wtorek, 2 maja 2023

Zaczyna się od +Energia

Wszystko zaczyna się od +Energia. Przypomnijmy. Co to jest cząstka elementarna +Energii? To pierwszy obiekt – dla ciebie jako obserwatora, który da się zaobserwować, zdefiniować, policzyć – jest pierwszy. Posiada swoje właściwości, które odróżniają go od -Energii, to byt w niebycie. Cząstka elementarna +Energia jest składnikiem twojego wszechświata, Tu świata, który znasz i zawsze chciałeś poznać, zgłębić. Od niej wszystko się zaczyna i na niej wszystko się kończy. Jest, a właściwie ma początek i koniec skumulowany do punktu. Błysku. Drgania. Początek i koniec zawarty jest w obszarze cząstki +Energii.

+Energia jest jedynym „bytem elementarnym”, który otarł się o bezwymiarowość i bezczasowość, dlatego jego fizyka adekwatna musi uwzględniać te własności. I tak w istocie jest. Uwolniona raz cząstka +Energii pozostaje w nieskończoności w nieskończony czas, albo tak szybko znika jak błysk i pojawia się znowu. Słowo „pojawia się i znika”, może nie oddaje pełnego znaczenia, właściwie to, jak pulsowanie światła w płaszczyźnie niebytu -Energii. Procesy te są nieodwracalne i nie ma takiej mocy sprawczej aby coś dało się cofnąć – raz powołane do życie istnieje wiecznie, jest konsekwentne, raczej. Wynika to z Kierunkowości czasu. Zaraz, wieczne? W bezczasie? Nonsens. Ale to prawo w Tu świecie, taka lokalna fizyka, adekwatna.

Cząstka +Energii uwalnia się z ciemności w szczególny sposób. Jest to splątana para – zawsze. Czyli, jeśli zauważyłeś gdzieś w ciemności błysk, to z pewnością uwolniła się cząstka w postacie splątanej pary energetycznej +Energii. Można to sobie wyobrazić tak, jakby uwolniona cząstka była małą piłeczką i tuż obok niej znajduje się jej brat bliźniak albo siostra bliźniaczka – tylko splątana para. Nie ma możliwości uwolnienia niesplątanej pary cząstki, czy też pojedynczej +Energii. W naturze Tu świata cząstka +Energia istniej tylko i wyłącznie jako splątana para. Dlaczego tak się dzieje?

Uwolnienie energii z nicości nic by nie dało z twojego punktu widzenia, jako obserwatora, gdyby nie splątanie. Czym by się wyróżniaj obiekt energetyczny powołany do życia bez splątania – chyba niczym, jako obserwator niczego byś nie dostrzegł. Splatanie ma jeszcze jedną ważną funkcję dla cząstki +Energia. Po raz pierwszy w historii pojawia się układ odniesienia, para splątanych porcji +Energii, albo stanów energetycznych +Energii, jest widoczna w przestrzeni niebytu -Energii dlatego, że drga względem siebie, stanowi układ – obserwator i obiekt obserwowany jako jedność. Cząstka +Energia nie może być widoczna bez takiego układu splątania, to układ splątania staje się obiektem i jednocześnie stanowiskiem pomiarowym albo obserwacyjnym dla siebie samego.

Możesz zaobserwować ten błysk, to uwolnienie się +Energii tylko w jednym przypadku – kiedy będziesz „siedział” na jednej z dwóch „piłeczek” splątanej pary elementarnej +Energii. Zaobserwujesz drganie – falę energetyczną, jednej względem drugiej. Wtedy to jest zauważane. To jak układ, który jest obiektem i sam się obserwuje jednocześnie. Niestety pojęcie obserwacji w Tu miejscu nie istnieje. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...