czwartek, 26 października 2023

Czas w przestrzeni

Od Aktu Kreacji, poprzez Tu Świat oraz między świat Tu/Tam Miejsca, dochodzimy do Tam Miejsca, gdzie czas jest dziedziczony, to znaczy upływ czasu jest dziedziczony. Oznacza to, że również Czas w przestrzeni ma swoją interpretację. Czas w Przestrzeni upływa inaczej na każdym Energetycznych Punkcie. W Tam MIejscu - Czas w Przestrzeni okazuje swoją siłę w postaci interpretacji Grawitacji. Powoli krystalizuje się kształt Przestrzeni Kwantowej, gdzie czasu upływa na każdym kwancie (Punkcie) w innym rytmie.

Czas, jak wszystko ma swój początek. Jego atrybuty zostały zapisane przez Kreatora w Akcie Kreacji. W Akcie Kreacji, są również informacje, które każdy kolejny byt, w każdym kolejny świecie nieustannie dziedziczy, dziedziczy konsekwentnie. Dlatego wiele odpowiedzi wynika po prostu z konsekwencji, z pierwotnego prawa konsekwencji fizyki adekwatnej dla Tu miejsca.

Upływ czasu w Tu/Tam miejscu, jest pewną formą tego co zostanie dopiero określone, jako czas w twoim świecie. Choć nie do końca - to tylko interpretacja. Poprzez konsekwentne dziedziczenie tych atrybutów oraz zmienne warunki ewoluujące w każdym ze światów, czas ulega krystalizacji, „standaryzacji”, stabilizacji i synchronizacji czasu. Rozpoczyna się stabilizowanie Wymiaru Czasowego. A to prowadzi do ustabilizowaniu w czasie materii. A materia w czasie - to nasz Świat, nasz Wymiar Czasowy, w którym żyjemy.

W Tam świecie, na każdym pulsującym Punkcie Energetycznym, czas może upływać w innym tempie. Na niektórych punkach zwalnia do zera – nie ma wówczas prawie, żadnego upływu czasu, ale na niektórych bardzo mocno przyspiesza, wówczas upływ czasu na tych punktach jest bardzo szybki. Jak to się ma do Aktu Kreacji?

Większość Punktów w Przestrzeni zachowuje się przewidywalnie według pewnych reguł, praw. Punkty są bardzo podobne. Oznacza to, że tworzą w miarę idealną strukturę przestrzenną, pulsują w podobnym rytmie oraz świecą prawie identycznym natężeniem energetycznym. Tak powstaje przestrzeń - Przestrzeń Kwantowa. Czas w Przestrzeni upływa na każdym Punkcie inaczej. Taka przestrzeń - czasoprzestrzeń, ma ogromny potencjał. Może być rozwiązaniem dla wielu Światów. Jeszcze do tego wrócimy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...