poniedziałek, 1 kwietnia 2024

Fale Wawera cz.16

Fale Wawera cz.16 Opisuje zjawiska jakie zachodzą w Tu Świecie - to głównie uwolnienie cząstki +Energia. Cząstki +Energia tworzą relacjem, z których wykreowane zostają Punkty Energetyczne. To już jest zupełnie inny Świat - Tam Świat. W nowym Świecie, w nowym Miejscu, dokonują się zupełnie inne zjawiska, a to oznacza, że muszą pojawić się - objawić nowe własności, nowe atrybuty. Nowe Atrybuty umożliwiają objawienie się zupełnie nowych zachowań, nowych, innych zjawisk, które opisują właśnie innych świat. To przejście ze Świata Tu do Świata Tam jest możliwe tylko dzięki pojawieniu się nowych własności. Nowe własności definiują nowy, inny Świat.

Nasza struktura Przestrzeni Kwantowej składa się z Punktów Energetycznych – kwantów. Każdy taki Punkt Energetyczny posiada swoje atrybuty. Dziedziczy stare cechy po cząstkach i zyskuje nowe własności. Po co to wszystko raz jeszcze przypominamy. Ponieważ teraz nasze informacje są konieczne do wyjaśnienia koncepcji Fali Wawera. Bez tych informacji nie da się togo zrozumieć. Nasza opowieść o Przestrzeni Kwantowej wraca do informacji zamieszczonych wcześniej, abyś mógł spojrzeć na temat z innej perspektywy. Wszystko jest zależne od punktu widzenia.

Wracamy do naszych atrybutów. Jakie własności zyskał nasz Punkt Energetyczny (koordynaty), który tak naprawdę jest interpretacją trzech cząstek +Energia. Wszystko zależne jest od punktu widzenia. W Tu Świecie nie ma Punktów Energetycznych, jest tylko cząstka +Energia – i to jedna. W Tam Świecie mamy już do czynienia z Punktem Energetycznym i jest on częścią struktury, która tworzy Przestrzeń Kwantową. Wszystko jest zależne od punktu widzenia.

W zależności w jakim Świecie jesteś obserwatorem, możesz zobaczyć tylko to, co funkcjonuje tylko w tym Świecie. Chociaż tuż obok, jest kolejny Świat, z innymi własnościami. Jest on jednak niedostępny, a właściwie nie możesz go doświadczyć. Ponieważ nie są dostępne atrybuty z innego Świata. Dlatego może trudno nam opisać „istnienie” poza czasem, bo to jest zupełnie inne Miejsce, zupełnie inny punkt widzenia – inne atrybuty materii poza czasem. Ważny jest kierunek obserwacji.

Będzie kontynuowane ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...