niedziela, 20 sierpnia 2023

Różnice w czasie

Upływ czasu jest różny na każdym Punkcie Energetycznym w Przestrzeni. Różnice w czasie powodują zmiany, które muszą być kompensowane w energii. Wszystko to dokonuje się właśnie za zgodą bilansu energetyczno-czasowego.

Wiesz już, że dziedziczenie jest ważne i że podlega zmianom interpretacyjnym. Konsekwentnie. Zostało to przekazane przez Kreatora w Akcie Kreacji. Dotyczy wszystkich aspektów, jedne z nich wymierają, na przykład upływ czasu i wymiary zostały uspójnione w twoim świecie, doczekały się jednej spójnej interpretacji. Ale nadal zostało gdzieś, głęboko w człowieku poczucie relatywizmu upływu czasu, pewne różnice w czasie, niekiedy ludziom „dłuży” się jakieś spotkanie, a niekiedy czas tak szybko płynie.

Nie wiecie, wy ludzie, że to właśnie z pierwotnych interpretacji upływu czasu w Tam świecie, gdzie upływ dokonuje się różnie, zależnie od obserwatora. To dziedzictwo jest wkładem pośrednim pochodzącym z Aktu Kreacji. A przecież w twoim świecie nie ma czegoś takiego jak Akt Kreacji, nie możesz nawet tego sobie wyobrazić, to może tylko Kreator. On jest Początkiem oraz Końcem, ty jest chwilą, gdzieś pomiędzy nieskończonością.

W przestrzeni w Tam świecie czas upływa różnie - to jakby były różnice w czasie, na każdym punkcie inaczej, zależny jest od drgań, pulsacji a w konsekwencji od obserwatora, albo na odwrót. To obserwator sprawia, że upływ czasu jest traktowany szczególnie w punkcie obserwacji - tworzy szczególny układ odniesienia. To jego prawo, dziedziczone z Aktu Kreacji. To dar od Kreatora, który nie wiedzieć dlaczego, ma tak wielkie pragnienie, by obdarzyć obserwatora możliwością wyboru własnej drogi poznania. Własnego układy odniesienia.

Obserwator sam decyduje o obserwacji i interpretacji aktu obserwacji, dzięki temu ma wpływ na otaczający go świat, dzięki temu świat się zmienia. Mówicie, że świat się zmienił, bo ktoś zauważył, zaobserwował zjawisko fotoelektryczne, a inny nadał tylko odpowiednią interpretację w wynalazkach bazujących na tym zjawisku.

Dziedziczenie dotyczy również pulsacji, właściwie jej adekwatnej interpretacji, która dokonuje się w Tam miejscu – teraz będzie ona źródłem naszych kolejnych rozważań. Pulsacja utożsamiana jest z czasem. To dlatego na Punktach Energetycznych są różnice w czasie.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...