niedziela, 14 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.23

Fale Wawera cz.23 został tu poruszony temat "Przekazywania Energii". Mamy tu do czynienia z energią nieznanego typu, która nie odpowiada energii jaką znamy w naszym Wszechświecie. Struktura powstałej Przestrzeni Kwantowej jest strukturą statyczną, dlatego "Przekazywanie Energii pomiędzy punktami" jest pewną formą interpretacji ruchu. Poprzez imitację ruchu objawia się interpretacja masy. Ustabilizowana materia w czasie, jest obrazem Wszechświata w danym punkcie czasoprzestrzennym. Dlatego "Przekazywanie Energii" to bardzo ważny Atrybut.

Jeśli wystąpi niedobór energetyczny – ponieważ każdy Punkt Energetyczny musi dokonać oddalenia się od sąsiedniego Punktu Energetycznych (działania korekcyjne), to musi wydatkować swoją energię. Jeśli „odległość” od sąsiada jest zbyt duża, to wówczas danych Punkt Energetyczny przyjmuje energią, aby zmniejszyć to wiązanie energetyczne. Wówczas jego zasoby energetyczne się zwiększają – nastąpiło przekazanie energii.

Przekazanie energii jest interpretacją, skutkiem działań korekcyjnych, które są konieczne, aby w sposób permanentny doprowadzać strukturę Przestrzeni Kwantowej do idealnych kształtów, do idealnych wymiarów. To kolejna cecha Punktu Energetycznego – przekazywanie części energii do sąsiedniego Punktu Energetycznego w strukturze Przestrzeni Kwantowej. Aby to zrozumieć w całości należy zobaczyć materiał poświęcony Koncepcji Przestrzeni Kwantowej.

Przekazywanie energii z Punktu do Punktu w strukturze dokonuje się z odpowiednią szybkością. Wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem „szybkość przekazywania energii”. Nasza struktura Przestrzeni Kwantowej jest strukturą statyczną. Oznacza to, że w strukturze nie ma pojęcia ruchu, nie ma również pojęcia czasu, nie również pojęcia odległości - układu współrzędnych. Szybkość przekazywania energii posiada swoją interpretację, które odwołuje się do naszego doświadczenia.

Szybkość przekazywania energii jest interpretacją ruchu – to imitacja ruchu w statycznej strukturze Przestrzeni Kwantowej. Jest mam y do czynienia z ruchem, to intuicyjnie powinna również istnieć jakaś interpretacja kierunku (tor) tego ruchu. Taka interpretacja kierunku ruchu jest wyznaczona właśnie przez Falę Wawera. I właśnie teraz, zajmiemy się Falami Wawera.

Będzie kontynuacja ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.35

Fale Wawera cz.35 dotyczy opisu " przekazywania energii " - energii nieznanego typu , który dokonuje się w strukturze powstałej ...