czwartek, 18 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.25

Fale Wawera cz.25 Aby zrozumieć czym jest "czas" w strukturze Powstałej Przestrzeni Kwantowej, należy najpierw zrozumieć w jaki sposób działa Bilans Energetyczno-Czasowy. To jest pewien trop do interpretacji bezczasowości. Przestrzeń Kwantowa jest poza czasem, oczywiście w takim rozumieniu i kontekście jaki jest postrzegany przez Ludzkość. Wszelkie zjawiska, procesy, jakie dokonują się w strukturze Przestrzeni Kwantowej nie znają definicji "czasu". Każdy opisany tu Świat, ma inne pojmowanie czegoś, co przypomina poprzez analogię nasz "czas". Fale Wawera są dobrym przykładem ewolucji. W każdym Świecie mają inną interpretację - wyrażaną poprzez atrybuty oraz kształt.

W strukturze Przestrzeni Kwantowej każdy Punkt Energetyczny ma w swoich atrybutach własny upływ czasu. Posiada również swoją unikalną lokalizację, wyznaczoną w strukturze Przestrzeni Kwantowej przez informacje zawarte w zasobach energetycznych - nieznanej energii. Dzięki temu Punkt Energetyczny ma informacje referencyjne, które posłużą mu do prowadzenie obserwacji w Tam Miejscu, a w konsekwencji do realizacji działań korekcyjnych - przekazanie energii.

Działania korekcyjne dotyczące zmiany położenia wymagają wydatkowania energii. Nasza struktura Przestrzeni Kwantowej jest strukturą bezstratną energetycznie. Jedyne ubytki zasobów energetycznych jakie Punkt Energetyczny może doświadczyć to działania korekcyjne powiązane z procesem obserwacji. Wówczas następuje przekazanie energii z Punktu do Punktu. Wszystko to dokonuje się za sprawą bilansu czasowo-energetycznego. Za co odpowiada bilans czasowo-energetyczny?

Bilans czasowo-energetyczny jest pewnym mechanizmem, który w razie konieczności dokonuje zamiany czasu na energię. Energia z strukturze Przestrzeni Kwantowej nie może ulec żadnemu rozproszeniu – może jedynie być wykorzystana w działaniach korekcyjnych. Jeśli jednak zabraknie zasobów energetycznych w danych Punkcie Energetycznym, wówczas może on odzyskać swoją energią z czasu.

Będzie kontynuacja ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...