niedziela, 25 lutego 2024

Czas upływa

W naszym Wszechświecie Czas upływa non stop. Nie można zatrzymać czasu. W powstałej strukturze Przestrzeni Kwantowej, Czas nie funkcjonuje. Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem. Dlaczego Czasu musi zawsze upływać i nie da się go zatrzymać? To podstawowe pytanie dotyczące "Czasu". Upływ Czasu jest różnie interpretowany, w zależności od punktu widzenia obserwatora. Z pewnością, z punktu widzenia Przestrzeni Kwantowej, obserwacja wygląda zupełnie inaczej - Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem. Oznacza to, że obserwator struktury Przestrzeni Kwantowej ma inny problem - obserwacji poza czasem.

Czas upływa w naszym Wymiarze Czasowy. Wszystko dlatego, że w naszym Świecie następuje stabilizacja czasu. W strukturze Przestrzeni Kwantowej nie ma mowy o ustabilizowaniu czasu, dlatego nie ma mowy o czasie - nie ma mowy o upływie czasu. Z naszego punktu widzenia, czas upływa w procesie obserwacji. Nie możemy dokonywać obserwacji bez upływu czasu. Można zatem powiedzieć, że upływ czasu powiązany jest z dokonywaniem się zmian. Nasz Świat podlega nieustannym zmianom, dlatego musi dokonywać się upływ czasu.

Proces obserwacji z punktu widzenia struktury Przestrzeni Kwantowej polega na czymś zupełnie innym. W strukturze Przestrzeni Kwantowej nie ma czasu i nie ma konkretnego miejsca. W strukturze Przestrzeni Kwantowej miejsce oznacza wszędzie, a czas oznacza wieczność. Dokonują obserwacji jesteśmy poza czasem i poza miejscem. W naszej Rzeczywistości każdy punkt w Czasoprzestrzeni ma inną interpretację, inny obraz za każdym upływem czasu - z każdą kolejną chwilą. Nasza Rzeczywistość podlega zmianom w każdem chwili. Dlatego nasz Świat jest zanurzony w upływie czasu.

Dwa światy: Przestrzeń Kwantowa - poza czasem i nasz Wszechświat, ze swoim upływem czasowym. W jednym z tych światów czasu nie ma, bo się po prostu nie ustabilizował, w drugim z tych światów, mamy czas, mamy upływ czasu, ponieważ czas występuje w formie stabilnej. Czas jest w stanie organizować nasze zmiany. Owe zmiany dokonują się i mają wspływ na następną chwilę, jaka pojawi się w naszym życiu. Oznacza to, że czas ze swoim upływem ma konkretny kierunek zmian - strzałkę czasu. Dlatego czas upływa. Nie cofa się, an nie staje, tylko upływa, a jeśli tak, to może to robić w jednym kierunku.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.23

Fale Wawera cz.23 został tu poruszony temat " Przekazywania Energii ". Mamy tu do czynienia z energią nieznanego typu , która ni...