środa, 21 lutego 2024

Szybkość przekazywania energii

W strukturze Przestrzeni Kwantowej dokonuje się imitacja ruchu. Jest to realizowane poprzez przekazywanie energii pomiędzy Punktami Energetycznymi, które współtworzą strukturę Przestrzeni Kwantowej. Szybkość przekazywania energii pomiędzy Punktami są niewyobrażalnie duże - to jak prędkość światła do potęgi milionowej. Co to właściwie oznacza?

Jeśli tak w istocie jest, może być, to wówczas struktura Przestrzeni Kwantowej nie ma pojęcia czasu w takim znaczeniu, jak jest on pojmowany w naszym Wszechświecie. Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem. Cokolwiek tam się zdarzy, zostanie to wykonane w niewyobrażalnie krótkim momencie. Analogicznie można to porównać - oczywiście z naszego punktu widzenia - do stanu, którym wszystkie zjawiska, jakie zaszły w całej strukturze Przestrzeni Kwantowej już się dokonały w jednym momencie.

Właściwie, jeśli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie taki stan, to z punktu widzenia struktury Przestrzeni Kwantowej, cała struktura Przestrzeni Kwantowej dysponuje już zbiorem wszystkich możliwości, jakie mogą pojawić się od momentu Wielkiego Wybuchu, do końca naszych czasów. Innymi słowy, struktura Przestrzeni Kwantowej ma gotowe zestawy dziejów czasowych dla dowolnego scenariusza, jaki potencjalnie mógłby zaistnieć w naszych Wszechświecie - w naszym Uniwersum oraz w każdym Wszechświecie Alternatywnym.

Z punktu widzenia struktury Przestrzeni Kwantowej oznacza to, że czas nie istnieje. Struktura Przestrzeni Kwantowej dysponuje w swoich zasobach układami czasowymi (Warstwami Czasowymi), z których zbudowany jest nasz czas. Analogicznie do klepsydry. Jeśli czas wyznacza przesypywanie się ziaren piasku, to Przestrzeń Kwantowa jest zbiorem takich klepsydr, a właściwie posiada w swoich zasobach wszystkie ziarna piasku, jakie mogą się przesypać w dowolnej klepsydrze czasu, dowolnego Wymiaru Czasowego, dowolnej Alternatywnej Rzeczywistości.

Sens naszego istnienia polega na tym, że możemy istnieć dzięki przesypującym się ziarnkom piasku - dzięki chwilom połączonym w naszą oś czasu. Oś czasu, analogicznie może przypominać drut, na który nawlekamy chwile (Warstwy Czasowe) i w ten sposób tworzymy odwzorowanie upływu czasu i jego strzałkę (kierunkowość czasu).

Każda chwila, która ma być dodana, aby urzeczywistnić nasze istnienie w upływie czasu, jest "wydobywana" ze struktury Przestrzeni Kwantowej w postaci "Warstwy Czasowej". Warstwa czasowa jest elementem zbioru, który definiuje czas w naszym pojęciu. Warstwa czasowa jest stanem interpretacyjnym materii dla danej chwili. W następnej chwili stan materii jest już inny, ponieważ materia według naszej interpretacji jest "w ruchu" - a właściwie podlega nieustannym zmianom. Oznacza to, że w następnej chwili, nasza interpretacja materii/masy ma inną interpretacją - inne osadzenie w czasoprzestrzeni.

Szybkość przekazywania energii jest ogromna, wydaje się, że można to porównać do "Matrycy" specyficznego komputera. Otóż, struktura Przestrzeni Kwantowej tworzy właśnie taką Matrycę. Jest ona zbudowana z Kwantów Energetycznych - to Punkty Energetyczne, na których funkcjonuje inny upływ czasu. Więcej informacji dotyczących różnic pomiędzy "Czasem" oraz "Upływem Czasu" będzie można znaleźć w linku.

Struktura Przestrzeni to jeden "Wielki Komputer", który dokonał/dokonuje interpretacji, posiada informację dla dowolnego Wszechświata, dowolnej chwili w tym Wszechświecie - i to od momentu powstania Wielkiego Wybuchu, aż do skończenia czasów, czyli utraty stabilizacji materii w czasie. Destabilizacja materii w czasie spowoduje, że czas ulegnie również destabilizacji. Wówczas w naszym rozumieniu, nie można mówić o jakimkolwiek przejawie "istnienia". Istnienie nie ma racji bytu poza czasem.

Szybkość przekazywania energii jest więc tylko kolejną interpretację informacji zawartej w strukturze Przestrzeni Kwantowej. Szybkość przekazywania energii wpływa bezpośrednio na proces stabilizacji czasu, a więc wpływa również na stabilizację materii w czasie.

Jeśli struktura Przestrzeni Kwantowej istnieje, to istnieje również kwant czasu - i to dosłownie. W Przestrzeni Kwantowej, czas jest równoważny energii. Oznacza to, że w strukturze Przestrzeni Kwantowej mamy do czynienia z Prawem Zachowania Energii i Czasu. Energia traktowana jest jak Czas, a Czas zamieniany jest na Energię. Szybkość przekazywania energii determinuje ten związek Energii i Czasu.

Szybkość przekazywania energii dokonuje "Kwantyzacji" Czasu. Jak to się dokonuje? Nie mamy bezpośredniego związku kwantyzacji Energii, czy kwantyzacji Czasu. Energia w Pulsującym Punkcie Energetycznym, zmienia się w sposób ciągły, nie dyskretny. To samo dotyczy samego pulsowania energetycznego, które jest pewną interpretacją upływu czasu. Tu również nie mamy wartości dyskretnych. Kwantyzacja dokonuje się tylko w przypadku zamiany Czasu na Energię - wówczas ubywa dyskretna część Energii, która dokonuję zmianę w Pulsowaniu.

Struktura Przestrzeni Kwantowej jest więc transformatą ze świata o nieskończenie ciągłych wartościach do świata Kwantowego, które wyznaczają skoki energetyczne i skoki czasowe. A to już jest nasz świat - Świat Kwantów, dyskretnych, stałych, kwantowych wartości zmian, jakie mogą być obserwowalne właśnie po ustabilizowaniu się czasu. Oznacza to, że tylko zmiany - zamiany energii na czas i odwrotnie, mają charakter kwantowy.

Struktura Przestrzeni Kwantowej jest "poza czasem", nasz świat jest "w czasie". Oznacza to, że nasz Czas musi mieć charakter kwantowy - bo to jest istota czasu - pulsowanie, każdy puls to zmiana. Struktura Przestrzeni nie ma Czasu, dlatego pochodzi ze świata, który nie zna pojęcia "Kwantu" - tam, wszystko dokonuje się ciągle i w nieskończoność. Nie ma pojęcia skoku, ponieważ sugerowałoby to, że jest najpierw pierwszy skok, a później następny. Zachowana by była kierunkowość i pewna forma czasu. Ale tam nie ma Czasu.

Nasz Wszechświat posiada kwanty, ponieważ posiada czas. Czas wyznacza kierunek - poprzez strzałkę czasu i elementarną wartość skoku (kwantu). Ten skok determinuje zmianę. Każda zmiana określa i definiuje naszą Rzeczywistość opisaną punktem w czasoprzestrzeni - czyli punktem, który posiada własne Miejsce (koordynaty) oraz własny Czas (konkretny upływ czasu). Takie połączenie dopełnia dopiero nasze Istnienie - istnienie w czasie i istnienie w konkretnym miejscu. Ale to połączenie - czasu i miejsca, ma charakter kwantowy.

Szybkość przekazywania energii łączy Czas i Miejsce. Szybkość przekazywania energii występuje zarówno w stanie nieustabilizowanym czasowo jak i w stanie stabilizacji czasu. Oznacza to, że Szybkość przekazywania energii może być istotnych elementem dla interpretacji stanu Świata oraz koniecznym elementem Abstrakcyjnym dla naszej Filozofii ToE.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.23

Fale Wawera cz.23 został tu poruszony temat " Przekazywania Energii ". Mamy tu do czynienia z energią nieznanego typu , która ni...