niedziela, 3 marca 2024

Wstęp do Fali Wawera

Wstęp do Fali Wawera musi być poprzedzony przypomnieniem informacji dotyczących powstania samej struktury Przestrzeni Kwantowej. Mało tego, cofniemy się jeszcze dalej - do Tu Świata, do Tu Miejsca, gdzie wszystko się zaczyna i trwa być może dalej. Tu Miejsce nie ma przecież pojęcia "czasu" w naszym rozumieniu, chociaż "czas", zaczyna się właśnie w Tu Świecie - wraz z pierwszym pulsem uwolnionej cząstki +Energia.

Wstęp do Fali Wawera obejmuje wytyczne zdeponowane w Akcie Kreacji przez Wielkiego Kreatora. Wytyczne te - atrybuty, determinują opis Świtów: Tu Świata i Tam Świata. Dzięki tym wskazówkom, może rozróżnić te Światy i próbować je opisać, a w związku z tym, możemy próbować zrozumieć Światy, które transformowały swoje atrybuty do stanu obecnego. Teraz już da się opisać nasz Wszechświat naszymi prawami fizyki, czy aparatem matematycznym. To zawdzięczamy Tu i Tam Światom, dziedziczymy ich unikalne cechy, które zostały przystosowane w procesie transformacji pod nasz Wymiar Czasowy, pod nasz Wszechświat.

Aby dojść do interpretacji Fali Wawera - jednego chyba z najistotniejszych, musimy zatem raz jeszcze "przejść" drogę od narodzin cząstki +Energia do interpretacji (imitacji) ruchu. Wówczas będziemy mogli docenić znaczenie Fal Wawera. A stąd, już mały kroczek do imitacji masy - do ukonstytuowania się materii w danym punkcie czasoprzestrzennym - a to już nasz Wszechświat. Nasza Rzeczywistość, która funkcjonuje bezpośrednio wokół nas.

Wstęp do Fali Wawera rozpoczniemy więc od uwolnienie cząstki +Energia. Dalej, konsekwentnie, zaprezentujemy naszą opowieść o narodzinach świata, użyjemy pewnej sekwencji zdarzeń, które niekoniecznie mogła zaistnieć - w Tu Miejscu i w Tam Miejscu pojęcie "czasu" nie występuje - jest bezczasowość, więc trudno w Tu miejscu znaleźć jakąś sekwencję zdarzeń, ale zaczynamy, aby dojść do ... koncepcja Fali Wawera.

Będzie kontynuowane...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...