wtorek, 12 września 2023

Idealne proporcje

Trzy światy, trzy miejsca, trzy fizyki adekwatne - cząstka, punkt, przestrzeń. Wszystko to dzieje sią aby uzyskać idealne proporcje. Przestrzeń Kwantowa krystalizuje się. Punkty Energetyczne oddalone są od siebie tworząc Przestrzeń - sześcian o nieskończonych wymiarach, który posiada idealne proporcje.

Przestrzeń permanentnie dąży do doskonałości, za każdym pulsem „wprowadza” korekty do układu współrzędnych zaspokajając dążenie do idealnej struktury. W Tam miejscu, również możesz zaobserwować imitację ruchu. Jakiego typu? Po pierwsze, każda zmiana układu odniesienie podczas obserwacji – spojrzenie w „górę”, albo spojrzenie w „dół”, spowoduje oddziaływanie na przestrzeń, spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie mocy świecenia, albo zmianę pulsacji.

To koszt, jaki musi pokryć punkt – według prawa kosztów, aby dążyć do idealnej struktury przestrzeni. Ruch może być również interpretowany jako „pulsowanie” punktów w przestrzeni w Tam świecie. Teraz można zaobserwować, a właściwie spodziewać się pewnej właściwości odziedziczonej z Tu/Tam miejsca. Wynika ona oczywiście z konsekwencji tego wszystkiego, co się wydarzyło właśnie w Tu/Tam.

Nasza idealna przestrzeń, czasoprzestrzeń, pulsuje punktami. Widać jak punkty za każdym razem dokonują korekt odległości pomiędzy sobą. Wprowadzają idealną harmonię, która zaburzona jest tylko pulsowaniem. Pulsowanie, zgodnie z odziedziczonym prawem z Tu świata, posiada swoje apogeum. Po osiągnięciu tego apogeum, punkt w naszej czasoprzestrzeni przygasa.

Przygasanie to nic innego na utrata energii punktu, to koszt, który musi „zapłacić” za zmianę jednej ze współrzędnych, aby nasza czasoprzestrzeń w Tam miejscu osiągała nieskończenie idealne wymiary. Idealne proporcje.

"Dla mojego Brata, 14 października 2021"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Fale Wawera cz.48

Fale Wawera cz.48 - a wszystko to, co stanowi pewnego rodzaju " iluzję " wokół nas to tylko proces przekazywania energii . Otacz...