wtorek, 18 lipca 2023

Rozróżnienie obserwacji

Uformowanie współrzędnych jest już na ukończeniu. Ważne jest rozróżnienie obserwacji dla dalszego wyjaśnianie formowania się wymiarów, współrzędnych w przestrzeni. Pierwotnie, w Akcie Kreacji, Kreator pozostawił zalążek, namiastkę wolnej woli, która objawia się właśnie w postaci trzeciej współrzędnej. Punkt będzie "decydował" według własnych kryteriów o położeniu. To prawo do własnej woli będzie dziedziczone.

Tak więc, podczas „przejścia” z Tu/Tam miejsca do Tam miejsca, obserwator interpretuje przestrzeń poprzez świadomość zachodzących konsekwentnie zjawisk. Zostaje wyznaczony trzeci, brakujący element informacyjny i interpretacja się dopełnia. Sieć staje się przestrzenią, albo inaczej, sieć osiąga świadomość przestrzeni.

Dlaczego tak się dzieje? Ważne jest Rozróżnienie obserwacji - z jakiego punktu obserwujesz. Ponieważ w świecie Tam, obserwator również jest częścią przestrzeni, podobnie jak sieć w świecie Tu/Tam. Nie ma tam niczego, oprócz pulsujących punktów. Obserwator również jest jednym z pulsujących punktów. I to właśnie jest dopełnienie, wyznaczone przez obserwatora, czyli przez punkt, jeden z nieskończonej liczby punktów, znajdujących się, a może tworzących przestrzeń w Tam świecie.

Dopełnienie informacji, poprzez obserwację, może być zrealizowane zarówno w Tam miejscu jak i Tu/Tam, w podobny sposób. Obserwator uświadamia sobie, że jest częścią sieci w Tu/Tam miejscu, a w konsekwencji zostaje również częścią przestrzeni w Tam miejscu. Elementy tej świadomości zostały zawarte w Akcie Kreacji przez Samego Kreatora. Jeśli w takim bycie, nie funkcjonuje nic innego, to obserwator musi być jego częścią i przewidział to Kreator.

W Tu miejscu, obserwator „siedział” na cząstce +Energii, ale tak naprawdę, to integrował się z cząstką energetyczną +Energii – stał się jej częścią, by móc doświadczyć obserwacji. W innym przypadku, nie byłby w stanie „obserwować” tego, co zachodzi w Tu miejscu. Nie mógłby być „świadkiem” aktu kreacji, jakim było uwolnienie cząstki +Energii, gdyby nie stał się cząstką +Energii uwolnioną w akcie kreacji przez Kreatora.

To samo wydarza się w Tu/Tam oraz w Tam miejscu. Obserwator w Tu/Tam również jest „ulokowany” na cząstce +Energii – gdzieś w sieci w Tu/Tam miejscu. Cała perspektywa obserwacji jest uświadamiana z punktu „widzenia” cząstki +Energii. Ważne jest rozróżnienie obserwacji, pomimo, że wszystkie te elementy mogą wydarzyć się sekwencyjnie bądź w jednym momencie. Tego do końca nie wiemy.

W sieci, po prostu nie mam niczego innego, a więc obserwator musi być również kojarzony z cząstką +Energii, która jest w relacji z dwoma innymi. Idąc dalej, w kierunku przestrzeni, w Tam Miejscu również obserwator jest częścią przestrzeni, ponieważ niczego innego w Tam miejscu, nie ma i nie będzie, konsekwentnie. Tylko tak, albo nie ma świadomości, nie ma poznania tego, co się w Tam miejscu konsekwentnie dokonuje. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...