czwartek, 3 sierpnia 2023

Kreacja przestrzeni

Kreacja przestrzeni dokonuje się w trwaniu, czas ma już swój wymiar. Co prawda upływa różnie, na poszczególnych Punktach Energetycznych, ale upływa - czas ma swój upływ. Powoli wyłaniają się też możliwości jakie posiada Przestrzeń. Teraz przejdźmy do małego podsumowania jak Tam jest w Przestrzeni.

Przestrzeń pozbawiona jest Aktu Kreacji, oznacza to, że nie ma ani początku, ani końca, może tylko trwać i to w nieskończoności. W nieskończoności może się doskonalić, podlegać korektom podczas każdej zmiany punktu obserwacji. To idealny świat, to idealny byt. Pełen możliwości, jakich trudno sobie wyobrazić. Co tak naprawdę dzieje się w przestrzeni?

Przestrzeń jest specyficznym połączeniem wszystkich światów: Tu Miejsca, jednocześnie Tu/Tam Świata oraz Tam Miejsca. Można zatem powiedzieć, że to obraz wszystkiego co zdarzyło się w Akcie Kreacji, oglądany z perspektywy Tam świata. Elementy przestrzeni dziedziczą niektóre własności i prawa z tych światów, trochę z Tu i trochę z Tu/Tam. To fizyka adekwatna.

Przestrzeń stanowi koncept myślowo-intelektualny, który wymyka się z realnych wyobrażeń, aby go zrozumieć, trzeba iść konsekwentnie od początku – aktu kreacji, punktu ZERO. Dlatego właśnie powtarzamy teraz wszystkie te elementy. Stanowią one całość. Wydarzają się poza czasem, więc mogą pojawić wszystkie na raz, albo sekwencyjnie, wszystkie po kolei. Nie wiadomo.

Wiele z tych własności nigdy nie zaistnieje w innym świecie, chociaż są dziedziczone. Można powiedzieć, że przestrzeń w ogóle istnieje dzięki konsekwencji, dzięki „trwaniu” Aktu Kreacji, choć ten dokonał się zupełnie w innym świecie. Gdyby nie upór trwania, nie istniałaby. Jednak przestrzeń w swej konsekwencji pozbawiona jest początku oraz końca, jest nieskończonością, która formuje i zawiera upływ czasu oraz wymiary. Jest uformowana z jednej elementarnej cząstki +Energii, a w konsekwencji z nieskończonej liczby cząstek +Energii, które tworzą punkty energetyczne – węzły przestrzenne.

Rzeczy pozornie nie do pogodzenia, stanowią podstawę do idealnej harmonii naszej czasoprzestrzeni. Jeśli tak jest, to czy jest przestrzeń w Tam świecie? Najpierw powinieneś zmierzyć się z tym problemem, zanim przejdziemy do postawienia pytania: co się dzieje w czasoprzestrzeni?

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czas z naszego Wszechświata

Czas z naszego Wszechświata definiowany jest jako coś, co podlega nieustannym zmianom. " Czas " nieustannie płynie - ma wiele zn...