czwartek, 22 lutego 2024

Kwantum w Continuum

Kwantum w Continuum - to dwa światy, dwie koncepcje miejsca: jednego miejsca funkcjonującego w czasie i drugiego miejsca funkcjonującego poza czasem. Oba te światy egzystują na swój unikalny sposób. Obie te koncepcje są komplementarne. Oba te światy bazują na pewnym kompromisie, którego granicę wyznacza "CZAS".

Przestrzeń Kwantowa jest specyficznym środowiskiem. W powstałej strukturze Przestrzeni Kwantowej, czas nie istnieje. Dziwna to struktura, ponieważ czas upływa na każdym węźle (Punkcie Energetycznym) Przestrzeni Kwantowej. Oznacza to, że struktura Przestrzeni Kwantowej łączy dwa światy: świat czasu i świat bez czasu. Innymi słowy można by powiedzieć, że struktura Przestrzeni Kwantowej to środowisko Kwantum w Continuum.

Struktura Przestrzeni Kwantowej łączy różne abstrakcje. Przestrzeń Kwantowa jest pewną konsekwencją, ciągłością ponad czasową, która jest w stanie ujawnić pojedyncze chwilki (kwanty czasowe) dla ustabilizowanej materii. Dlatego Kwantum w Continuum również należy do naszej Filozofii ToE. To specyficzne pojęcie, które wyraża łączność pomiędzy światami - pomiędzy czasem i bez czasem.

Kwantum w Continuum może również być powiązaniem światów, gdzie "istnienie" czegoś wyrażone jest czasem oraz wyrażenie "bycia" poza czasem. Kwantum oznacza istnienie w czasie, Continuum oznacza istnienie, interpretację istnienia poza czasem. Nie można być w tych dwóch stanach jednocześnie. Jeśli "obiekt" - cokolwiek to znaczy, jest w Kwantum, to nie może być w stanie Continuum. I odwrotnie.

Stan Kwantum wyraża się - manifestuje poprzez ustabilizowaną materią w czasie. Stan Continuum jest wyrażany poprzez Energię, która jest poza czasem. Struktura Przestrzeni Kwantowej jest "naczyniem", który zawiera Continuum. Continuum jest zbiorem wszystkich możliwych stanów Kwantum. I tak powstaje połączenie światów, które należą zarówno do czasu jak i są poza czasem.

Filozofia ToE musi uwzględniam miejsca i zjawiska, które dokonują się w strukturze Przestrzeni Kwantowej poza czasem. Jednocześnie musimy korzystać z Ontologii i Abstrakcji, która dotyczy zjawisk i miejsc ulokowanych w czasie, w naszym świecie. To czas wyznacza w naszym świecie istnienie. Egzystencja w strukturze Przestrzeni Kwantowej intepretowana jest właśnie poprzez Continuum. To pewien rodzaj konsekwencji - tylko funkcjonujący poza czasem.

W Continuum wszystko wydaje się być jednoznaczne - wspólne, jednolite, pozbawione odrębności, wręcz konsekwentnie harmonijne, nic nie podlega ocenia - po prostu jest. W Kwantum mam do czynienie z odrębnością, unikalnością, niepowtarzalnością - dlatego wszystko może podlegać ocenie, może się różnić, może wystąpić warunkowanie. Warunkowanie powiązane jest z naszą wolną wolą, dzięki której mamy możliwość dokonywania wolnych wyborów. To nasze wolne wybory powodują, że każde Kwantum jest unikalne, ma swoją odrębność - różni się od innych Kwantum.

Kwantum w Continuum stanowią pewnego rodzaju dopełnienie. Kwantum nie może funkcjonować bez Continuum. Natomiast Continuum nie było by Continuum, bez Kwantum. Oba te stany - Kwantum w Continuum, są splątane, stanowią uzupełnienie informacyjne - jeden dla drugiego. Nie ma możliwości tego w żaden sposób rozdzielić. Dlatego właśnie taka konstrukcja myślowa: Kwantum w Continuum. To właśnie nasz Filozofia ToE.

Struktura Przestrzeni Kwantowej spaja obie te możliwości: świat Punktów Energetycznych, które poprzez swoją pamięć energetyczną są gotowe na każdą możliwą interpretację naszego Wszechświata oraz dowolnej wersji naszego świata materii, która została ustabilizowana w czasie. Oznacza to, że Kwantum w Continuum można przyrównać analogicznie do Czasu "zanurzonego" w Energii. Czas reprezentuje Kwantum, a Energia reprezentuje Continuum.

Stowarzyszenie się do jednego z tych dwóch stanów - Kwantum lub Continuum, dokonuje się zgodnie z Prawem Zachowania Czasu i Energii. Kwantum w Continuum, to nasza interpretacja Prawa Zachowania Czasu i Energii według naszej Filozofii ToE. Jeśli struktura Przestrzeni Kwantowej istnieje, to istnieje Kwantum w Continuum. Wówczas nasz Wszechświat ma wyłącznie charakter kwantowy - podobnie jak sama struktura Przestrzeni Kwantowej.

Struktura Przestrzeni Kwantowej pochodzi z "miejsca", gdzie nie ma czasu - "miejsca", gdzie nie ma kierunku czasu, żadnego upływu czasu. Takie miejsce nie mieści się w nasz granicach Ontologii, Abstrakcji czy nawet w szerszych pojęciach naszej Filozofii. Nie mamy po prostu żadnych analogii, do których moglibyśmy się odwołać. Jeśli nie ma żadnych odwołań, referencji, to nikt nie jest w stanie przyswoić sobie takiej wiedzy, a w konsekwencji podzielić się tą wiedzą. Jeśli dopuścimy taką możliwość - istnienia Przestrzeni Kwantowej poza czasem, to wówczas można próbować rozwijać dalej Filozofię ToE. To może być pierwszy Aksjomat naszej naszej Filozofii ToE.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.23

Fale Wawera cz.23 został tu poruszony temat " Przekazywania Energii ". Mamy tu do czynienia z energią nieznanego typu , która ni...