niedziela, 5 listopada 2023

Wpływ na zmianę czasu

Punky Energetyczny może mieć wpływ na zmianę czasu. Pośrednio, poprzez wydatkowanie swoich zasobów energetycznych. Ponieważ - w sposób niewytłumaczalny, Energia Punktu ma pewien rodzaj "świadomości", może dokonać się to w sposób świadomy. Owa "świadomość" Punktu Energetycznego ulokowanego w Przestrzeni Kwantowej jest pewnym depozytem odziedziczonym z Aktu Kreacji. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób owo "świadomość" energetyczna Punktu funkcjonuje.

Czy zatem Punkt może mieć wpływ na czas, czy nie? Wiesz już, że Punkt wydatkuje energię na korektę wymiaru (koordynatę), co pośrednio może wpłynąć na upływ czasu. Ale czy pulsujący Punkt może wpłynąć na czas bezpośrednio? Jest to trudne, ale możliwe.

Wpływ na zmianę czasu jest potencjalnie możliwy. Dokonuje się tylko w przypadku synchronizacji czasu na dwóch sąsiednich, pulsujących Punktach. Synchronizacja prowadzi do stabilizacji czasu. To przypadek, kiedy inny Punkt musi się dostosować do sytuacji według bilansu energetyczno-czasowego.

Synchronizacja czas jest fundamentalną sprawą kształtującą wielowymiarowość, współtworzy formowanie się wielo-światów – alternatywnych rzeczywistości w Przestrzeni. Jaki jest mechanizm synchronizacji czas? Czy wpływ na zmianę czasu bezpośrednio skutkuje synchronizacją w czasie poszczególnych Wymiarów Wielo-światów?

Synchronizacja czasu bardzo ściśle związana jest z bilansem energetycznym. Wydatkowanie porcji energii na utrzymanie struktury przestrzeni w Tam miejscu czasami dokonuje się kosztem pulsacji Punktu – a więc kosztem czasu, właściwie jego upływu.

Dlatego każdy punkt, pulsujący punt w strukturze w Tam miejscu ma swój własny upływ czasu. Upływ ten „zmienia” swoje połażenie w czasie przekazywania energii pomiędzy sąsiadującymi pulsującymi Punktami – to taka imitacja ruchu w strukturze. To już zupełnie inny rozdział w naszej podróży.

Wpływ na zmianę czasu istnieje. Do końca nie wiadomo jak bardzo i czy jest świadomy. Upływ czasu mienia się przecież permanentnie - wszystko zgodnie z bilansem: energetycznym i czasowym.

Czas odgrywa jedną z kluczowych ról na naszej Teorii - Teorii Wszystkiego. Niestety, ale nie ma on takiej interpretacji jaką "czas" dorobił się w naszej mentalności. Czas jest zupełnie inny. Inny. Musisz zmienić całkowicie myślenie o czasie. To, co wydawało ci się, że wiesz o Czasie jest tylko interpretacją w TERAZ.

Czas, pomimo tego, że jest związany z trwaniem, ma swoją, unikalną interpretację, wynikającą z konsekwencji Aktu Kreacji. W Akcie Kreacji nie było czasu, pojawił on się "później". Czas zasługuje więc na inne traktowanie.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czas z naszego Wszechświata

Czas z naszego Wszechświata definiowany jest jako coś, co podlega nieustannym zmianom. " Czas " nieustannie płynie - ma wiele zn...