wtorek, 3 października 2023

Decyzje energetyczne

Proces przekazywania energii dokonują "decyzje energetyczne". Decyzje energetyczne to termin umowny. Oznacza zdolność każdego Punktu Energetycznego do podejmowania decyzji o wydatkowaniu energii na korekty położenia. Można było by użyć zupełnie innego określenia, jak na przykład wola energetyczna. Jednak decyzje energetyczne wydają się odpowiednia do procesu realizującego przekazywanie energii pomiędzy Punktami.

Proces przekazania energii, czy raczej pewnych zasobów energetycznych, które mają wpływ na kształt, wymiary i upływ czasu naszej przestrzeni nie zachodzi wprost. Jest pewną interpretacją, która podobnie jak w imitacji ruchu, występuje w Tam świecie. Nasza obserwacja skupi się na Tam miejscu, czyli jesteś teraz pulsującym punktem w przestrzeni. Spróbujemy opowiedzieć ci o tym, właśnie z tej perspektywy.

Ty jako punkt, dysponujesz odpowiednią porcją energii, konieczną do pulsowania oraz do utrzymania wiązań pomiędzy innymi punktami, idealnymi „odległościami” w naszej przestrzeni w Tam miejscu. To twoje atrybuty, które otrzymałeś w darze, w Akcie Kreacji od Kreatora. Punkt nie jest kreatorem, nie może zatem nic wytworzyć, więcej energii, szybszego drgania, jaśniejszego świecenia.

Punkt nie może nic oprócz obserwacji i korekcji swojej subiektywnej pozycji w strukturze. Zatem, jedyne co możesz, to zmiana jednego atrybutu na inny. Wiąże się to z dokonywaniem zmian z pulsowania na pewne porcje energii. Energii koniecznej na poprawę swojej lokalizacji w Przestrzeni Kwantowej. Przestrzeń ta, jest układem bezstratnym - raz zgromadzona energia, podlega tylko przekazywaniu.

To twoja wola, wolna wola punktu energetycznego. Dziedzictwo z pierwotnego Aktu Kreacji, które przechodzi od momentu kreacji, do momentu skończenia. Jednak ty, jako pulsujący punkt w przestrzeni w Tam miejscu, nigdy nie będzie miał swojego bezpośredniego udziału w Początku i w Końcu Rzeczy, Wszechrzeczy – to atrybut Kreatora. On to pomyślał. On to zaprojektował. On to wykonał.

On to przekazała nam, choć w sposób częściowy, pośredni, jako dziedzictwo. Prawo wolnej woli. To stanowienie, gdzie chcę obserwować teraz, jako Punkt - na co chcę przeznaczyć moje zasoby energetyczne. Mam taką właściwość, odziedziczoną z Aktu Kreacji.

Każdy punkt korzysta więc z prawa dziedziczenia do samostanowienia, w ten sposób określa swoją lokalizację, koryguje swoją pozycję w przestrzeni. Określa swoją tożsamość w strukturze Przestrzeni Kwantowej. Decyzje energetyczne mają charakter "wolnej" woli. To odwołanie się do naszych doświadczeń. Dlatego Termin ten, sugeruje pewną przyczynę do realizacji procesu przekazywania energii pomiędzy Punktami w Przestrzeni Kwantowej.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.35

Fale Wawera cz.35 dotyczy opisu " przekazywania energii " - energii nieznanego typu , który dokonuje się w strukturze powstałej ...