sobota, 13 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.22

Fale Wawera cz.22 opisuje koncepcję obserwacji Punktu Energetycznego. Proces obserwacji ściśle powiązany jest z działaniami korygującymi położenie Punktu Energetycznego w strukturze powstałej Przestrzeni Kwantowej. Oznacza to, że interpretacja Punktu Energetycznego w strukturze Przestrzeni Kwantowej powinna być kojarzona z Obserwacją w Tam Świecie. To szczególny rodzaj obserwacji, który objawia inne Atrybuty statycznej struktury Przestrzeni Kwantowej - objawia imitację ruchu, a ta prowadzi do Fal Wawera. Bez działań korekcyjnych nie dokona się interpretacja ruchu jaki znamy. Aby to zobaczyć całościowo, należy zapoznać się z Koncepcją Przestrzeni Kwantowej.

Działania korekcyjne to próba zmiany położenia w strukturze – powrót do położenia, które było pierwotnie w pamięci – w stanie energetycznym, który posiada informację o wartości wiązania energetycznego. Należy pamiętać, że mamy tu do czynienia z nieznanym typem energii, który konieczny jest do utrzymania idealnej struktury Przestrzeni Kwantowej. Jeśli taka różnica wystąpi, wówczas Punkt Energetyczny dokonuje korekty położenia.

Korekta położenie polega na wydatkowaniu swoim zasobów energetycznych jakie są w dyspozycji każdego Punktu Energetycznego. Struktura przestrzeni Kwantowej jest strukturą bezstratną energetycznie, dlatego każdy Punkt Energetyczny może przekazać część swoich zasobów energetycznych na poprawę swojego położenia w strukturze. Oznacza to, że działania korekcyjne polegają na przekazaniu części swojej energii na poprawę położenia, lokalizacji Punktu Energetycznego w strukturze Przestrzeni Kwantowej.

Proces korekcji położenia realizowany jest poprzez przekazanie przez Punkt Energetyczny części swojej energii. Przekazania energii dokonuje się zgodnie z bilansem energetyczno-czasowym. Analogicznie można to sobie wyobrazić tak, że bilans musi być zachowany pomiędzy informacją o położeniu w pamięci stanu energetycznego a położeniem w momencie obserwacji. Bilans, to zestawienie tych dwóch informacji w celu zareagowania - wykonania korekty w celu zniwelowania różnicy.

Będzie kontynuowane ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...