wtorek, 3 października 2023

Definicje

Zbiór jako “definicje”, które powstały na użytek Teorii Wszystkiego według Marka Ożarowskiego. Elementy te są używane we wpisach i na stronach serwisu. Niektóre z definicji zostały omówione adekwatnie do kontekstu sytuacji zaprezentowanej w tekście. Niektóre z definicji zostały zaczerpnięte z innych źródeł. Należy jednak pamiętać, że zamieszczone w tym miejscu definicje i pojęcia to tylko pewien szkic nieformalny, wolne myśli na temat innego rozumienia pojęć, które są użyte w tekstach. 

Wiele z tych definicji powstanie iteracyjnie, niektóre informacje są dopisywane, uzupełniane. Z pewnością przyjdzie czas, na korekty, spójność tekstów. Niestety ale niektóre definicje należy traktować jako szkice – nie maja jeszcze swojej ostatecznej wersji. Sama Teoria Przestrzeni Kwantowej wymaga pracy koncepcyjnej. A to, powiązane jest z korektą niektórych definicji, albo z uzupełnieniem informacji, które powinny zawierać. 

Ponieważ tekst jest na bieżąco korygowany i zmieniany oraz, dołączane są kolejne wpisy, które będą wymagały kolejnych definicji, bardzo proszę o cierpliwość w przypadku update. Jednocześnie, informuję, że treść niektórych definicji to wolne myśli w kontekście sytuacji oraz rozwinięcie niektórych informacji zawartych w blogu. Niektóre z tych definicji to informacje podane z innej perspektywy. 

Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zaprezentowany materiał, tekst nie jest klasyczną formą definicji, pojęć. To raczej pewna dyskusja na temat ubogiego słownictwa, czy pojęć, którymi się posługujemy. Niektóre z tych definicji wprost odnoszą się do Słowników (SJP), a niektóre korzystają z określeń bliskoznacznych. Jednak nie to jest celem tego działu – DEFINICJE. Terminy i definicje tu zamieszczone są konsekwentną częścią BloguToE. Dlatego to co jest zamieszczone może i odbiega od klasycznego podejścia do Definicji. Jednak aby zrozumieć intencję całości należy przejść całość Projektu. 

Projekt nosi nazwę Teoria Przestrzeni Kwantowej.

Blok definicji będzie zawierać drugą część, która będzie odnosić się głównie do zjawisk samej Przestrzeni Kwantowej. To zupełnie inny Świat i wymaga również osobnego omówienia. Tekst ten prawdopodobnie zostany dołączony w innym artykule. Dodatkowym uzupełnieniem może być zbiór artykułów, które prezentuj animacje prezentujące powstanie Przestrzeni Kwantowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.35

Fale Wawera cz.35 dotyczy opisu " przekazywania energii " - energii nieznanego typu , który dokonuje się w strukturze powstałej ...