piątek, 23 lutego 2024

Czas a Upływ Czasu

Czas a Upływ Czasu. Jaka jest różnica i jak powstaje czas, a jak powstaje upływ czasu? Być może, najpierw należy powiedzieć kilka słów na temat różnicy pomiędzy Czasem a Upływem Czasu. W naszej Teorii Wszystkiego, Czas odgrywa szczególną rolę, dlatego: Czas a Upływ Czasu, jest szczególnie atrakcyjny i wymaga poświęcenia większej aktywności w moim BlogToE.

Struktura Przestrzeni Kwantowej jest poza czasem. Oznacza to, że wszystkie zjawiska zachodzące w powstającej Przestrzeni Kwantowej nie podlegają czasowi. Mogą trwać wieczność, a mogą dokonać się w jednej małej chwili - są poza czasem. Przestrzeń Kwantowa jest statyczną strukturą bezstratną energetycznie, która składa się z Punktów Energetycznych. Na każdym Punkcie Energetycznym (Kwancie) może być/jest inny upływ czasu.

Każdy Punkt Energetyczny ma swoje atrybuty. Posiada swoją unikalną lokalizację w strukturze Przestrzeni Kwantowej, posiada swoje zasoby energetyczne, które umożliwiają mu manifestowanie swojej egzystencji w strukturze Przestrzeni Kwantowej. Owa Egzystencja (Istnienie), jest manifestowana poprzez proces pulsowania, świecenia pulsacyjnego - to tylko analogia do naszego doświadczenia. W rzeczywistości zasoby energetyczne, to nieznany typ energii, który odpowiada raczej energetycznym stanom świadomości. To taki rodzaj energii, która posiada własną pamięć.

Upływ czasu jest informacją, którą przechowuje Punkt Energetyczny w swoich zasobach energetycznych dzięki specyficznej pamięci. W procesie formowania się Punktu Energetycznego z trzech Cząstek +Energia, Punkt Energetyczny dziedziczy cechy wszystkich trzech Cząstek +Energia. Cząstki +Energia łączą się w relacje tylko przy odpowiednich warunkach. Wybudowanie relacji trzech Cząstek +Energia dokonuje się poza czasem. Jednak.

Każda z cząstek +Energia ma swój własny upływ czasu liczony od chwili uwolnienia danej cząstki +Energia ze stanu energetycznego -Energia. Zliczanie upływu czasu dokonuje się za sprawą pulsowania energetycznego uwalnianej Cząstki +Energia. Zasoby energetyczne cząstki +Energia pamiętają liczbę pulsacyjną, czyli swój czas życia danej cząstki +Energia. Zliczanie następuje do momentu nawiązania relacji pomiędzy trzema cząstkami +Energia. Wówczas to, zasoby energetyczne i informacyjne łączą się w jeden Punkt Energetyczny.

Punkt Energetyczny otrzymuje w spadku (proces dziedziczenia własności), wszystkie atrybuty trzech cząstek +Energia. Punkt Energetyczny zyskuje nowe, swoje atrybuty. Nowe własności Punktu Energetycznego to: lokalizacji w strukturze Przestrzeni Kwantowej, połączone zasoby energetyczne w trzech cząstek +Energia oraz informacja dotycząca upływu czasu. Ten upływ czasu jest wyznaczany na podstawie informacji, jakie uzyskał Punkt Energetyczny od swoich trzech składowych - trzech cząstek elementarnych +Energia.

Oznacza to, że Punkt Energetyczny posiada teraz własny punkt w czasie - swój upływ czasowy. Ten upływ czasowy wyznacza "wartość bazową" dla Upływu Czasu. Wartość bazowa upływu czasowego jest wartością dominującą - bazową. Jednak może ona zostać zmieniona o małe odchylenia według bilansu czasowo-energetycznego, wszystko za sprawą Prawa Zachowania Czasu i Energii. Każde Skupisko może dokonywać pewnych zmian Upływu Czasu w zakresie pewnego marginesu wokół odziedziczonej, bazowej wartości Upływu Czasu.

Istnieje możliwość zmiany upływu czasowego na zupełnie inny. Ten przypadek może nastąpić, kiedy na drodze Punktu Energetycznego "stanie" Skupisko Punktów Energetycznych. Wówczas takie Skupisko Punktów ma silne oddziaływanie czasowe - analogicznie do siły grawitacji. Dany Punkt traci swoją informację o własnej wartości bazowej i przyjmuje wartość Upływu Czasu Skupiska. To oddziaływanie jest bardzo silne i tylko ono może dokonać takiej zmiany upływu czasu w danym Punkcie Energetycznym.

Jak to właściwie interpretować? Otóż, wydaje się, że Upływ Czasu stanowi pewną chwilę, która może być składnikiem naszego Czasu. To podstawowa różnica pomiędzy Czasem a Upływem Czasu. Oznacza to, że nasza oś czasu - nasz czas w naszym rozumieniu - składa się z takich kwantów, momentów, chwil, które stanowią pewną interpretację sytuacji dla konkretnego punktu w czasie. Na tej bazie kreowana jest czasoprzestrzeń dla obrazu Wszechświat w tej jednej chwili.

Z naszego punktu widzenia, człowiek ma dostęp do danego punktu w czasie, który jest interpretowany jako jedna chwila. Ta Chwila jest konkretnym Upływem Czasu. Człowiek, który jest obdarzony wolną wolą, jest w stanie dokonać swojego, wolnego wyboru w każdej kolejnej chwili. Po dokonaniu wyboru, człowiek przechodzi do kolejnej chwili. Przejście to musi zachować pewien kierunek - to strzałka czasu. Jak to się dzieje, jaki jest mechanizm "składania" naszej osi czasu z poszczególnych chwil, które są reprezentowane przez inne Upływy Czasu?

Punkty Energetyczne organizują się w Skupiska. Skupisko to zbiór sąsiednich Punktów Energetycznych, w których panuje jeden, prawie identyczny Upływ Czasu. Skupisko Punktów - z konsekwencji, dziedziczy również własności stowarzyszonych Punktów Energetycznych wokół jednego Upływu Czasu. Skupisko po odziedziczeniu wszystkich atrybutów stowarzyszonych Punktów Energetycznych zyskuje nową własność.

Nowa własność ujawnia się dopier wówczas, kiedy szybkość przekazywania energii w Skupisku imitująca ruch spodnie poniżej Granicznej Prędkości "C". Wtedy to, następuje stabilizacja w czasie danego Skupiska. Stabilizacja w Czasie polega na tym, że zasoby energetyczne danego Skupiska Punktów łączą się w jeden obiekt, które zmienia swoją interpretację. Tak dokonuje się interpretacja masy, a dane skupisko transformuje do konkretnej chwili i konkretnego miejsca - ujawnia się materia w czasoprzestrzeni.

Teraz mamy do czynienie nie ze Skupiskiem Punktów Energetycznych i to gdzieś poza czasem i poza miejscem. Teraz mamy do czynienia z masą opisaną ruchem, pędem, z konkretną lokalizacją w naszej czasoprzestrzeni. Powstała chwilka - jak błysk, moment, obraz masy/materii w konkretnym czasie (Upływie Czasu). Ten stan jest stabilny, dlatego człowiek może go obserwować - ale tylko w tej jednej chwili.

Stabilizacja w czasie Skupiska Punktów spowodowała, że Skupisko Punktów otrzymało dodatkową własność - nowy atrybut. Ten nowy Atrybut to informacja dotycząca Strzałki Czasu. Otóż, jeśli człowiek znajdzie się w chwili T1.X - to Upływ Czasu o wartości 09 marca 2023 roku godzina 14.10 i dwie sekundy, wówczas w tej chwili, człowiek ma możliwość wolnego wyboru.

Nowy Wybór Człowieka związany jest z przejściem do kolejnego Upływu Czasu, który wyznacza kolejną chwilę w naszej osi czasu. Wybór człowieka powoduje przejście do kolejnej chwili, jednak może on dokonać wyboru chwili tylko z następnej Warstwy Czasowej - Warstwy Czasowej oznaczonej T2.X. To właśnie mechanizm strzałki czasu - kierunkowości czasu. Jak to funkcjonuje?

Otóż, każda chwila (Upływ Czasu) to punkt w czasoprzestrzeni, który składa się ze Skupisk Punktów Energetycznych, na których występuje właśnie ten jeden Upływ Czasu. To jakby zamrożenie Wszechświata w danym punkcie czasowym. Obraz Wszechświata w tej jednej chwili. Obraz ten jest współtworzony, ujawniony ze wszystkich Skupisk Punktów Energetycznych, w którym występuje właśnie ten sam Upływ Czasu.

Wszystkie te Skupiska Punktów posiadają nowy Atrybut - to informacja o Upływie Czasu, liczbie pulsów, które wyznaczają odpowiednią chwilę tych Skupisk. Po ustabilizowaniu się tych wszystkich Skupisk Punktów Energetycznych w czasie, dochodzi jeszcze inna informacja - to właśnie jest nowy Atrybut, który może dopiero ujawnić się wyłącznie po stabilizacji czasu. Pojawia się informacja o skoku czasowym z Warstwy Czasowej bieżącej do Warstwy Czasowej następnej w kolejności. To właśnie jest strzałka Czasu - kierunek upływu czasu.

Człowiek z Warstwy Czasowej bieżącej - to nasz punkt w czasie, w naszej czasoprzestrzeni, ma możliwość wolnego wyboru, ale tylko w następnej, kolejnej Warstwie Czasowej naszego Wszechświata. Oznacza to, że nasz wybór dotyczy tylko warstwy T2. To gdzie jest nasz wybór? Wybór scenariusz dokonuje się poprzez T2.A lub T2.B ... i tak dalej. Kierunkowość czasu uniemożliwia cofnięcie się do Warstwy Czasowej na przykład z Warstwy Czasowej T1 do Warstwy Czasowej T0. Nie ma takiej możliwości ze względu na nowy Atrybut, który ujawnia się po ustabilizowaniu Skupiska w Czasie. To on zapewnia kierunek osi czasu.

To ten nowy Atrybut, powoduje, że nasz wybór dotyczy następnej chwili według ustalonej sekwencji - informacji zapisanej w Skupisku po stabilizacji w czasie. My wybieramy tylko to, co będzie w następnej chwili - ale następna chwila jest obligatoryjna, ponieważ nie ma informacji w Warstwie Czasowej wstecznej. Nasz wybór dotyczy wpływu na obraz Rzeczywistości, a nie skoku w czasie. Skok w czasie się dokona do kolejnej Warstwy Czasowej Wszechświata, a Rzeczywistość w następnej chwili będzie zależna od skutków naszego wyboru w tej chwili bieżącej.

"Czas a Upływ Czasu" wydaje się być tym samym z naszego punktu widzenia. Być może? "Czas a Upływ Czasu" z punktu widzenia Przestrzeni Kwantowej to tylko odpowiednia informacja - to żaden czas w naszym rozumieniu. Z naszego punktu widzenia, Czas jest katalogiem książek. Każda Książka to jedna Warstwa Czasowa, a każda strona tej książki to jeden wybór, który wpływa na otaczającą nas Rzeczywistość. Oczywiście każda strona tej książki to właśnie nasz Upływ Czasu. Ale jak zmieni się Rzeczywistość za jedną sekundę, zależy ode mnie, od ciebie, od nas. To kolejny scenariusz i kolejna chwila z reszty naszego życia.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.23

Fale Wawera cz.23 został tu poruszony temat " Przekazywania Energii ". Mamy tu do czynienia z energią nieznanego typu , która ni...