sobota, 22 czerwca 2024

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju "iluzję" wokół nas to tylko proces przekazywania energii. Otaczająca na Rzeczywistość być może jest zupełnie inna niż ta, na która się "umówiliśmy". Wydaje się, ż to właściwie kwestia Interpretacji. Jeśli nie ma przestrzeni - wszystko jest "płaskie" w danym momencie, chwili i w taki sposób rozszerza się nasz Wszechświat. Płaskie interwały czasowe, które właśnie współtworzą Czasoprzestrzeń. Być może tak właśnie rozszerza się nasza przestrzeń, która współtworzy nasz Wszechświat po Wielkim Wybuchu?

Wszystko to mogło narodzić się wyłącznie z przekazywania energii pomiędzy Punktami Energetycznymi w strukturze powstałej Przestrzeni Kwantowej. To proces przekazywania energii (nieznanego typu) mógł objawić nam naszą otaczającą Rzeczywistość w taki właśnie kształcie. Ulegliśmy tej atrakcyjnej interpretacji - kolory, dźwięki, światło, wszystkie te zjawiska to tylko pewien rodzaj "iluzji", naszej interpretacji, to nasz opis Świata.

Oznacza to, że być może żyjemy w statycznym i płaskim Świecie, który zawdzięcza swoj dynamikę i przestrzeń dzięki "upływowi czasu" - właściwie dzięki upływającym chwilom. To efekt procesu przekazywania energii pomiędzy Punktami Energetycznymi, które współtworzą Skupiska Punktów o jednakowych, ustabilizowanym Upływie Czasu. Wówczas to transfer energii musi dokonać pewnego ukierunkowania - to Fala Wawera. Tak Skupisko Punktów dokona iluzji i stanie się masą - materią, którą możemy doświadczyć, zinterpretować naszymi zmysłami.

Aby jednak to nastąpiło, musi dojść do stabilizacji w czasie. Stabilizacja w czasie jest zmianą interpretacji Fal Wawera. Oznacza to, że Fale Wawera funkcjonują zarówno w Świecie poza czasem, jak i w czasoprzestrzeni – w naszym Wymiarze Czasu, naszego Wszechświata. Fale Wawera posiadają dualną interpretację – w czasie i poza czasem.

W jaki sposób powstają Fala Wawera? W strukturze Przestrzeni Kwantowej, Fale Wawera mogą ujawnić się dopiero w procesie konstytuowania się Skupiska Punktów. Należy zauważyć, że Fale Wawera, to „ciąg” połączonych ze sobą, kolejnych, sąsiednich Punktów Energetycznych, które ulegają synchronizacji według jednego Upływu Czasu. Oznacza to, że taki twór, jak Skupisko Punktów, wraz ze swoją Falą Wawera, tworzy „zalążek materii w czasie” – ma swoją interpretację, jako obraz materii w danej czasoprzestrzeni.

Będzie kontynuacja…

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czas z naszego Wszechświata

Czas z naszego Wszechświata definiowany jest jako coś, co podlega nieustannym zmianom. " Czas " nieustannie płynie - ma wiele zn...