czwartek, 7 marca 2024

Fale Wawera cz.3

Fale Wawera cz.3 opisuje podstawowe elementy i zjawiska, jakie występują w tworzącej się strukturze Przestrzeni Kwantowej, gdzie w sposób istotny dokonuje się propagacja Fal Wawera. Koncepcja Fal Wawera w konsekwencji mają wpływ na wiele istotnych zjawisk zarówno w naszym Świecie jak i samej strukturze Przestrzeni Kwantowej. Fale Wawera mają również swoją odpowiednią interpretację. Oznacza to, że są również istotnym elementem w stabilizacji czasu. Wreszcie, zastanawiamy się nad samym zjawiskiem Fal Wawera.

Fala Wawera odpowiada intuicyjnie własnością fali, która propagowana jest w ośrodku składającego się z węzłów (kwantów energetycznych) – proporcjonalnie oddalonych od siebie – to Punkty Energetyczne. Oznacza to, że taka fala „porusza się” jak piłeczka, która skacze po schodach. Trudno zatem mówić tu o fali i jej własnościach, jaka jest nam znana w naszym, ustabilizowanym w czasie Wszechświecie. Dodatkowo zjawiska związane z Falą Wawera są poza czasem. Zjawisko Fal Wawera przypomina nam tylko taką analogię do fali.

Oczywiście, wszystko zależy od punktu widzenia – od obserwatora i układu odniesienia. Fala Wawera inaczej jest postrzegana z punktu widzenia struktury Przestrzeni Kwantowej (Obserwator Tam Miejsca), a inaczej postrzegamy Falę Wawera z punktu widzenia naszego Wymiaru Czasowego, kiedy to dokonuje się proces stabilizacji czasu.

Proces formowania się Fali Wawera ściśle powiązany jest z czasem – właściwie z upływem czasu. W strukturze Przestrzeni Kwantowej mamy zatem do czynienia z Paradoksem czasowym. W związku w tym bardzo trudno będzie sobie wyobrazić coś takiego, jak Fala Wawera. Zjawisko to występuje zarówno poza czasem, jak i w przestrzeni o ustabilizowanych czasie. Jeśli tak jest, to musi mieć podwójną naturę - dualizm jak cząstka, która ma charakter falowy. I tak w istocie jest. Zacznijmy może najpierw od samej nazwy. Dlaczego Fala?

W naszej Ontologii, a właściwie Filozofii ToE, musimy poszukiwać opisu wspólnych zjawisk, które funkcjonują zarówno w świecie, w którym nie ma czasu, ale również mogą występować w naszych świecie – w konkretnym czasie i konkretnym miejscu w przestrzeni (czasoprzestrzeni). To dość dziwne połączenie dwóch struktur, dwóch światów, które są sprzeczne i jednocześnie wzajemnie komplementarne. Pozornie nie da się pogodzić tych dwóch Wymiarów/światów.

Będzie kontynuowane ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...