sobota, 2 marca 2024

Fale Wawera cz.1

Fale Wawera cz.1 - temat, który będzie kontynuowany przez kolejne wpisy na moim BlogToE. Zjawisko to, dokonuje się zarówno w strukturze powstającej Przestrzeni Kwantowej, jak w w naszym Wszechświecie. Oznacza to, że to zjawisko funkcjonuje zarówno poza czasem, jak i w ustabilizowanym czasowo naszym Wymiarze Czasowym. To dość ciekawe i bardzo ważne zjawisko. Fale Wawera - jak jest interpretować?

Fala Wawera jest kierunkiem przekazywania energii w strukturze Przestrzeni Kwantowej. Oczywiście, Fala Wawera ma taką interpretację w Przestrzeni Kwantowej, jednak w naszym Wszechświecie, w naszym mikro-świecie ma zupełnie inną interpretację. Fale Wawera funkcjonują w dwóch Światach. Występują zarówno w Świecie, w którym nie ma czasu, jak i w Świecie, w którym czas funkcjonuje.

Materiał zawarty w naszym wpisie "Fale Wawera cz.1", rozpocznie cykl artykułów, które będą dedykowane na przybliżenie tej tematyki. Bez Fal Wawera, nie byłoby imitacji ruchu, a w konsekwencji nie byłoby imitacji masy. Oznacza to, że nasz Wszechświat nie mógłby się ustabilizować - nie byłoby stabilnej materii w czasie. Nie dokonałaby się stabilizacja czasu. Nasz Wszechświat by nie zaistniał.

Fale Wawera są zatem ogniwem, które spajają dwa Światy. Nie tylko Świat bez czasu i Świat z czasem. To również połączenie Światów, w których dokonują się transformaty własności. W jednym Świecie dana własność (atrybut) zostaje interpretowany w uwzględnieniu stabilizacji czasu - to zmiana jakościowa. Przejście z jednego Świata do drugiego powoduje, że Fale Wawera również zmieniają swoje właściwości.

Aby omówić Fale Wawera, powołamy się na informacji już omówione. Konieczne jest jednak ich przytoczenie. Podaję więc kilka linków dla naszego wpisu "Fale Wawera cz.1":

Będzie kontynuacja... 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...