poniedziałek, 8 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.19

Fale Wawera cz.19 Tworzenie się struktury Przestrzeni Kwantowej powoduje objawienie się nowej jakości. Proces obserwacji również transformuje - jeszcze może nie wygląda według naszego wyobrażenia, ale powoli zaczyna przypominać to, co uważamy za obserwację w naszym Wszechświecie. Transformacji ulega wszystko, dlatego rozdzielamy Światy/Miejsca na różne, unikalne środowiska. Nie ma tam pojęcia czasu w naszym rozumieniu, dlatego rozdział ten jest z naszego punktu widzenia pewną koncepcją filozoficzną - Filozofią ToE. Na początku, w Tu Świecie jest tylko jedna uwolniona cząstka +Energia, a teraz - o ile słowo "teraz" cokolwiek znaczy, jest struktura Przestrzeni Kwantowej, składająca się z niezliczonej liczby Punktów Energetycznych. W strukturze, następują propagacje - to Fale Wawera, ale do tego jeszcze dojdziemy.

Cząstka +Energia doświadcza w swoim splątaniu samo-obserwacji. W strukturze Przestrzeni Kwantowej Punkty Energetyczne „utrzymywane” są więziami energetycznymi. To rodzaj pola energetycznego - energii nieznanego typu, które zostało wyznaczone poprzez interpretację trójki cząstek +Energia w jeden Punkt Energetyczny. Oznacza to, że każda cząstka +Energia odpowiedzialna jest za jedną koordynatę położenia w strukturze Przestrzeni Kwantowej.

Struktura Przestrzeni Kwantowej (według koncepcji) tworzy idealny kształt sześcianu, o nieskończonych bokach. Każdy Punkt Energetyczny współtworzy ta strukturę i pełni również rolę obserwatora. Odziedziczył tą cechę od cząstki +Energia. Teraz jednak, obserwacja może dokonywać się we odpowiednich współrzędnych, w trzech wymiarach. To wartość dodana do cechy obserwacji, która transformowała z Tu Świata do Tam Świata – Tam Miejsca, czyli struktury Przestrzeni Kwantowej.

W Tu Świecie cząstka +Energia mogła tylko obserwować samą siebie i to dzięki splątaniu – dwóch części, które współtworzą jedną i tą samą cząstkę +Energia. Teraz, z punktu widzenia Tam Miejsca – struktury Przestrzeni Kwantowej, oprócz cechy samo-obserwacji, Punkt Energetyczny może dokonał obserwacji sąsiada - inny byt w strukturze. Wartością dodaną do cechy obserwatora jest kierunek obserwacji – to orientacja w przestrzeni.

Będzie kontynuowane ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...