poniedziałek, 17 lipca 2023

Brakująca współrzędna

Aby zaistniały "warunki" do wzbudzenia przestrzeni jaka jest nam znana, konieczne jest dysponowaniem przestrzenią z trzema wymiarami. W Tu/Tam Świecie Sieć transformuje na Przestrzeń, jednak na razie mamy interpretację dwóch wymiarów. Pozostaje jeszcze brakująca współrzędna, która nie ma jeszcze swojej interpretacji.

Fizyka adekwatna dla Tam Miejsca, formuje przestrzeń poprzez dopełnienie informacji o brakującej współrzędnej. Jak to się dokonuje? Otóż, w przejściu z Tu miejsca do Tam miejsca, następuje formowanie się sieci, to już omówiliśmy. Teraz kolej na przejście z Tu/Tam do Tam miejsca. Jak wygląda to „przejście” i jak formuje się przestrzeń? Podczas „przejścia” z Tu/Tam Miejsca do Tam miejsca, sieć zostaje zinterpretowana jako przestrzeń.

Świat Tu/Tam to takie miejsce, gdzie byt jest właściwie jednym i drugim, czyli siecią i przestrzenią zarówno – zmiana miejsca z Tu/Tam na Tam powoduje zmianę punktu obserwacji, a więc interpretacji. Oczywiście w Tam miejscu mamy już do czynienia tylko z interpretacją przestrzeni. Ale wróćmy do przejścia z Tu/Tam do Tam i do formowania się przestrzeni.

Jak już wiesz, sieć składa się z trójek, połączonych cząstek +Energii. Wiesz już, że relacje zawierają informacje o położeniu wyrażone w natężeniu pulsowania, świecenia – czyli wielkością zgromadzonej energii na „relację”. Niestety w Tu/Tam miejscu mamy ewidentnie do czynienia z siecią, która za chwilę dokona interpretacji na przestrzeń – właśnie w Tam miejscu. W sieci, cząstki energetyczne +Energii są w relacji – specyficznej relacji.

Każda cząstka +Energii widzi tylko dwie inne, a więc nie posiada pełnej informacji o „położeniu”, jakie zajmie pulsujący punkt w przestrzeni w Tam świecie. Informacja jest niepełna bo zawiera dwie składowe, zamiast trzech – obserwator na cząstce +Energi „widzi tylko dwa cząstki +Energii – „dwa wymiary”. Wyobraź sobie, na przykład, przestrzeń trójwymiarową, to tak, jakbyś posiadał dwie współrzędne z trzech koniecznych.

No właśnie proces formowania się przestrzeni z sieci dokonuje się w bezczasie, czyli w "mgnieniu oka", a my musimy podejść do tego sekwencyjnie. Nie wiadomo czy proces ten zachodzi sekwencyjnie. I to jest problem dla mentalny dla ludzi, coś co zachodzi jednocześnie w jednej chwili, a wyjaśnić to trzeba, jakby proces zachodził sekwencyjnie.

Informacja jest niepełna i interpretacja sieci w przestrzeń, nie może się dokonać w pełni, bez określenia wszystkich trzech wymiarów. Następuje to jednak konsekwentnie, „przejście” z sieci do przestrzeni i uwalniają się wymiary. Proces dopełnia się w produkt końcowy jakim jest coś co docelowo stanie się "Przestrzenią Euklidesową". Jak?

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...