niedziela, 24 marca 2024

Fale Wawera cz.11

Fale Wawera cz.11 skupia swoja uwagę na pojęciu "istnienia" elementarnej cząstki +Energia. Pojęcie Egzystencji w Tu Świecie wymaga pewnego doprecyzowania z racji tego, że w Tu Świecie pojęcie Czasu jest rozumiane inaczej niż w naszym Wszechświecie, w naszym Wymiarze Czasowym. Istnienie cząstki utożsamiane jest z procesem samo-obserwacji, ale aby proces samo-obserwacji mógł się objawić, cząstka musi stworzyć szczególny układ odniesienia - uwolniona cząstka +Energia stać się obserwatorem i obiektem obserwacji jednocześnie. Atrybuty te ulegną transformacji i będą miały wpływ na tworzącą się strukturę Przestrzeni Kwantowej.

Uświadomienie siebie, w stanie splątania dokonuje się podobnie. Cząstka +Energia rozdziela swoje zasoby energetyczne (nieznanej energii) na dwie części. Ten rozdział to jak przeciąganie liny, raz jedna część otrzyma małą porcję, raz druga część otrzyma z powrotem część energii. I tak, pulsacyjnie, raz jedna część, raz druga – jak szale wagi, w które przerzucamy jeden ciężarek (odważnik), raz na jedną szalę, a później przerzucamy ten sam ciężarek na drugą szalę wagi. Wszystko imituje pulsowanie - interpretowane jako manifestacja energetycznego istnienia. Wówczas dokonują się zmiany i następuje rejestracja tych zmian – proces samo-obserwacji.

Ten pulsujący proces to również manifestacja energetyczna – to nasze: „hej to ja, oto jestem”. Dzięki temu energia może pulsacyjnie powołać czas do życia – to kwintesencja egzystencji – zmiany w czasie. Od tego momentu uwolniona cząstka +Energia manifestuje pulsacyjnie swoje istnienie. Zasoby energetyczne dziedziczą z stanu energetycznego -Energia świadomość, pamięć - jak w komputerze. Oznacza to, że te zasoby energetyczne mogą zapamiętać liczbę takich pulsów – to znaczy zarejestrować upływ czasu dla naszej uwolnionej cząstki +Energia. To atrybut odziedziczony po stanie energetycznym -Energia.

Teraz już wiadomo, jak odlicza się czas życia cząstki +Energia. Pomimo tego, że nie ma czasu, cząstka +Energia odlicza swoje pulsowanie. Tak dokonuje się manifestacja egzystencji, wyrażona poprzez pulsowanie energetyczne. Uwolniona cząstka ma już swoje zasoby energetyczne – świadome zasoby oraz swój własny czas życia. Cały czas manifestuje energetycznie swoją egzystencję. Tak, jakby oczekiwała spotkania z inną, uwolnioną cząstką +Energia. W Niebycie, to wydaje się jednak nie do spełnienia.

Będzie kontynuowane ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czas z naszego Wszechświata

Czas z naszego Wszechświata definiowany jest jako coś, co podlega nieustannym zmianom. " Czas " nieustannie płynie - ma wiele zn...