poniedziałek, 14 sierpnia 2023

Struktura Przestrzeni Kwantowej

Struktura Przestrzeni Kwantowej w Tam miejscu jest nieustannie zmieniającym się bytem. Nie da się w Tam miejscu tworzyć, ani nic w Tam nie „umiera” – nie ma takich pojęcie w Tam świecie, według praw fizyki adekwatnej, bo nie ma w Tam Świecie Aktu Kreacji. Wszystko za to trwa, podlega zmianom, upływ czasu, jaki Tam się dokonuje, przeznaczony jest na zmiany energetyczne punktów, na doprecyzowanie idealnej struktury przestrzeni Tam miejsca. Jak to się ma do naszej imitacji ruchu?

Ruch również dziedziczy z Tu/Tam świata pewne cechy, ale ma inną interpretację w przestrzeni w Tam miejscu – bo obserwujemy z innej perspektywy, innego układu odniesienia. Taka staje się struktura Przestrzeni Kwantowej. Przestrzeń w Tam miejscu, to zbiór nieruchomych punktów energetycznych, które na skutek równoważenia stanów energetycznych muszą zabiegać o swoją pozycję w strukturze przestrzeni w Tam świecie. Na chwilę porzućmy wątek o pozycjonowaniu się punktów w strukturze i skupmy uwagę na efekcie pulsowania punktów. To "proces" kreacji, jak realizuje Struktura Przestrzeni Kwantowej.

Pulsowanie punktu w przestrzeni w Tam świecie, podobnie jak pulsowanie cząstki +Energii, zawiera trzy ważne informacje, trzy atrybuty. Informacja o apogeum energetycznym, informacja o najmniejszym natężeniu świecenia oraz kolor świecenia. Te atrybuty zostały odziedziczone z Tu świata i każdy punkt absorbował te cechy do Tam świata. W Tu świecie, nie ma pojęcia czasu. Mamy tylko dwie częstości pulsowania analogicznie do koloru czerwonego i niebieskiego. Nic więcej. Co innego w Tam świecie, gdzie narodził się upływ czasu na skutek konsekwencji.

Upływ czasu odpowiedzialny jest za pozycjonowanie się punktów w strukturze przestrzeni w Tam miejscu. W Tam świecie, oprócz już wspomnianych trzech atrybutów pulsowania punktu, możemy spodziewać się jeszcze jednego – zmiany szybkości pulsowania w obrębie danego koloru. Zmiana częstości pulsowania związana jest z bilansem energetycznym-czasowym, który musi prowadzić do równowagi w porządkowaniu struktury naszej przestrzeni, a wynika z niedoboru energetycznego albo z nadmiaru energii koniecznej do korekty pozycji punktu w przestrzeni w Tam świecie. Struktura Przestrzeni Kwantowej powoli zaczyna się krystalizować. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...