piątek, 19 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.26

Fale Wawera cz.26 dotyka chyba najistotniejszej kwestii - Czasu. Nasza Teoria Wszystkiego traktuje czas jak każdy inny element - w podobny sposób, jak energię - energię nieznanego typu. Takie podejście - równość Energii i Czasu, powoduje przewrotnie, że "Czas" traktowany jest w ToE w sposób szczególny. Był przecież moment, kiedy "czas" w naszym rozumieniu nie istniał. Czy wówczas nie istniały warunki, które doprowadziły do powstania czasu?

Jeśli "czas" jest podobny do "energii", to musi również podlegać podobnym prawom, musi mieć swoje Atrybuty - składa się ze swoich Kwantów. Każdy Kwant Czasu może mieć swoją interpretację w powstałej strukturze Przestrzeni Kwantowej jako obraz stabilizującej się materii w konkretnymi punkcie czasoprzestrzeni.

Czas nie funkcjonuje w strukturze Przestrzeni Kwantowej, więc musimy jeszcze trochę wyjaśnić proces bilansowania energetyczno-czasowego. Jak to się realizuje? Każdy Punkt Energetyczny odziedziczył zasoby energetyczne – to nieznany typ energii, obdarzony stanem świadomości. Manifestacja egzystencji energetycznej wyrażana jest poprzez pulsowanie energetyczne i to dziedziczy Punkt Energetyczny po uwolnionych cząstkach +Energia. Zobacz więcej w koncepcji Przestrzeni Kwantowej.

W Tu Świecie rusza „czas” – oczywiście nie w naszym rozumieniu. Każda cząstka +Energia "zna" za pomocą swojego stanu energetycznego czas swojej egzystencji od momentu uwolnienia do momentu wybudowania relacji z trzema cząstkami +Energia – to jest ich wspólny upływ czasu, który później dziedziczy Punkt Energetyczny. Czas życia, to liczba pulsów energetycznych, w taki właśnie sposób następuje manifestacja istnienia cząstki +Energia.

Jeśli zatem Punkt Energetyczny musi wydatkować swoje zasoby energetyczne na działania korekcyjne, a zaczyna mu ich brakować, wówczas zamienia pulsację na dodatkową energię. Oznacza to, że jeżeli potrzebuje więcej energii aby skorygować swoje położenie, to wówczas pulsowanie zwalnia – czas, upływ czasu zwalnia. Zobacz różnice pomiędzy czasem a upływem czasu.

Podobnie dzieje się w przypadku, kiedy Punkt Energetyczny otrzymuje przekazaną energię z sąsiedniego Punktu Energetycznego na skutek działań korekcyjnych. Wówczas nadmiar energii służy do „przyspieszenia” czasu. Pulsowanie – manifestacja energetyczna, która wyraża egzystencję Punktu Energetycznego w strukturze Przestrzeni Kwantowej zaczyna przyspieszać. Dokonuje się bilans energetyczno-czasowy. Opisane procesy reguluje Prawo zachowania Energii i Czasu.

Będzie kontynuacja ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...