czwartek, 4 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.18

Fale Wawera cz.18 - ta część kontynuuje rozważania na temat różnic pomiędzy Światami, Miejscami - pomiędzy Tu Światem i Tam Światem. Nie tylko opis świat jest inny, jego atrybuty, ale również jego postrzeganie - proces obserwacji. Obserwacja Tu Świata jest inaczej interpretowana oraz obserwacja w Tam Świecie ma swoją interpretację - oczywiście wszystko to z punktu widzenia naszego Wszechświata, naszego wyobrażenia tych miejsc. Dlatego Fale Wawera mają swoją interpretację w różnych tych miejscach/światach.

Oba te Światy nie znają czasu, ani przestrzeni w sensie wymiarów, współrzędnych przestrzennych. Nie znają więc również pojęcia liczebności. Struktura może być jednym Punktem. To nie ma znaczenia, ponieważ liczebność w tych Światach nie funkcjonuje. Podobnie jak z cząstką +Energia, uwalniana jest tylko jedna W Tu Świecie. Nie oznacza to, że tylko jedna cząstka +Energia została uwolniona.

Jedno jest pewne – i to jest podstawowa różnica, że w Tu Świecie uwalniana jest jedna cząstka +Energia, a w Tam Świecie Punkt Energetyczny nie może istnieć poza strukturą Przestrzeni Kwantowej. Takie są różnice w Światach i wynikają z tego konkretne atrybuty dla cząstki i dla Punktu. Każdy następny Świat, każda transformacja rzeczywistości tego Świata powoduje wygenerowanie nowej wartości dodanej. To nowe atrybuty, które umożliwią nam opisanie tego nowego miejsca i odróżnienie go od poprzedniego. To właśnie wartość dodana transformacji Świata do Świata.

Atrybuty Punktu Energetycznego są wzbogacone. Do odziedziczonych atrybutów z cząstek +Energia, Punkt zyskuje swoją unikalną lokalizację w powstającej strukturze Przestrzeni Kwantowej. To podstawowy atrybut dla Punktu Energetycznego – lokalizacja w strukturze Przestrzeni Kwantowej. Z tego atrybuty wynika bezpośrednio, że Punkt Energetyczny nie może egzystować poza strukturą Przestrzeni Kwantowej. Punkt Energetyczny, jak i cała struktura jest również poza czasem.

Cała struktura Przestrzeni Kwantowej jest strukturą statyczną i bezstratną energetycznie. Oznacza to, że Punkty Energetyczne nie utracą swoich zasobów energetycznych - nieznanej energii. Niebyt skutecznie jeszcze blokuję rozpraszanie zasobów energetycznych. Jednak Punkty Energetyczne podobnie, jak splątana cząstka +Energia w Tu Świecie, pełni rolę „obserwatora”.

Będzie kontynuowane ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...