiędzy Punktami Energetycznymi, które współtworzą strukturę Przestrzeni Kwantowej. Szybkość przekazywania energii pomiędzy Punktami są niewyobrażalnie duże - to jak prędkość światła do potęgi milionowej. Co to właściwie oznacza?

wtorek, 20 lutego 2024

Abstrakcja

Abstrakcja (abstrahowanie, z łac. abstractio „oderwanie”) – proces tworzenia pojęć, w którym wychodząc od rzeczy jednostkowych (najczęściej konkretnych) dochodzi się do pojęcia bardziej ogólnego poprzez konstatowanie tego, co dla tych rzeczy wspólne (zazwyczaj właściwości). Drogą tego procesu dochodzi się do pojęć najuboższych w treść, ale o najszerszym zakresie, takich jak  rzecz,  przedmiotsubstancja czy byt. Pojęcie powstałe w wyniku procesu abstrakcji nazywamy abstraktem.

czwartek, 15 lutego 2024

Ontologia

Ontologia – podstawowy (obok epistemologii i aksjologii) dział filozofii starający się badać strukturę  rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytuistotyistnienia i jego sposobówprzedmiotu i jego własnościprzyczynowościczasuprzestrzenikonieczności i możliwości. Tyle można dowiedzieć się z definicji ontologii. Niestety, ale dla Teorii Wszystkiego to jest za mało. Pytanie brzmi: Czy teoria wszystkiego powinna obejmować Wszystko? I co oznacza termin "Wszystko"?

Czas na Filozofię

Kiedy byłem na spotkaniu, na którym próbowano przedstawić problematykę dotyczącą Mechaniki Kwantowej (interpretacje mechaniki kwantowe), zauważyłem ogromne zainteresowania. Wywnioskowałem to po tym, że organizatorzy przygotowali małą salkę wyposażoną w miejsca do siedzenia, a liczba uczestników była większa od spodziewanej - dostawiono dodatkowe miejsca do siedzenia. Duże zainteresowanie i Czas na Filozofię. Tak pomyślałem.

wtorek, 13 lutego 2024

Istnienie to miejsce

Miejsce jest równie ważne, jak czas dedykowany dla tego miejsce. To nasz punkt czasoprzestrzenny, tak możemy interpretować to "nasze" miejsce w konkretnej chwili. Nasze istnienie to miejsce - również, w którym obecnie jesteśmy, funkcjonujemy. Ludzie zauważyli związek pomiędzy miejscem (przestrzeń) i czasem, odkryli w naszym Świecie Czasoprzestrzeń. W czasoprzestrzeni pojawiły się pewne atrybuty (wielkości fizyczne) takie jak: masa, czas, pęd, energia - wszystko to w połączeniu z miejscem i czasem tworzy i opisuje nasz Wszechświat.

niedziela, 11 lutego 2024

Istnienie to czas

stnienie to czas. Struktura Przestrzeni Kwantowej jest poza czasem. Jak to pogodzić? W naszym Wszechświecie, egzystencja, istnienie, dokonuje się w czasie, dokonuje poprzez czas. Jeśli cię tu nie ma, to raczej nie istniejesz. Wszyscy, którzy odchodzą z tego świata, są, znajdują się poza czasem. Mogą jedynie "egzystować" w naszej pamięci. Jeśli powstająca struktura Przestrzeni Kwantowej jest poza czasem, to możliwe, że jeszcze się nie dokonała. Jeszcze się organizuje w jakiś poza czasowy sposób.

Moc obliczeniowa

Czym jest Przestrzeń Kwantowa? Jak jest jej interpretacja? Nasza Teoria Wszystkiego, traktuje strukturę Przestrzeni Kwantowej jako interpretację kwantowej grawitacji. A może powstająca Przestrzeń Kwantowa powinna być interpretowana jako ogromny komputer, który posiada nieograniczoną Moc obliczeniową. Taka Moc obliczeniowa mogłaby interpretować wszystkie chwile, wszystkie możliwości nasze Wszechświata. Czy w ogóle jest możliwe? Czy nasz Świat mógłby się w taki sposób wyrażać? Czy Moc obliczeniowa, jaka może być uwolniona w strukturze Przestrzeni Kwantowej mogłaby podołać takim wyzwaniom?

piątek, 9 lutego 2024

Grawitacja w czasie

Grawitacja w czasie jest elementem, który łączy nasz Wszechświat ze strukturą Przestrzeni Kwantowej. Nie energia. Energia z powstałej struktury Przestrzeni Kwantowej jest nieznaną formą uwolnionej cząstki +Energia. Energia struktury Przestrzeni Kwantowej odpowiada raczej stanom energetycznym, które interpretują pewną formę „świadomości”. „Czas” w strukturze Przestrzeni Kwantowej nie ma pojęcia w takim rozumieniu, jak doświadczmy go w naszej teraźniejszości. Dlatego Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem.

czwartek, 8 lutego 2024

Pytanie o czas

W Teorii Wszystkiego powinna wyjaśniać podstawowe kwestie dotyczące naszej egzystencji. Egzystencja ludzka, niewątpliwie powiązana jest z "Czasem". Dlatego Pytanie o czas wydaje się należeć do podstawowego zestawu pytań. Bez czasu - nie ma egzystencji. W taki właśnie sposób, postrzegamy czas - jako atrybut istnienia. Bez czasu nie moglibyśmy istnieć.

wtorek, 6 lutego 2024

Skupisko Czasu

Skupisko Punktów Energetycznych formuje się wokół jednego upływu czasu - to Skupisko Czasu. W strukturze Przestrzeni Kwantowej formuje się - nieskończenie wiele Skupisk. Struktura powstającej Przestrzeni Kwantowej jest środowiskiem bezstratnym energetycznie, jest również środowiskiem statycznym. Wszystkie zachodzące zjawiska w Przestrzeni Kwantowej są poza czasiem. Oznacza to, że nie wiadomo kiedy i w jakiej kolejności się dokonują i czy w ogóle się dokonały, może jeszcze trwają - są poza czasem.

poniedziałek, 5 lutego 2024

Interpretacja ToE

Dlaczego Interpretacja ToE jest trudna? A może Teoria Wszystkiego nigdy nie powstanie, nigdy nie zostanie zaakceptowana przez świat? ToE (Theory of Everything) powinna połączyć mikro-świat z makro-światem - w dodatku powinna mieć odpowiednią interpretację, która będzie zgodna zarówno w przestrzeni fizyki, jak i w przestrzeni filozofii. W innym przypadku, trudno tu mówić o Teorii wszystkiego.

niedziela, 4 lutego 2024

Materia w chwili

Przypisanie konkretnego Wymiaru Czasowego do danego Skupiska Punktów Energetycznych dokonuje się w procesie stabilizacji czasu. Nie ma inne drogi, aby Skupisko Punktów mogło się pojawić w konkretnym Wymiarze Czasowym, konkretnego Wszechświata i w konkretnej chwili. W ten sposób dokonuje się adekwatnej interpretacji - to Materia w chwili.

sobota, 3 lutego 2024

Stabilizacja Wymiaru Czasu

Stabilizacja Wymiaru Czasu zaczyna się od Skupiska Punktów Energetycznych. To skupisko determinuje dany Wymiar Czasowy - właściwie można by powiedzieć, że Skupisko Punktów zostaje przypisane do odpowiedniego Wymiaru Czasowego - do odpowiedniej "Warstwy Czasowej". Struktura Przestrzeni Kwantowej nie ma pojęcia czasu, dlatego to pojęcie pojawia się dopiero po stabilizacji - wówczas to następuje właściwa stabilizacja Wymiaru Czasu - Czas w naszym rozumieniu może się wówczas objawić.

piątek, 2 lutego 2024

Grawitacja czasu

"Grawitacja czasu" to pewien koncept myślowy. Wynika z zależności czasu do grawitacji. Oznacza to, oddziaływanie grawitacyjne jest związane z konkretnym upływem czasu. W danym "momencie w czasie", siła grawitacji po stabilizacji czasu koncentruje się wokół masy. Im większa masa, tym większe oddziaływanie grawitacyjne. Tam, gdzie nie nastąpiła jeszcze stabilizacji czasu, grawitacja nie ma większego wpływu - właściwie żadnego. Materia, "krystalizuje się" tylko po ustabilizowaniu czasu i to dla konkretnego Wymiaru Czasowego - konkretnego Wszechświata.

czwartek, 1 lutego 2024

Filozofia Teorii Wszystkiego

Każda Teoria, generalnie składa się z zestawu przemyśleń, koncepcji, idei, pomysłów, aksjomatów, założeń, pojęć definicji, które pojawiają się wokół celu, jakim jest wizja danej Teorii. Szczególną rolę powinien odgrywać czynnik filozoficzny. Filozofia Teorii Wszystkiego kształtuje wymiar ludzkiej egzystencji w danej Teorii. Oznacza to, że powinna wpisywać się w podstawę naszego istnienia. Innymi słowy, nie powinna pełnić funkcji nieużytecznych. Nawet, jeśli jest tylko czystym, abstrakcyjnym pomysłem balansującym na pograniczu nauki i fantastyki.

Fale Wawera cz.23

Fale Wawera cz.23 został tu poruszony temat " Przekazywania Energii ". Mamy tu do czynienia z energią nieznanego typu , która ni...