niedziela, 19 maja 2024

Fale Wawera cz.35

Fale Wawera cz.35 dotyczy opisu "przekazywania energii" - energii nieznanego typu, który dokonuje się w strukturze powstałej Przestrzeni Kwantowej. Proces Przekazywania Energii jest możliwością interpretacji czegoś, co występuje w naszym Wszechświecie a nie występuje w strukturze Przestrzeni Kwantowej. Przekazywanie energii łączy ze sobą zupełnie inne Światy - statyczną strukturę Przestrzeni Kwantowej oraz nasz Świat, nasz Wymiar Czasowy.

Można to chyba lepiej ująć. Coś, co pierwotnie występowało w strukturze Przestrzeni Kwantowej, pojawiło się w naszym Świecie jako "produkt końcowy", który opisuje nasz Wszechświat. Aby nasz Wszechświat był taki, jaki nas otacza, czyli posiadał stabilne w czasie elementy Materii, musiał pierwotnie wystąpić proces Przekazywania Energii. To przekazywanie energii w naszym Świecie jest interpretowane jako cząstka elementarna, która ma swoją masę, swój pęd i swoją energię. Chociaż, od Skupiska Punktów do cząstki elementarnej - ustabilizowanej w czasie musi sporo się wydarzyć.

Przekazywanie energii dokonuje się w dwóch przypadkach. W pierwszym przypadku wewnątrz danego Skupiska Punktów – ten przypadek jest jednak marginalny. To tak, jakby dla danego Skupiska Punktów warunki wewnątrz dążyły do ustabilizowania – jeden upływ czasu i minimalne przekazywanie energii pomiędzy Punktami Energetycznymi, które są wewnątrz Skupiska Punktów.

Skupiska Punktów przekazuje Energię w odpowiednim kierunku. To właśnie imitacja ruchu. Kierunek ten wyznacza Fala Wawera. Teraz właśnie jesteśmy w decydującym punkcie obserwacji w strukturze Przestrzeni Kwantowej, która będzie dotyczyć opisu koncepcji Fali Wawera. Fala Wawera ma również swoją interpretację w naszym Wymiarze Czasowym, w naszym Wszechświecie. Zaraz do tego wszystkiego dojdziemy.

Będzie kontynuacja ...

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...